javplatform

Ny WWF-rapport: 115 nya arter upptäckta i Mekong »

Ny WWF-rapport: 115 nya arter upptäckta i Mekong

En krokodilödla som blivit seriefigur, en hästskofladdermus som kunnat vara hämtad ur Star Wars och en snigelätande sköldpadda som upptäckts på en matmarknad är tre av 115 nya arter som har upptäckts i Mekong-regionen de senaste två decennierna. Totalt har tre däggdjur, 11 reptiler, 11 groddjur, två fiskar och 88 växter upptäckts. Det visar WWFs […]

Överenskommelse har nåtts om EU:s fiskekvoter »

Överenskommelse har nåtts om EU:s fiskekvoter

I går enades EU:s fiskeministrar om fiskekvoter för 2018 i EU:s vatten där Sverige har kvoter i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. Överenskommelsen omfattar också en begränsning för ålfiske i Östersjön. Resultatet av förhandlingarna innebär att ytterligare steg tas för att uppnå målen i den gemensamma fiskeripolitiken om fiske enligt maximal hållbar avkastning. Besluten grundar sig […]

Tuffa förhandlingar om fisket väntar i Bryssel »

Tuffa förhandlingar om fisket väntar i Bryssel

På måndag och tisdag den 11 och 12 december deltar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ministerrådsmötet för jordbruk- och fiskerifrågor. Under mötet i Bryssel kommer bland annat 2018 års fångstbegränsningar av de kommersiellt sett viktigaste fiskbestånden i EU:s vatten att beslutas. Det kommer även att förhandlas om ett förbud av ålfiske. I början av nästa vecka […]

Sverige lyfter säkerhet och miljö i FN:s sjöfartsorganisation (IMO) »

Sverige lyfter säkerhet och miljö i FN:s sjöfartsorganisation (IMO)

Sverige blev i fredags invald i FN:s sjöfartsorganisations (International Maritime Organization) råd. Rådet är det verkställande organet inom IMO. – Det ger oss möjlighet att fortsätta driva arbetet för en ökad sjösäkerhet och minska miljö- och klimatpåverkan från sjöfarten. Som medlem i rådet kan vi också påverka själva organisationsstyrelsen och driva frågor om transparens och […]

Den historiska klimaträttegången i Oslo avslutades idag »

Den historiska klimaträttegången i Oslo avslutades idag

Igår hölls den sista dagen i Oslo tingsrätt där tre miljöorganisationer har stämt den norska staten för att man öppnat upp nya områden för oljeutvinning i Arktis. Miljöorganisationerna har argumenterat för att borrandet efter ny olja bryter mot både Norges grundlag och Parisavtalet. Vinner miljöorganisationerna skulle rättsfallet kunna bli prejudicerande för framtida klimaträttegångar världen över. […]

Framsteg i Bonn – men världen och EU måste öka sina klimatambitioner »

Framsteg i Bonn – men världen och EU måste öka sina klimatambitioner

Viss framgång nåddes på FN:s klimatmöte i Bonn som avslutades i helgen. Ett förslag till regelbok för Parisavtalet togs fram som länderna kan jobba vidare med inför nästa år. Men mycket återstår om världen ska lyckas hålla den globala uppvärmningen till väl under 2 grader, som är målet. Ländernas klimatlöften motsvarar bara en tredjedel av […]

Flera positiva beslut vid FN:s klimatmöte COP 23 i Bonn »

Flera positiva beslut vid FN:s klimatmöte COP 23 i Bonn

Förhandlingarna om Parisavtalets regelverk har varit konstruktiva men också präglats av tuffa diskussioner, framförallt kring frågor om hur länderna ska redovisa sina utsläpp. Sammantaget har länderna nu lämnat sin syn på hur regelverket bör utformas och arbetet fortsätter nu för att kunna fatta beslut om regelverket nästa år. Förhandlingarna om Parisavtalets regelverk har varit konstruktiva […]

Röda Korset drabbade av bedrägerier i samband med ebolainsatser »

Röda Korset drabbade av bedrägerier i samband med ebolainsatser

En del av de pengar som förskingrats från Internationella Röda Korsfederationen, IFRC, i samband med ebolainsatserna i Västafrika (åren 2014 -2016) var Sidamedel som kanaliserats genom Svenska Röda Korset. Förskingringen har skett i Liberia, Sierra Leone och Guinea och upptäcktes genom organisationens egna kontrollmekanismer. Vi gör allt vi kan för att återfå de förskingrade pengarna. […]

Tonfisken mår bättre i Medelhavet »

Tonfisken mår bättre i Medelhavet

I dagarna står blåfenad tonfisk – en av världens mest ikoniska fiskarter – i världens blickfång. EU och Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (ICCAT) möts 14-22 november i Marocko för att diskutera fångstkvoter och förvaltning av bestånden. WWF är kritisk till förslagen om kraftigt höjda kvoter. – Tio års arbete mot decenniers […]

Största hjärtstoppsstudien i världen »

Största hjärtstoppsstudien i världen

70 sjukhus i 15 länder, 1900 patienter och tre års studier –  det är ramarna nu när världens största kliniska hjärtstoppsstudie TTM2 ­­startar. Huvudansvarig för studien är Niklas Nielsen, forskare vid Centrum för hjärtstopp, Lunds universitet och överläkare på Helsingborgs lasarett, Skånevård Sund. Frågan som ska besvaras en gång för alla är; fungerar nedkylning vid […]