javplatform

EU-beslut: plats för minst åtta cyklar på varje tåg inom EU »

EU-beslut: plats för minst åtta cyklar på varje tåg inom EU

Europaparlamentet har 15 november, beslutat att det ska finnas plats för minst åtta cyklar på varje tåg inom EU. – Internationella erfarenheter från Danmark och Nederländerna visar att detta ökar både tågresandet och cyklingen. Nu finns möjligheter att öka det klimatsmarta och hälsofrämjande resandet i Sverige ännu mer, säger Lars Strömberg, ordförande för intresseorganisationen Svensk […]

Gunnebo har siktet inställt på en växande tunnelbanemarknad i Indien »

Gunnebo har siktet inställt på en växande tunnelbanemarknad i Indien

Gunnebo levererar hundratals biljettslussar till Indiens snabbt växande kollektivtrafiksystem. I Indien finns det just nu planer för nybyggnation av 600 km tunnelbanenätverk. Landet följer Kinas spektakulära utbyggnad av kollektivtrafiken de senaste åren – bara i Shanghai finns det idag över 600 km tunnelbanespår. Under det senaste decenniet har mer än 13 städer i Indien tagit […]

Gränsöverskridande polisarbete bygger på förtroende »

Gränsöverskridande polisarbete bygger på förtroende

För att kunna bekämpa gränsöverskridande brottslighet krävs förtroende och personliga kontakter mellan gränspoliser från olika länder. Gemenskap är avgörande för ett lyckat samarbete, konstaterar Sophia Yakhlef från Lunds universitet i en ny avhandling. Hon har studerat gränspolisens samarbete i Östersjön som under 2014-2015 genomförde ett samverkansprojekt – Turnstone – med underrättelsepoliser, gränspoliser och kustbevakare från […]

Data blir EUs femte frihet när lag skrivs under idag av Europaparlamentet och Rådet »

Data blir EUs femte frihet när lag skrivs under idag av Europaparlamentet och Rådet

Under onsdagseftermiddagen antas Förordningen för fria flöden av icke-personlig data, FFoD. Redan i maj 2019 börjar lagen gälla i sin helhet i samtliga EU-länder. Förordningen föreslogs av Kommissionen för ett år sedan. Den bearbetades under sommaren och antogs rekordsnabbt av parlamentet i oktober med en majoritet på 520 röster över nationella och politiska gränser. Idag […]

Ny sambandsman ska främja samarbetet inom Frontex »

Ny sambandsman ska främja samarbetet inom Frontex

Henrik Wärnhjelm är utsedd av Frontex för att fungera som förbindelselänk mellan den europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex och de svenska nationella myndigheterna. Den nya sambandsmannen Henrik Wärnhjelm är stationerad på Polismyndighetens gränspolissektion på Nationella operativa avdelningen (Noa). Hans huvudsakliga uppgift är att främja samarbetet och dialogen mellan Frontex och myndigheter för gränsfrågor – Polismyndigheten, […]

Analys av graffiti bidrar till förståelsen av det egyptiska upproret 2011 »

Analys av graffiti bidrar till förståelsen av det egyptiska upproret 2011

Hur avbildas de protesterande som dödades i samband med det egyptiska upproret 2011? En analys av händelserna runt 2011 års protester i Kairo,  och dess efterdyningar – bland annat i form av graffiti och muralmålningar – kan bidra till förståelsen av upproret visar en avhandling i religionsvetenskap. I sin avhandling analyserar Giulia Giubergia den kulturella […]

Nya resultat sticker hål på idealet att självhushåll är bäst för bönder i Afrika »

Nya resultat sticker hål på idealet att självhushåll är bäst för bönder i Afrika

Rika skördar i all ära. Men ska man utrota hunger i Afrika är det effektivare att satsa på handel och infrastruktur än grödor och jordförbättringar. Detta är, litet tillspetsat, resultaten från en tolvårig studie som korskopplat satellitdata med intervjuer i 56 byar i sex afrikanska länder. Studien visar att produktion och avkastning av majs ökade om […]

Lantmännen återvinner brödrester i Finland »

Lantmännen återvinner brödrester i Finland

I finska Kotka invigs idag en ny anläggning för omhändertagande av brödrester för vidareförädling till etanol, djurfoder och kolsyra. En återvinning som skapar stora fördelar för klimatet.  I Lantmännen Agroetanols bioraffinaderi i Norrköping förädlas spannmål från svenska lantbrukares gårdar tillsammans med restprodukter från Lantmännens bagerier. Gamla korv- och hamburgerbröd återvinns i anläggningen för att sedan […]

Living Planet report 2018: Mängden vilda ryggradsdjur har minskat med 60 procent på 40 år »

Living Planet report 2018: Mängden vilda ryggradsdjur har minskat med 60 procent på 40 år

Idag lanserar WWF Living Planet Report 2018 som granskar tillståndet på planeten. Den visar att bestånden av vilda ryggradsdjur har minskat med 60 procent sedan 1970. Om utvecklingen fortsätter i samma takt riskerar två tredjedelar av världens bestånd av däggdjur, fiskar, fåglar, groddjur och kräldjur att vara borta om några få år. Trycket på naturresurserna […]

Fysiker förfinar sökandet efter mörk materia »

Fysiker förfinar sökandet efter mörk materia

Forskare från bland annat Lunds universitet har utvecklat en mer effektiv teknik för att leta efter ledtrådar kring universums mörka materia. I en aktuell studie ringar partikelfysikerna in möjligheten att lättare hitta spår av mörk materia bland kvarkarna på CERN. Och den 31 oktober firas Mörka materians dag världen över med olika evenemang. På forskningsanläggningen […]