Megastäder orsakar skövlad regnskog

Den globala urbaniseringen har en koppling till skövlingen av regnskogen i Brasilien, säger Stephan Barthel, miljöforskare vid Högskolan i Gävle. De massiva städerna som nu i expressfart växer upp I Asien och i Afrika växer över planetens bördigaste jordbruksmark i en skala som får återverkningar på vår gemensamma förmåga att producera mat i framtiden. Städerna […]

Fynd på Gribshunden kan vara dansk öl från medeltiden

Efter två av totalt tre veckors grävningar på skeppet Gribshunden (1495) på bottnen utanför Ronneby i Blekinge har forskarna hittat en rad fynd som fascinerar, förbryllar och roar. Bland annat har fler detaljer av skeppskonstruktionen framkommit, men också mynt, djurben, delar av verktyg och en liten ring, med en märklig och svårtydbar inskription. Men kanske […]

Miljöförstöringen i Kina börjar minska

Under decennier har miljöförstöringen i Kina ökat i takt med den ekonomiska tillväxten. Men den kopplingen har brutits de senaste åren enligt en ny internationell forskningsstudie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science Advanced. Bakom studien står en internationell forskningsgrupp från fem länder där en av deltagarna är Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi vid […]

Många orsaker bakom förstörelsen av Amazonas

Amazonas dör av tusen nålstick. Bränderna som nu härjar måste sättas i en kontext av avskogning för storskaligt jordbruk, illegal skövling, mineralutvinning, Bolsonaros politik och vår destruktiva samhällsekonomi. Det menar Amazonasexperten och hållbarhetsforskaren Torsten Krause vid Lund University Centre for Sustainability Studies. – Så länge länder har en ekonomi som gynnar ett destruktivt jordbruk, storskaliga […]

39 miljoner biståndskronor för mer välmående världshav

Regeringen satsar 39 miljoner kronor 2019 på bidrag till åtgärder för att förbättra tillståndet för marina ekosystem runt om i världen. – Världshaven är under en enorm stress till följd av plastföroreningar, klimatförändringar och överfiske, och bara om det alla världens länder arbetar tillsammans kan vi åtgärda dessa gränsöverskridande problem. Därför tog Sverige tillsammans med […]

Kindred Group har idag mottagit ett vitesbeslut på 470 000 EUR från den holländska spelinspektionen (KSA) för att ha accepterat spel från holländska kunder.

Kindred Group har idag mottagit ett vitesbeslut på 470 000 EUR från den holländska spelinspektionen (KSA) för att ha accepterat spel från holländska kunder. Beslutet är i enlighet med den holländska spellagstiftningen från 1964 och följer liknande beslut från KSA de senaste 18 månaderna. Trannel International Ltd, ett helägt dotterbolag till Kindred Group (tidigare Unibet […]

Forskare sågar EU:s nya jordbrukspolitik – ”inte hållbar för framtiden”

EU:s förslag till ny jordbrukspolitik håller inte måttet. Det menar en internationell forskargrupp som granskat reformförslaget. Varken miljöskydd eller klimatmål förbättras, snarare tvärtom, säger Dagmar Clough, ekolog vid Lunds universitet och en av dem som står bakom studien. I höst börjar den sista förhandlingsrundan om den jordbrukspolitik som ska gälla i EU efter 2020. Inför […]

Sida ger 380 miljoner till världens svåraste kriser

Den humanitära situationen har förvärrats kraftigt det senaste halvåret på många håll i världen. Nu går biståndsmyndigheten Sida in med extra stöd till de kriser i världen med allra störst behov – och där man bedömer att pengarna behövs akut. Elva länder får dela på 285 miljoner kronor, dessutom delas 95 miljoner ut genom Sidas […]

Lägre acceptans för miljöskatter i länder med hög korruption och dysfunktionellt styre

Kvalitén på samhällets institutioner påverkar inte bara vilken service invånarna får. Den kan också vara avgörande för hur acceptansen för olika politiska styrmedel ser ut. Forskning från Göteborgs universitet visar att människor i länder med dåligt fungerande institutioner är mindre villiga att stödja miljöskatter, trots att de har gröna värderingar och är positiva till statlig […]

EU-valet – nästa steg

I EU-valet den 23–26 maj utsåg väljarna i 28 EU-länder ett nytt Europaparlament med 751 ledamöter för en mandatperiod på fem år. Vad händer nu när det nya Europaparlamentet har valts? Från och med den 27 maj kommer de nyvalda ledamöterna att inleda arbetet med att bilda politiska grupper. Det krävs minst 25 ledamöter från […]

1 2 3 139