javplatform

Ska vi fortsätta att ställa om klockan till sommar- och vintertid? »

Ska vi fortsätta att ställa om klockan till sommar- och vintertid?

Ett förslag från EU-kommissionen kan innebära slutet för den årliga växlingen mellan sommartid och vintertid. En ny undersökning från YouGov visar dock att det inte blir lätt att hitta en lösning som kommer att göra nordborna nöjda. Sommartid infördes för att ge människor fler timmar med dagsljus under sommaren, men det har alltid varit en […]

Fler män än kvinnor offer för människohandel »

Fler män än kvinnor offer för människohandel

Sveriges nationella rapportör i frågor som rör människohandel har lämnat över en lägesrapport till regeringen gällande människohandel för 2017. Rapporten visar bland annat att det för första gången är fler män än kvinnor som är offer för människohandel. – Kvinnor och flickor är lika mycket offer för människohandel för sexuella ändamål som tidigare. Men under […]

En jättelångtradare på nästan 33 meter transporterar fyra containrar med återvinningsmetall »

En jättelångtradare på nästan 33 meter transporterar fyra containrar med återvinningsmetall

Drygt 30 meter långa jättelångtradare som kan transportera upp till fyra containrar har fått dispens att köra på finska vägar. Det officiella namnet på jättarna är HCT-fordon, som står för High Capacity Transport. Det har en transportkapacitet som är drygt 30 procent större än vanliga kombinationsfordon. Finska trafiksäkerhetsverket Trafi har på försök gett tiotals HCT-fordon […]

Ny global rapport: Så kan klimatutsläppen halveras till 2030 »

Ny global rapport: Så kan klimatutsläppen halveras till 2030

Den digitala revolutionen kan drastiskt förbättra klimatarbetet, men det krävs rätt politik och starkt klimatledarskap. Världen kan halvera utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser före 2030 med lösningar och teknik som finns idag. Det är budskapet i en ny rapport av bland annat Johan Rockström, Stockholm Resilience Center, WWF och Ericsson som presenteras vid Global […]

Rättsstaten i Ungern: parlamentet uppmanar EU att agera »

Rättsstaten i Ungern: parlamentet uppmanar EU att agera

Parlamentet uppmanar EU-länderna att fastställa om Ungern, i enlighet med artikel 7 i EU-fördraget, riskerar att bryta mot unionens grundläggande värderingar. Parlamentets begäran godkändes på onsdagen med 448 ja-röster, 197 nej-röster och 48 nedlagda röster. För att kunna antas krävs det att en absolut majoritet av rösterna (376) och två tredjedelar av de avgivna rösterna […]

Fler nätdroger stoppas i EU »

Fler nätdroger stoppas i EU

Europaparlamentet har förbjudit ytterligare s.k. nätdroger, dvs psykoaktiva ämnen. Denna gång är det syntetiska opioider som stoppats på EU-nivå. – Nätdroger är något som gör mig riktigt rädd. Både som tonårsförälder men också som politiker. Jag vet hur lätt det är att få tag på dessa konstgjorda substanser som finns överallt på internet. Substanser som […]

Urfolk i protest mot skövling av gammelskog i finska Sápmi »

Urfolk i protest mot skövling av gammelskog i finska Sápmi

På onsdagen startade sámiska ungdomsorganisationen Suoma Sámi Nuorat, artistkollektivet Suohpanterror och Greenpeace en protest emot destruktiv avverkning av de sista kvarvarande hänglav-skogarna i finska Sápmi. Ökad efterfrågan på pappersmassa för tillverkning av bland annat engångsartiklar hotar just nu de gammelskogar som är grundläggande för traditionell samisk renskötsel.  – Sápmi spänner över nationella gränser, och det […]

Högtryck på spanska bostadsmarknaden – svenska köp ökar »

Högtryck på spanska bostadsmarknaden – svenska köp ökar

Den spanska bostadsmarknaden går på högvarv enligt nya siffror från den spanska inskrivningsmyndigheten. Under april till juni gjordes drygt 134 000 bostadsaffärer vilket är den högsta kvartalsvolymen sedan 2008. Antal köp av svenskar ökade med drygt 10 procent jämfört med andra kvartalet förra året. Enligt inskrivnings­myndig­heten Registradores nya rapport från den 3 september ökar antalet transaktioner […]

Sida satsar 530 miljoner kronor på ungas hälsa och rättigheter i Afrika »

Sida satsar 530 miljoner kronor på ungas hälsa och rättigheter i Afrika

Trots att mödra- och spädbarnsdödligheten i Afrika söder om Sahara har sjunkit, är den fortfarande förfärande hög. Vid 17 års ålder har en av fem unga kvinnor fött barn, och osäkra aborter är orsak till 18% av mödradödligheten i regionen. Därför har Sida fattat beslut om två nya stora satsningar – ett stöd till sexualundervisning […]

Svensk välfärd väcker internationellt intresse »

Svensk välfärd väcker internationellt intresse

Megastaden Seoul med nästan 25 miljoner invånare vill inspireras av den svenska samhällsmodellen. En stor delegation från Seoul Metropolitan Government besöker därför Södertörns högskola och Stockholm 5–12 september för att informeras om svensk välfärd.   –Det är väldigt roligt att Seouls ledning har valt att studera Sverige med Södertörns högskolas hjälp för att få inspiration […]