javplatform

Yoga och psykologi en möjlig väg ur stressen »

Yoga och psykologi en möjlig väg ur stressen

Stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige, och dessvärre en ökande trend. För hur hanterar vi egentligen det som är svårt i livet? Hur kan vi må bättre? Tillsammans med Yomi lanserar nu Yogobe en onlinekurs mot stress, med kombinationen psykologi, yoga och mindfulness. Stress har blivit en folksjukdom, där särskilt kvinnor drabbas […]

Inkomsten påverkar hur ofta vi tränar »

Inkomsten påverkar hur ofta vi tränar

Regelbunden rörelse och vardagsträning gör att vi mår bättre och orkar mer, det bekräftas av en undersökning om svenskarnas träningsvanor som Novus gjort på uppdrag av Friskis&Svettis. Men det finns stora grupper som inte rör på sig och de som tjänar mest får oftare sin träning betald av arbetsgivaren. En rörelseklyfta håller på att dela […]

Därför valde Felix Sandman från FO&O att visa pungen på Instagram »

Därför valde Felix Sandman från FO&O att visa pungen på Instagram

Testikelcancer är den vanligaste cancerformen bland unga vuxna. Trots det talas det väldigt lite om sjukdomen och hur enkelt man själv kan hålla koll på sina bollar. Det vill Felix Sandman och Ung Cancer nu ändra på. I går uppmärksammade Felix Sandman frågan genom att ”visa bollarna” på sociala medier. Med pungflashen vill Felix Sandman […]

Enbart rökning är farligare än låg fysisk kapacitet »

Enbart rökning är farligare än låg fysisk kapacitet

Dålig kondition är en större riskfaktor för dödlighet än vad högt blodtryck eller höga kolesterolvärden är. Enbart rökning innebär en större risk. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin, där medelålders män följts upp under totalt 45 år. – Vår studie visar att fördelarna med att vara fysiskt aktiv genom hela livet är tydliga, säger […]

Psykisk öhälsa – Trippelnormbrytande »

Psykisk öhälsa – Trippelnormbrytande

Unga hbtq-personer har generellt sett lägre självkänsla, känner otrygghet och har dålig tillit till andra människor samt har i större utsträckning självmordstankar än andra unga.25 procent av homo- och bisexuella kvinnor i åldern 16–29 år uppger att de har försökt begå självmord, jämfört med 8 procent av heterosexuella kvinnor i samma ålder. Varannan transperson har […]

Kemisk signal kan underlätta personanpassad medicinering »

Kemisk signal kan underlätta personanpassad medicinering

Ett internationellt forskarlag har sökt efter icke genetiska orsaker för vanliga immunsjukdomar och funnit att en signal, så kallad Hydroxymetylcytosin (HMC), finns i många DNA regioner med genetiska förändringar som ses vid flera immunsjukdomar. Vanliga sjukdomar som allergi, diabetes och andra immunsjukdomar har ökat under de senaste decennierna. Detta tyder på att miljö kan ha […]

Elchocksmaskinen i samma riskklass som kontaktlinser och kondomer? »

Elchocksmaskinen i samma riskklass som kontaktlinser och kondomer?

Amerikanska Food and Drug Adminstration (FDA) har i det tysta föreslagit att den psykiatriska elchocksmaskinen skall förflyttas från den mest farliga klassen av apparater inom sjukvården, klass III, till den säkrare och vänligare klass II. Psykiatrin ligger naturligtvis bakom detta och trycker på – helt i det tysta. Om förslaget går igenom kommer det att innebära […]

Svensken dricker allt mindre läsk »

Svensken dricker allt mindre läsk

Tvärtemot vad som ofta hörs i hälsodebatten har konsumtionen av läsk minskat under de senaste åren. – Om man ser till sockrad läsk dricker vi 57 liter per person och år och det är betydligt mindre än för tio år sedan, säger Louise Ungerth, chef Konsument & Miljö, Konsumentföreningen Stockholm (KfS). – Att exempelvis Aftonbladet […]

Patienters upplevelser av sjukvården mäts i nationell enkät »

Patienters upplevelser av sjukvården mäts i nationell enkät

Genom NPE får patienter möjlighet att berätta om sina upplevelser och erfarenheter av vården. Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra verksamheterna. Det är även ett underlag för jämförelser, ledning och styrning samt för patienternas vårdval. Sedan 2009 deltar samtliga landsting och regioner i Nationell Patientenkät. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner […]

Barnperspektivet måste med i funktions-hinderspolitiken »

Barnperspektivet måste med i funktions-hinderspolitiken

Barnombudsmannens rapport, som släpptes igår, bekräftar flera av de brister när det gäller samhällets bemötande och stöd till barn med funktionsnedsättningar som Handikappförbunden påpekat under många år, inte minst när det gäller skolan. ”Vi välkomnar BOs samtliga förslag och vill ytterligare betona vikten av att barns rättigheter tydliggörs i den kommande nationella strategin för funktionshinderspolitiken”, […]

Foto Galleri