javplatform

Regeringen lägger lagförslag om centraliserad högspecialiserad vård »

Regeringen lägger lagförslag om centraliserad högspecialiserad vård

Patienter dör och skadas i onödan för att läkare och annan vårdpersonal inte får tillräckligt med träning på ingreppet de ska utföra. Detta som en konsekvens av att den allra mest avancerade sjukvården utförs idag på för många platser. Regeringen har beslutat om ett lagförslag för nya former för den nationellt högspecialiserade vården då för […]

Minskad förekomst av demens hos de allra äldsta »

Minskad förekomst av demens hos de allra äldsta

Bättre strokebehandling och högre utbildning är två huvudfaktorer till att demensförekomsten minskar hos de allra äldsta. Det visar forskare från Göteborg i en ny rapport. – Mellan 1986 och 2008 minskade demensförekomsten från 30% till 22% bland 85-åringar, säger, professor Ingmar Skoog, forskningsledare för studien. Minskningen var mest tydlig när det gällde vaskulär demens, som […]

Specialistsjuksköterskeutbildningen ses över »

Specialistsjuksköterskeutbildningen ses över

Utbildningen till specialistsjuksköterska ska möta behoven i framtidens hälso- och sjukvård. Därför ger regeringen en särskild utredare i uppdrag att se över specialistsjuksköterskeutbildningen. Utredaren ska också se över frågor som rör barnmorskeutbildningen och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar. Andelen specialistsjuksköterskor per 1000 invånare har minskat i flera år. Detta samtidigt som behovet av specialistsjuksköterskor ökar […]

Så förebygger nattarbetare stress och ohälsa »

Så förebygger nattarbetare stress och ohälsa

Det finns många fördelar med nattskiftsarbete, men det är krävande för både kropp och psyke. Om man inte ser upp kan nattarbete leda till stress och annan ohälsa. I kortfilmserien Wake up – Dr West testar yrken uppmärksammar AFA Försäkring nattarbete och hur arbetsmiljörisker kan förebyggas. Nära var fjärde anställd har någon form av skift- […]

Yoga och psykologi en möjlig väg ur stressen »

Yoga och psykologi en möjlig väg ur stressen

Stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige, och dessvärre en ökande trend. För hur hanterar vi egentligen det som är svårt i livet? Hur kan vi må bättre? Tillsammans med Yomi lanserar nu Yogobe en onlinekurs mot stress, med kombinationen psykologi, yoga och mindfulness. Stress har blivit en folksjukdom, där särskilt kvinnor drabbas […]

Inkomsten påverkar hur ofta vi tränar »

Inkomsten påverkar hur ofta vi tränar

Regelbunden rörelse och vardagsträning gör att vi mår bättre och orkar mer, det bekräftas av en undersökning om svenskarnas träningsvanor som Novus gjort på uppdrag av Friskis&Svettis. Men det finns stora grupper som inte rör på sig och de som tjänar mest får oftare sin träning betald av arbetsgivaren. En rörelseklyfta håller på att dela […]

Därför valde Felix Sandman från FO&O att visa pungen på Instagram »

Därför valde Felix Sandman från FO&O att visa pungen på Instagram

Testikelcancer är den vanligaste cancerformen bland unga vuxna. Trots det talas det väldigt lite om sjukdomen och hur enkelt man själv kan hålla koll på sina bollar. Det vill Felix Sandman och Ung Cancer nu ändra på. I går uppmärksammade Felix Sandman frågan genom att ”visa bollarna” på sociala medier. Med pungflashen vill Felix Sandman […]

Enbart rökning är farligare än låg fysisk kapacitet »

Enbart rökning är farligare än låg fysisk kapacitet

Dålig kondition är en större riskfaktor för dödlighet än vad högt blodtryck eller höga kolesterolvärden är. Enbart rökning innebär en större risk. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin, där medelålders män följts upp under totalt 45 år. – Vår studie visar att fördelarna med att vara fysiskt aktiv genom hela livet är tydliga, säger […]

Psykisk öhälsa – Trippelnormbrytande »

Psykisk öhälsa – Trippelnormbrytande

Unga hbtq-personer har generellt sett lägre självkänsla, känner otrygghet och har dålig tillit till andra människor samt har i större utsträckning självmordstankar än andra unga.25 procent av homo- och bisexuella kvinnor i åldern 16–29 år uppger att de har försökt begå självmord, jämfört med 8 procent av heterosexuella kvinnor i samma ålder. Varannan transperson har […]

Kemisk signal kan underlätta personanpassad medicinering »

Kemisk signal kan underlätta personanpassad medicinering

Ett internationellt forskarlag har sökt efter icke genetiska orsaker för vanliga immunsjukdomar och funnit att en signal, så kallad Hydroxymetylcytosin (HMC), finns i många DNA regioner med genetiska förändringar som ses vid flera immunsjukdomar. Vanliga sjukdomar som allergi, diabetes och andra immunsjukdomar har ökat under de senaste decennierna. Detta tyder på att miljö kan ha […]

Foto Galleri