Förslag om slopad uppskovsränta på remiss

Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria med förslag om att avskaffa uppskovsräntan för uppskjuten skatt på vinst vid bostadsförsäljning. Enligt förslaget ska både befintliga och framtida uppskov omfattas av de nya reglerna. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet och remitteras för att kunna vara en del av budgetpropositionen för 2021. […]

Elmarknaden just nu: Vårflod ger lågt elpris i sommar

En snörik vinter i de svensk-norska fjällen förväntas ge en kraftig vårflod. Det innebär välfyllda vattenmagasin och kan ge rekordlåga elpriser på 10 öre/kWh i sommar. Vårfloden försenades något i år på grund av mindre nederbörd och lägre temperaturer än normalt. Trots detta är elpriset fortsatt lågt och det rörliga elpriset för maj kommer att bli […]

Motstridiga besked har påverkat utvecklingen av studiestartsstödet

Under 2019 var 285 av Sveriges 290 kommuner anslutna till studiestartsstödet. Totalt fördelades 440 miljoner kronor och av dem användes 76 procent, 335 miljoner kronor. Motstridiga besked om stödet och reformeringen av Arbetsförmedlingen har påverkat stödets utveckling, visar en ny rapport som CSN lämnat till regeringen. De kommuner som använde störst andel av sin budget […]

Unga i arbetslivet – ökad otrygghet men stor trivsel på jobbet visar ny rapport

Att jobba med människor, teknik och samhällsutveckling är populärt bland unga arbetstagare och 82 procent vill ha en tillsvidareanställning – och ett meningsfullt arbete. Många känner stor otrygghet på arbetsmarknaden, men samtidigt trivs 85 procent bra på sitt jobb. Det visar en färsk rapport, delfinansierad av AFA Försäkring, som sätter strålkastaren på de unga i […]

Målgruppen för Allmänna arvsfonden utökas med äldre personer

Målgruppen för stöd från Allmänna arvsfonden är i dag barn, ungdomar och personer med funktionshinder. Regeringen föreslår nu att målgruppen utökas med äldre personer. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. Varje år får runt 400 projekt över hela landet stöd ur Allmänna arvsfonden. Projekten är i alla storlekar och spridda över hela […]

Många föräldrar vill att barnen lär sig mer om privatekonomi

Fyra av tio föräldrar uppger att de regelbundet pratar om pengar och ekonomi med sitt barn. Men var tionde gör det i princip aldrig, och tre av fyra föräldrar vill att skolan ska ha mer undervisning i privatekonomi. Det visar en undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna. [1] Med […]

Två av tio har fått sämre privatekonomi

Drygt två av tio uppger att de har fått sämre privatekonomi efter coronautbrottet. Ungefär lika många räknar med en försämring det kommande halvåret. Värst drabbade är arbetslösa, egenföretagare och ensamstående föräldrar. Det visar en ny undersökning från Kronofogden. – Resultaten bekräftar bilden av att många människor står inför en tuff ekonomisk situation, säger rikskronofogde Christina […]

Myndigheter får nya verktyg för att bekämpa fusk med korttidspermittering

Regeringen ger nu Tillväxtverket och Skatteverket flera nya möjligheter att kontrollera företag som använder korttidspermittering. Syftet är att motverka fusk. Skatteverket får också möjligheter att effektivisera informationsutbytet mellan myndighetens beskattningsverksamhet och folkbokföringsverksamhet. Regeringen har infört ett nytt system för korttidspermittering för att stötta företag under den pågående krisen. Över 50 000 företag har beviljats stödet […]

Tillfälligt höjt tak i a-kassan från dag 101

Regeringen inför en tillfällig höjning av taket i a-kassan från ersättningsdag 101. Vad betyder det att ni höjt taket? A-kassan är en omställningsförsäkring, för att underlätta ekonomisk omställning mellan jobb. Du kan få upp till 80 procent av din inkomst i ersättning under de första 200 dagarna av ersättningsperioden. Från dag 201 kan du få […]

Undersökning: barnfamiljer känner ökad stress för ekonomin

För många innebär coronaviruset en försämrad privatekonomi, på grund av till exempel varsel, arbetslöshet eller minskad inkomst. Oron speglas i en färsk undersökning från Länsförsäkringar som visar att stressen har ökat till 22 procent (16 procent) på tre år. En stor ökning ser vi bland annat hos barnfamiljerna. – Det är klart att barnfamiljer som […]

1 2 3 315