javplatform

Drivmedelsförsäljningen minskar svagt »

Drivmedelsförsäljningen minskar svagt

Den totala försäljningen av drivmedel till och med augusti minskade med ca 1 %, gentemot samma period 2016. Försäljningen av bensin och E85 sjönk svagt under augusti månad, medan försäljningen av diesel steg något. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.  Den totala försäljningen av drivmedel minskade svagt de första 8 månaderna under 2017. Nedgången är […]

Pensionsmyndigheten får 30 miljoner kronor per år för informationsuppdrag »

Pensionsmyndigheten får 30 miljoner kronor per år för informationsuppdrag

Pensionsmyndigheten har i flera år haft ett informations- och konsumentuppdrag som handlar om att informera allmänheten och höja kunskapen om pension och betydelsen av ett längre arbetsliv. I budgetpropositionen för 2018 föreslås att detta uppdrag utökas och förlängs till 30 miljoner kronor från 2018. – Fler måste ha kunskap om hur pensionen påverkas positivt av […]

Trendbrott – hushållens framtidsoptimism faller »

Trendbrott – hushållens framtidsoptimism faller

Skandias Plånboksindex för det tredje kvartalet visar på ett trendbrott – den optimism och riskvilja som under lång tid präglat hushållens syn på den egna ekonomin sviktar betänkligt under sommaren. En svag börsutveckling, inbromsande bostadspriser och återkommande världspolitiska konflikter är möjliga orsaker. Pensionärer och barnfamiljer tillhör de få grupper som ser ljusare på sin ekonomi. […]

Mer än varannan bolåntagare har höjt sina bolån utan att flytta »

Mer än varannan bolåntagare har höjt sina bolån utan att flytta

Mer än hälften av de som har bolån, 55 procent, har någon gång höjt sina bolån utan att flytta. TNS Sifo har på uppdrag av SBAB frågat vad höjningen använts till. Till de vanligaste anledningarna hör renovering av bostaden och bilköp. För många bostadsägare har prisökningarna på bostadsmarknaden skapat ett övervärde i bostaden som lockar […]

Alliansen föreslår utvidgning av rut »

Alliansen föreslår utvidgning av rut

Alliansen föreslår idag, 30 juni, 2017, ett gemensamt förslag till att utvidga rut. De vill: Öka rut-avdraget från dagens 25 tkr till 75 tkr per person och år. (Regeringen sänkte från 50 tkr till 25 tkr 1 januari, 2016.) Centern och Moderaterna har alltså övertygat Kristdemokraterna och Liberalerna om en gemensam höjning. Bredda rut-avdraget till […]

Allt färre barn berörs av vräkning »

Allt färre barn berörs av vräkning

Antalet vräkningar som berör barn fortsätter att minska, visar ny statistik från Kronofogden. Fram till sista juni i år vräktes 98 barnfamiljer – en minskning med sex familjer jämfört med första halvåret i fjol. Många av vräkningarna sker på grund av hyresskulder på under 10 000 kronor. Kronofogden har under många år samarbetat med länsstyrelser, […]

Rekordlåg arbetslöshet bland inrikes födda »

Rekordlåg arbetslöshet bland inrikes födda

Arbetslösheten ligger kvar på 7,4 procent i augusti. Men det är fortsatt stora skillnader i arbetslöshet mellan olika grupper. Bland inrikes födda sjönk arbetslösheten till rekordlåga 3,9 procent. Det är den lägsta nivån sedan augusti 2008, före finanskrisen. Nya siffror från Arbetsförmedlingen visar att 358 000 personer var inskrivna som arbetslösa i slutet på augusti. Det […]

Nu får ensamstående föräldrar mer – underhållsstödet höjs »

Nu får ensamstående föräldrar mer – underhållsstödet höjs

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen drivit igenom en ny höjning av underhållsstödet med 150 kr för barn 11-14 år, och med 350 kr för barn 15-18 år. – Vänsterpartiet har kämpat igenom höjningar av underhållsstödet flera gånger och nu gör vi det igen. Den här reformen kommer att ha betydelse för väldigt många barn […]

”Fattiga är lata och tänker kortsiktigt” – en fördom även bland svenskar »

”Fattiga är lata och tänker kortsiktigt” – en fördom även bland svenskar

Människors bild av fattiga är att de är dumma, lata och att de tänker kortsiktigt när det gäller ekonomin. Det visar nypublicerad forskning som gjorts av psykologer från Lunds universitet. Förutom att undersöka stereotypen finner de också att fattiga inte fattar sämre ekonomiska beslut än andra. Det finns sedan tidigare forskning om vilka stereotypa bilder […]

Regeringen höjer prisbasbeloppet med 700 kronor »

Regeringen höjer prisbasbeloppet med 700 kronor

Prisbasbeloppet för 2018 har fastställts till 45 500. Det är en höjning med 700 kronor, eller 1,56 procent, jämfört med 2017. Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet. – Det görs en årlig höjning av prisbasbeloppet, för att se till att våra ersättningar hänger med prisutvecklingen. Om så inte sker riskerar vi att […]

Foto Galleri