49 500 varslade i spåren av pandemin

Sedan 1 mars fram tills nu har drygt 49 500 personer blivit varslade om uppsägning. – Varseltakten är fortsatt hög och nu ser vi att antalet nyinskrivna arbetslösa också börjar stiga markant, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen. Som ett resultat av den pågående pandemin har antalet inrapporterade varsel till Arbetsförmedlingen ökat i mycket hög takt. […]

COVID-19: Viktig aktivering av krislägesavtal

Beslutet av SKR om att det centrala avtalet för krissituationer nu aktiveras i Region Stockholm välkomnas av Sveriges Ingenjörer. Avtalet möjliggör bättre förutsättningar för de som jobbar i samhällsviktiga funktioner med att hantera konsekvenserna av Coronaviruset. – Jag välkomnar att SKR nu aktiverar krislägesavtalet i Region Stockholm, det har vi väntat på. Det gör det […]

Riksbanken ansluter sig till ECB:s plattform TIPS

Riksbanken har idag ingått avtal om att ansluta en ny tjänst, RIX-INST, till eurosystemets betalningsplattform TIPS. Det innebär att betalningar mellan banker kommer att kunna göras i realtid dygnet runt och året om i centralbankspengar. Riksbanken kan på så vis erbjuda bankerna ett konkurrensneutralt, säkert och kostnadseffektivt betalningssystem och skapar möjligheter för svenska företag att […]

Historiskt höga varsel

Den pågående pandemin ger tydliga avtryck på den svenska arbetsmarknaden. Antalet inkomna varsel i mars till Arbetsförmedlingen har dubblerats den senaste veckan. – Vi har aldrig tidigare sett så höga varseltal under en månad, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen. Den senaste veckan, mellan den 23 och 29 mars, har Arbetsförmedlingen registrerat 18 433 personer […]

Elmarknaden just nu: Elpriset fortsätter att falla

Till följd av en varmare vinter och mer nederbörd än normalt ligger elpriserna just nu på extremt låga nivåer. Med vårens intåg och coronavirusets påverkan på världsekonomin kan elpriserna falla ännu mer. Generellt är mars månad en av de dyrare vintermånaderna med en högre efterfrågan på el för uppvärmning. – Mars i år ser ut […]

Sex av tio är inte oroliga för sitt sparande

Fyra av tio uppger att deras sparkapital har minskat kraftigt eller ganska mycket i värde den senaste tiden. Trots det uppger sex av tio att de inte är oroliga för sitt sparande. Hälften uppger att man sparar långsiktigt och inte tänker ändra sitt sparande trots den oroliga omvärlden. Det visar en undersökning som Kantar Sifo […]

766 000 har deklarerat första dagen

Den 17 mars öppnade deklarationen. Hela 765 894 personer har deklarerat digitalt redan första dagen. De flesta av dessa har fått sin deklaration redan tidigare i sin digitala brevlåda. På öppningsdagen var det också många som loggade in för att titta på sin deklaration. – I år var det 3,6 miljoner som fick sin deklaration […]

H&M-gruppen stänger tillfälligt samtliga butiker i Tyskland och USA

Med anledning av Covid-19-situationen och myndighetsbeslut stänger H&M-gruppen tillfälligt samtliga butiker i Tyskland (460*) från och med imorgon den 18 mars. Dessutom stängs idag även samtliga butiker under två veckor i USA (590*), Kanada (96*), Portugal och Belgien. Som tillägg till den information som bolaget gav den 16 mars har koncernen efter uppdaterade myndighetsrekommendationer även […]

A-kassorna samverkar kring coronaviruset

Sveriges 25 a-kassor intensifierar nu sitt samarbete för att så långt som möjligt minimera eventuella effekter av det nya coronaviruset. Om arbetslösheten stiger snabbt samtidigt med en ökad frånvaro bland a-kassornas handläggare kan det innebära en stor påfrestning för systemet. – Det viktigaste nu är att a-kassorna hjälps åt om många medarbetare blir sjuka samtidigt […]

Fler utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden

Arbetslösheten fortsätter att stiga för åttonde månaden i rad. Fler utrikesfödda kvinnor skriver in sig och är ofta arbetslösa längre tid. I slutet av februari var antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen 377 000 personer. Det är 28 000 fler än ett år tidigare. Under samma period ökade arbetslöshetsnivån med 0,5 procentenheter till 7,4 procent. Att […]

1 2 3 312