javplatform

Brittiska medborgare undantas från studieavgifter efter brexit »

Brittiska medborgare undantas från studieavgifter efter brexit

Tillfälliga undantag från anmälnings- och studieavgifter vid universitet och högskolor införs för vissa brittiska medborgare för att mildra konsekvenserna om Storbritannien lämnar EU utan ett utträdesavtal. Brittiska medborgare är inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) befriade från anmälnings- och studieavgift för studier vid universitet och högskolor i Sverige. Om Storbritannien lämnar EU den 30 mars utan […]

1 av 4 kvinnor skippar lunchen för att hinna med jobbet »

1 av 4 kvinnor skippar lunchen för att hinna med jobbet

En av fyra kvinnor väljer att hoppa över lunchen för att de har för mycket att göra på jobbet. Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Unionen. – Att äta lunch med kollegorna är inte bara trevligt, det är något du rätt till och det är också viktigt för att behålla hälsan […]

Få funktionshindrade går från daglig verksamhet till jobb »

Få funktionshindrade går från daglig verksamhet till jobb

Få funktionshindrade går vidare från daglig verksamhet till arbete eller studier, trots att ett övergripande mål med verksamheten bör vara att utveckla den enskildes möjlighet till arbete. Det visar en rapport från Socialstyrelsen. Siffror visar också att allt fler barn som tidigare haft personlig assistans istället får insatsen boende för barn. Socialstyrelsens lägesrapport över insatser […]

Analysguiden: Fallande räntor ger ny skjuts till fastighetsbolagen »

Analysguiden: Fallande räntor ger ny skjuts till fastighetsbolagen

Lägre globala räntor ger stigande börser, lägre USD och stöd till bolag med hög räntekänslighet såsom fastighetsbolag. Givet samma börs- och räntetrend i Sverige som i USA gynnas främst de högbelånade förvaltande fastighetsbolagen som Corem, Klövern och NP3 Fastigheter. Fundamenta skiljer sig en del åt mellan fastighetssektorn i USA och Sverige. Inte minst gäller det […]

Hälften av företagarna är dåligt insatta i pensionssystemet »

Hälften av företagarna är dåligt insatta i pensionssystemet

Företagare behöver ta ett betydligt större ansvar för sin pension än anställda. Men 50 procent av företagarna uppger att de har liten eller ingen kunskap alls om hur pensionssystemet fungerar. Det visar en undersökning från Sifo [1] på uppdrag av Swedbank och sparbankerna. Okunskapen riskerar att leda till att många företagare kommer behöva leva på små […]

ATG förvärvar danska spelbolagskoncernen Ecosys A/S »

ATG förvärvar danska spelbolagskoncernen Ecosys A/S

AB Trav och Galopp (ATG) köper den danska spelbolagskoncernen Ecosys A/S. Bolaget består av Bet25.dk (sportsbetting), Rød25.dk (casino) och casinogo.dk (mobilcasino). – I och med förvärvet av Ecosys får våra kunder möjlighet till större vinstpooler och en ännu mer attraktiv spelupplevelse, säger Hasse Lord Skarplöth, vd ATG. ATG tecknade i november 2017 ett avtal om förvärv […]

Var fjärde svensk skulle kunna sjukskriva sig för att arbetsmiljön är påfrestande »

Var fjärde svensk skulle kunna sjukskriva sig för att arbetsmiljön är påfrestande

I Länsförsäkringars rapport som bland annat innehåller attityder till sjukskriving uppger drygt åtta av tio att de bara skulle sjukskriva sig om arbetsförmågan var kraftigt nedsatt. Men drygt var fjärde menar att man sjukskriver sig ibland på grund av att arbetsmiljön är så påfrestande. Kristina Ström Olsson, Länsförsäkringars hälsostrateg kommenterar hur viktigt arbetsmiljöarbetet är för […]

Tre av fyra positiva till premiepensionen – men många tycker det är svårt att veta hur de ska placera den »

Tre av fyra positiva till premiepensionen – men många tycker det är svårt att veta hur de ska placera den

Tre av fyra tycker det är bra att man själv kan välja hur ens premiepension placeras. Men fler än fyra av tio tycker det är svårt att veta hur de ska placera den. Det visar en undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna. [1] Genom att öka avsättningen till premiepension kan […]

Arbetslösheten minskar mest bland män »

Arbetslösheten minskar mest bland män

Arbetslösheten fortsätter att sjunka och den minskar snabbast bland män. En förklaring är att en större andel utrikes födda män nu får jobb. På ett år har antalet inskrivna arbetslösa totalt minskat med 18 000 personer. Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att 348 000 personer var inskrivna som arbetslösa i slutet av februari. Det motsvarar en arbetslöshetsnivå på […]

13 av 19 testade tätskikt för badrum läcker »

13 av 19 testade tätskikt för badrum läcker

Länsförsäkringar har nu genomfört ett tredje test av tätskikt för badrum som visar att ett flertal av tätskikten läcker. I årets test, som gjorts tillsammans med Byggkeramikrådet (BKR), läckte 13 av 19 system medan bara 6 tätskikt klarade testerna och håller helt tätt. Det är ett sämre resultat än förra testet 2016 då det var […]