Villaägarna avslöjar okänd klimatbov: Klimatpåverkan tre gånger så hög för engångs-LED-armature

Belysning står för cirka 15 procent av världens totala elanvändning. Den belysning vi använder har därför stor betydelse för klimatpåverkan och för plånboken. Villaägarnas nya rapport visar att klimatpåverkan varierar kraftigt mellan olika typer av LED-belysning. I handeln förekommer idag tre typer av LED-armaturer: Armaturer där LED-lampan kan bytas Armaturer där LED-modulen kan bytas Armaturer […]

Biologisk mångfald ger större skördar

En mångfald av olika pollinatörer och andra nyttoorganismer i ett odlingslandskap leder till att skörden blir större. Det visar en omfattande internationell studie där bland annat forskare från Lunds universitet medverkat. Studien har undersökt två så kallade ekosystemtjänster som har stor betydelse för vår matproduktion. Det handlar om pollination av grödor samt om naturlig biologisk […]

Pensionering inget stort hot mot den psykiska hälsan

Att gå i pension beskrivs ofta som en form av kris och en period präglad av förluster, men de allra flesta hanterar pensionsövergången bra. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet. I sin avhandling undersökte Isabelle Hansson förändringar i livstillfredsställelse under åren före och efter pensioneringen. Syftet var att förstå vilka som hanterar pensionsövergången […]

Ekonomipriset 2019 – Deras forskning hjälper oss att bekämpa fattigdomen

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2019 till Abhijit Banerjee, Esther Duflo, och Michael Kremer. Den forskning som årets ekonomipristagare står bakom har avsevärt förbättrat vår förmåga att bekämpa global fattigdom. På bara två årtionden har deras nya experimentella tillvägagångssätt förvandlat utvecklingsekonomin till ett blomstrande forskningsfält. […]

Länsförsäkringar plockar bort kol från investeringarna

Länsförsäkringar har beslutat att skärpa kriterierna för investeringar i fossila bolag. Och inför också kompletterande kriterier för att identifiera och främja bolag i klimatomställning; Exkluderar bolag som har en omsättning från i oljesand på över fem procent. Sänker gränsen för investeringar i gruv- och energibolag, vilket innebär att högst fem procent av företagets omsättning får […]

Förbättrad regelefterlevnad efter slumpmässiga kontroller

När Skatteverket gör slumpvisa revisioner av små och medelstora företag så följs skattereglerna bättre, i många fall i flera år framöver. Bäst är effekten bland företag äldre än fem år, bland aktiebolag samt aktiebolag som har en revisor. Det visar en ny rapport från Skatteverket. En ambition med Skatteverkets kontroller är att de som kontrollerats […]

Höga bolåneskulder en naturlig följd av ändrad bostadspolitik enligt SBAB

Hushållens höga bolåneskulder är en naturlig konsekvens av det politiska beslutet i mitten av 1990-talet att avveckla de statliga stöden till byggande och att bostadsfinansieringen skulle skötas helt av marknaden. Det nya systemet har varit mer effektivt sett till att det kanaliserat resurser till områdena med störst bostadsbrist. Samtidigt har införda kreditregleringar som bolånetak och […]

Vanligast att bråka om större inköp och sparande

Om större inköp och sparande toppar våra bråk så är pengar till barnen och om man ska amortera eller inte det vi bråkar om minst . Det visar  en undersökning som SBAB har gjort bland 1004 svenskar i åldern 20 till 80 år. –  Vi ville veta mer om hur svenska familjer planerar och vad man är […]

Bättre uppföljning behövs i livsmedelskontrollen

Kontrollen i livsmedelskedjan fungerar generellt bra i Sverige. Det ger säkra livsmedel, friska djur och sunda växter. Men uppföljningen av hur företagen åtgärdar de brister som kontrollen hittar behöver förbättras. Det visar den årliga rapporten om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan som skickas till EU-kommissionen idag. Rapporten till kommissionen omfattar hela livsmedelskedjan – från jord till […]

1 2 3 303