javplatform

Stor ökning av ekobrott både globalt och i Sverige »

Stor ökning av ekobrott både globalt och i Sverige

Varannan organisation har drabbats av ekonomisk brottslighet under de senaste två åren, vilket är en ökning med 36 procent sedan 2016. I Sverige är ökningstakten ännu högre och under de kommande två åren väntas framförallt cyberbrotten bli ännu vanligare. Det visar PwC:s återkommande undersökning Global Economic Crime and Fraud Survey, där över 7 000 organisationer […]

Riksbankens företagsundersökning: Den goda konjunkturen håller i sig »

Riksbankens företagsundersökning: Den goda konjunkturen håller i sig

Konjunkturläget bedöms vara gott och har varit så under det senaste året. Det menar företrädare för några av Sveriges största företag. Industriföretagen möter stark efterfrågan från i stort sett alla exportmarknader. ”Alla marknader och segment utvecklas ganska väl just nu, det är positivt överallt” säger en av de intervjuade inom industrin. Byggföretagen har god orderingång […]

Skärpta regler om studiemedel vid utlandsstudier »

Skärpta regler om studiemedel vid utlandsstudier

Regeringen förtydligar bestämmelserna om när studiemedel inte rimligen bör lämnas. Dessutom, för att minska risken för bidragsbrott och hög skuldsättning, har regeringen fattat beslut om nya bestämmelser om merkostnadslån för undervisningsavgifter. Studiemedel möjliggör studier men ska inte kunna lämnas för utbildningar utomlands som är oförenliga med svensk reglering, till exempel regeringsformens bestämmelser om mänskliga fri- […]

Fyra fallgropar att undvika när drömmen om fritidshuset ska bli sann »

Fyra fallgropar att undvika när drömmen om fritidshuset ska bli sann

Så här års, i samband med vårens antågande, väcks mångas drömmar om ett eget fritidshus till liv. Ingen annan boendeform är så känslomässigt laddad som just fritidshuset. SBAB:s boendeekonom Claudia Wörmann ger sina fyra bästa tips för att hålla huvudet kallt i jakten på det perfekta objektet. Det finns cirka 600 000 fritidshus i Sverige. Många […]

Mer än varannan chef saknar kompetens att ta hand om medarbetares psykiska eller fysiska ohälsa »

Mer än varannan chef saknar kompetens att ta hand om medarbetares psykiska eller fysiska ohälsa

Omkring 100 000 människor i Sverige är sjukskrivna från sitt jobb på grund av psykisk ohälsa och antalet har ökat med nästan 130 procent sedan 2011. I en undersökning genomförd på uppdrag av Länsförsäkringar framgår att sex av tio småföretagare inte har kompetens att hantera fysisk eller psykisk ohälsa som drabbar en anställd. Nästan lika många […]

Arbetsförmedlingen i Kalmar län intervjuar 600 arbetsgivare om framtiden »

Arbetsförmedlingen i Kalmar län intervjuar 600 arbetsgivare om framtiden

Arbetsmarknaden är urstark och många arbetsgivare har svårt att hitta personal. Hur ser de på framtiden? Nu drar Arbetsförmedlingens prognosarbete igång. De närmaste veckorna intervjuas över 16 500 arbetsgivare i hela landet. Arbetsförmedlingen kommer att intervjua både privata och offentliga arbetsgivare för att bland annat ta reda på hur de ser på efterfrågan av varor […]

Deklarationen öppnar tisdag den 20 mars »

Deklarationen öppnar tisdag den 20 mars

Den 20 mars öppnar deklarationen. Det går att deklarera i Skatteverkets app eller på Skatteverket.se från klockan 07.00 på öppningsdagen. Där kan du dessutom se om du har pengar att få tillbaka eller om du ska betala. Sista dagen att deklarera är den 2 maj. Nästan åtta miljoner personer ska deklarera i år. Alla som […]

Kall vinter ökar risken för vattenskador »

Kall vinter ökar risken för vattenskador

I år har februari varit lite extra kall, speciellt i södra Sverige. Kylan har redan nu lett till att både villor och fritidshus fått vattenskador till följd av sönderfrusna rör och isproppar i vattenledningarna. Och fler riskerar det att bli i takt med att allt fler öppnar sina fritidshus. – På grund av kylan nu […]

Skillnader i hälsa påverkar samhällets utveckling »

Skillnader i hälsa påverkar samhällets utveckling

Folkhälsan i Sverige är god i ett internationellt perspektiv och utvecklas positivt för de allra flesta. Men på vissa områden går utvecklingen åt fel håll, och skillnader mellan personer med olika utbildningsnivå har ökat den senaste elvaårsperioden. Det visar Folkhälsomyndighetens nya årsrapport. De påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation, är ett av regeringens mål. […]

Risken för sjukskrivning inte större i offentlig verksamhet »

Risken för sjukskrivning inte större i offentlig verksamhet

Personalsammansättning förklarar skillnader i sjukskrivningstal mellan privat och offentlig sektor. Stora företag har fler men kortare sjukfall och mindre företag har färre men längre sjukfall. Det visar en ny analys från Försäkringskassan. Risken för sjukskrivning är inte högre hos offentliga än privata arbetsgivare när hänsyn tas till personalsammansättning som till exempel kön, yrke och ålder. […]