javplatform

Grönt ljus i EU för tallolja – viktigt steg för mer förnybart drivmedel »

Grönt ljus i EU för tallolja – viktigt steg för mer förnybart drivmedel

Tallolja kvar på listan över godkänt förnybart biobränsle i EU. En majoritet av ledamöterna i EU-parlamentet röstade på onsdagen, den 17 januari, för att tallolja ska finnas kvar på listan över godkänt förnybart biobränsle i EU. Beslutet i EU-parlamentet innebär bland annat att: Avfall och restprodukter kommer att räknas som ”advanced biofuels”. ”Annex IX” som […]

Tydligare regler för skolpengen ska underlätta nybyggnation av nya skolor »

Tydligare regler för skolpengen ska underlätta nybyggnation av nya skolor

Antalet barn och unga i Sverige ökar. Det leder till ökade lokalkostnader för skolan. För att kommunerna inte ska behöva betala oskäligt höga ersättningar till fristående huvudmän, som inte har lika höga kostnader för sina lokaler som kommunen har till följd av nybyggnation eller renovering, gör regeringen nu ett förtydligande kring reglerna för lokalkostnader. För […]

Över 11 000 extratjänster »

Över 11 000 extratjänster

Arbetslösheten fortsatte att minska i slutet av året, till 7,5 procent. Samtidigt har allt fler långtidsarbetslösa fått extratjänster inom välfärden. I december hade 11 168 personer en extratjänst. I slutet på december var 366 000 inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar. Det innebär en arbetslöshetsnivå på 7,5 procent och är en minskning med 6 000 personer […]

Många får det svårt ekonomiskt efter julhelgen »

Många får det svårt ekonomiskt efter julhelgen

Många står med tom plånbok efter julhelgen. Speciellt jobbigt kan det vara för dem som redan innan julen oroade sig för ekonomin. I en undersökning som Länsförsärkingar genomfört svarar 38 procent att de känner att de ofta eller ibland är oroliga över sin ekonomi. Värst är det för unga, nästan hälften (46 procent) anger att […]

Oro påverkar rörligheten på bostadsmarknaden »

Oro påverkar rörligheten på bostadsmarknaden

SBAB har med hjälp av SIFO tagit reda på hur pass oroliga människor är över sjunkande bostadspriser och hur diskussionen om sjunkande priser påverkar bostadsmarknaden. 1 127 personer som äger sin bostad besvarade undersökningen i november. Undersökningen visar att det är i åldern 18 till 34 år som flest känner oro över diskussionerna om sjunkande […]

Nu slarvas det som mest med boendeavgiften: Så här påverkas du när grannen inte betalar sin månadsavgift »

Nu slarvas det som mest med boendeavgiften: Så här påverkas du när grannen inte betalar sin månadsavgift

Efter jul och nyår är det många som har det skralt i plånboken och det är allmänt känt att januari är årets fattigaste månad. Detta märks inte minst när hyran ska betalas in. Enligt Sveriges BostadsrättsCentrum ökar nämligen såväl avgiftspåminnelser som frågor kring uteblivna betalningar under årets första månad. Vad få dock tänker på är […]

Nya assistansregler föreslås träda i kraft 1 april »

Nya assistansregler föreslås träda i kraft 1 april

Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss, Vissa förslag om personlig assistans, med förslag om att tillfälligt stoppa Försäkringskassans tvåårsomprövningar och återställa den tidigare tillämpningen av väntetid och beredskap. Lagrådsremissen innehåller två av de fyra förslagen i regeringens åtgärdspaket för personlig assistans som presenterades av ansvarig minister Åsa Regnér den 14 november 2017. – Genom […]

Så många företag gick i konkurs i varje kommun 2017 »

Så många företag gick i konkurs i varje kommun 2017

Hur var konkursåret i din kommun? Idag presenterar Creditsafe konkursstatistik för alla Sveriges kommuner under 2017. Totalt gick 5 574 aktiebolag i konkurs, en ökning med tre procent jämfört med året innan. Men vilka kommuner ökade och minskade mest? I topp hittar vi Berg, Munkedal och Östhammar – i botten Flen, Köping och Rättvik. Här […]

Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag »

Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag

För pensionärer, ensamstående föräldrar och studerande ökar den disponibla inkomsten i fasta priser 2018 främst tack vare regeringens politik. Pensionärerna får mer i plånboken vid årsskiftet, medan ensamstående föräldrar och studenter får vänta till mars respektive juli innan deras ekonomi förbättras. Det visar analysen om hushållens ekonomi 2018 som bygger på Swedbanks data över typhushåll.[1] […]

Försäkringskassan: Regeländringar den 1 januari 2018 »

Försäkringskassan: Regeländringar den 1 januari 2018

I samband med årsskiftet genomförs en del regeländringar inom socialförsäkringen, bland annat höjs åldersgränsen för kostnadsfri tandvård. Den 1 januari höjs prisbasbeloppet, vilket påverkar ett antal ersättningar. Aktuella förändringar: Höjd åldersgräns för kostnadsfri tandvård Ger rätt till kostnadsfri tandvård till och med det år man fyller 22 år. De som fyller 23 år under året […]