Arbetsmiljöverket kan nu godkänna skyddsutrustning

Behovet av skyddsutrustning för att minska smittspridningen är stort. Oron bland vårdpersonal för bristande skydd växer. Arbetsmiljöverket har nu fått regeringens uppdrag att kvalitetssäkra och godkänna skyddsutrustning för personal inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg. – Vi förstår att många är oroliga. Arbetsgivare behöver ta personalens oro på största allvar och föra en nära dialog […]

Uppdrag att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av covid-19

Regeringen uppdrar åt länsstyrelserna att hjälpa Socialstyrelsen samordna kommunernas lägesbilder och behov av skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial. Detta inom Socialstyrelsens uppdrag om att för hela landet säkra tillgången på skyddsutrustning och annat material till följd av spridningen av covid-19.

49 500 varslade i spåren av pandemin

Sedan 1 mars fram tills nu har drygt 49 500 personer blivit varslade om uppsägning. – Varseltakten är fortsatt hög och nu ser vi att antalet nyinskrivna arbetslösa också börjar stiga markant, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen. Som ett resultat av den pågående pandemin har antalet inrapporterade varsel till Arbetsförmedlingen ökat i mycket hög takt. […]

4 av 10 trafikanter använder inte blinkers

Riksförbundet M Sveriges lokalklubbar har undersökt blinkersanvändningen. Av 30 000 kontrollerade trafikanter är det 4 av 10 (38 procent) som inte använder blinkers när de ändrar färdriktning. – Det är slarvigt att inte använda blinkers. Det kan få stora konsekvenser för såväl föraren som medtrafikanterna. Är man tydlig och kör säkert så bidrar man också till […]

COVID-19: Viktig aktivering av krislägesavtal

Beslutet av SKR om att det centrala avtalet för krissituationer nu aktiveras i Region Stockholm välkomnas av Sveriges Ingenjörer. Avtalet möjliggör bättre förutsättningar för de som jobbar i samhällsviktiga funktioner med att hantera konsekvenserna av Coronaviruset. – Jag välkomnar att SKR nu aktiverar krislägesavtalet i Region Stockholm, det har vi väntat på. Det gör det […]

Mer pengar till hbtq-organisationer

Regeringen ökar statsbidraget till hbtq-organisationer. Beslutet innebär att hbtq-organisationer får möjlighet att ansöka om 2 miljoner kronor extra i bidrag årligen. I budgetpropositionen för 2020 beslutade regeringen om ökade resurser till arbetet med att stärka hbtq-personers rättigheter. Arbetet förstärks med 14 miljoner kronor per år från med år 2020, och ytterligare 10 miljoner per år […]

Coronaviruset – ny checklista ska hjälpa företagen att säkra arbetsmiljön

Hur påverkar det nya coronaviruset arbetsmiljön? Vilket ansvar har arbetsgivaren? Hur kan man undvika smitta? Det nya coronaviruset väcker många frågor. För att stötta företagen har Prevent tagit fram en ny digital checklista som kan användas på alla arbetsplatser. Det nya coronavirusets påverkar hela vårt samhälle och inte minst våra arbetsplatser. Myndigheternas rekommendationer uppdateras hela […]

Riksbanken ansluter sig till ECB:s plattform TIPS

Riksbanken har idag ingått avtal om att ansluta en ny tjänst, RIX-INST, till eurosystemets betalningsplattform TIPS. Det innebär att betalningar mellan banker kommer att kunna göras i realtid dygnet runt och året om i centralbankspengar. Riksbanken kan på så vis erbjuda bankerna ett konkurrensneutralt, säkert och kostnadseffektivt betalningssystem och skapar möjligheter för svenska företag att […]

Tullverket stoppar frekvent genomförd alkoholsmuggling

I dag väcks åtal mot tre personer vid Malmö tingsrätt. De misstänkta åtalas för grov alkoholsmuggling vid 157 tillfällen respektive för smuggling av normalgraden vid 12 tillfällen. Tullkriminalens analys- och utredningsarbete i de alkoholrelaterade så kallade ”myrtrafikärendena” ger resultat. – Det här är ytterligare ett ärende i raden av de så kallade ”myrtrafikärendena” avseende smuggling […]

PostNord ser stor ökning av hemleveranser

När allt fler jobbar hemma ökar behovet av att få varorna till dörren. Hemleveranser i PostNords flöden har ökat med 50 procent under de senaste veckorna. Att hemleveranserna har ökat kraftigt under de senaste veckorna beror med stor sannolikhet på utbrottet av coronaviruset, som gör att allt fler har behov av att få sina varor hemlevererade. […]