javplatform

Ny undersökning visar: Svenskarna öppna för nya visningsformer »

Ny undersökning visar: Svenskarna öppna för nya visningsformer

Bostadsintresset är stort bland svenskarna och de senaste åren har de olika möjligheterna till att kunna titta på och skapa sig en bild av bostaden, utan att behöva vara på plats, utvecklats. Men vad lockar mest på en bostadsvisning och hur vill svenskarna gå på visning i framtiden? Svensk Fastighetsförmedlings nya Trendrapport visar att fyra […]

Fler vårdplatser på Statens institutionsstyrelse »

Fler vårdplatser på Statens institutionsstyrelse

Under torsdagen beslutade regeringen att Statens institutionsstyrelse (SiS) får ingå fyra nya hyresavtal för att utöka antalet vårdplatser. Beslutet är en del av satsningarna på SiS i regeringens höstbudget för att möta den ökade efterfrågan på vårdplatser hos SiS. – SiS verksamhet är av yttersta vikt för barn, unga och unga i behov av vård […]

Drivmedelsförsäljningen minskar svagt »

Drivmedelsförsäljningen minskar svagt

Den totala försäljningen av drivmedel till och med augusti minskade med ca 1 %, gentemot samma period 2016. Försäljningen av bensin och E85 sjönk svagt under augusti månad, medan försäljningen av diesel steg något. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.  Den totala försäljningen av drivmedel minskade svagt de första 8 månaderna under 2017. Nedgången är […]

Pensionsmyndigheten får 30 miljoner kronor per år för informationsuppdrag »

Pensionsmyndigheten får 30 miljoner kronor per år för informationsuppdrag

Pensionsmyndigheten har i flera år haft ett informations- och konsumentuppdrag som handlar om att informera allmänheten och höja kunskapen om pension och betydelsen av ett längre arbetsliv. I budgetpropositionen för 2018 föreslås att detta uppdrag utökas och förlängs till 30 miljoner kronor från 2018. – Fler måste ha kunskap om hur pensionen påverkas positivt av […]

Svenska Röda Korset skickar personal till Cox’s Bazar »

Svenska Röda Korset skickar personal till Cox’s Bazar

Över 420 000 människor har de senaste veckorna flytt från våldsamheterna i Rakhine, Myanmar, över gränsen till Bangladesh. Behoven av mat, vatten och nånstans att bo är mycket stora och Svenska Röda Korset ökar nu sina insatser bland annat genom att skicka personal specialiserade på vatten och sanitet för att stödja de insatser som Röda […]

IMM medverkar i rysk dokumentärserie om Skandinavien »

IMM medverkar i rysk dokumentärserie om Skandinavien

IMM:s (Institutet Mot Mutor) generalsekreterare, Natali Phalén, blev den 21/9 intervjuad av den ryske journalisten Vladimir Pozner. Han arbetar just nu med att spela in material till en dokumentärserie om Skandinavien. Under intervjun var Pozner intresserad av att veta mer om IMM:s arbete och varför organisationen behövs då Sverige, tillsammans med Skandinavien, redan utmärker sig […]

Brexit kan bli starten för ”Euro-English” »

Brexit kan bli starten för ”Euro-English”

En mycket uppmärksammad debattartikel, om framtiden för engelskan i Europa, av Marko Modiano, språkforskare vid Högskolan i Gävle, har satt känslorna i gungning. -Jag tror inte att engelskan ställning och status kommer att vara annorlunda mot vad den är idag. Franskan kommer inte att vinna så mycket terräng, min huvudtes är att ”Euro-English” kommer att […]

Användningen av rättsintyg ska utvärderas »

Användningen av rättsintyg ska utvärderas

Regeringen gav igår Statskontoret i uppdrag att utvärdera användningen av rättsintyg och föreslå åtgärder som medför att fler rättsintyg av hög kvalitet lämnas över hela landet. Rättsintyg dokumenterar skador både hos den som har utsatts för ett brott och hos den misstänkte personen. Intygen kan därmed utgöra viktig dokumentation i samband med vålds- och sexualbrott. […]

EU-projekt ska hjälpa kommuner möta framtidens klimat »

EU-projekt ska hjälpa kommuner möta framtidens klimat

Skyfall och värmeböljor riskerar i framtiden att bli en del av vardagen även för svenska kommuner. Mittuniversitetet tillsammans med Sundsvalls och Härnösands kommuner får nu agera pilotprojekt i ett stort europeiskt samarbete kring hur vi på bästa sätt anpassar oss till ett nytt klimat. − Vi ska hitta metoder och arbetssätt för att hjälpa samhället […]

Budgeten gasar och bromsar samtidigt för miljön »

Budgeten gasar och bromsar samtidigt för miljön

Greenpeace välkomnar att regeringens budgetförslag för 2018–2020 innehåller flera positiva åtgärder och satsningar inom klimat- och miljöområdet, till exempel klimatskatt på flyg, stöd till elfordon och insatser för havsskydd. Men de viktiga strukturförändringar som leder till ett hållbart samhälle lyser med sin frånvaro. Det här är inte en budget som gör att Sverige når sina […]

Foto Galleri