javplatform

Varning för vägglöss i loppisfynden »

Varning för vägglöss i loppisfynden

Saneringarna av vägglöss blir allt vanligare i Sverige, från att de i princip varit utrotade i hela västvärlden. Sedan 2014 har saneringarna ökat med 60 procent enligt statistik från Anticimex. Ökat resande är främsta orsaken, då de ljusskygga blodsugarna gärna hänger med i resväskan hem från semesterorten. Men en annan risk är när du köper […]

Varannan svensk upplever problem med magen under semestern »

Varannan svensk upplever problem med magen under semestern

Avkoppling och återhämtning under semestern är något som många ser fram emot. Kanske blir det en resa till solen i sommar? Hälsobarometern 2019 visar att varannan svensk någon gång upplevt magproblem under en semesterresa. Något som kan stressa upp även den mest avslappnade semesterfiraren. Trots detta har sju av tio aldrig gjort något för att […]

Regeringen möjliggör licensjakt på gråsäl »

Regeringen möjliggör licensjakt på gråsäl

Regeringen har idag beslutat om en ändring i jaktförordningen som möjliggör för Naturvårdsverket att besluta om licensjakt på gråsäl om det är vetenskapligt befogat ur ett ekosystemperspektiv. Samtidigt uppdrar regeringen åt Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket att se över förvaltningsplanen för gråsäl och föreslå åtgärder för att skydda torskbestånden. Gråsälens växande bestånd har inneburit konsekvenser […]

Regeringen tar ett första steg mot fiskerikontroll genom kamerabevakning »

Regeringen tar ett första steg mot fiskerikontroll genom kamerabevakning

Regeringen har idag beslutat att ge Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att utreda och föreslå hur försök med kamerabevakning av fiskefartyg kan genomföras i syfte att säkerställa att landningsskyldigheten efterlevs. Sedan 2019 är landningsskyldigheten införd i samtliga EU-vatten i enlighet med den gemensamma fiskeripolitiken. Syftet är att undvika slöseri med de marina biologiska resurserna, samt […]

Volvokoncernen och Samsung SDI bildar strategisk allians kring elektromobilitet »

Volvokoncernen och Samsung SDI bildar strategisk allians kring elektromobilitet

Volvokoncernen och Samsung SDI har ingått en strategisk allians för att utveckla batterier till Volvokoncernens elektriska lastbilar. Samarbetet med Samsung SDI syftar till att öka utvecklingshastigheten och stärka den långsiktiga förmågan inom elektromobilitet till förmån för kunder i olika lastbilssegment och marknader. Alliansen omfattar gemensam utveckling av batterier som är speciellt anpassade för Volvokoncernens lastbilar. […]

Utredning för hållbart skogsbruk, stärkt äganderätt i skogen och biologisk mångfald »

Utredning för hållbart skogsbruk, stärkt äganderätt i skogen och biologisk mångfald

Regeringen tillsätter en utredning för att stärka äganderätten till skogen och lämna förslag på nya flexibla skydds- och ersättningsformer. Utredningen ska också ge förslag på hur Sveriges internationella åtaganden om biologisk mångfald kan förenas med en växande cirkulär bioekonomi. Utredningen är en del av januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. […]

Ny undersökning från Skanska: Majoritet vill bo i miljövänliga bostäder – värderas dock olika i landet »

Ny undersökning från Skanska: Majoritet vill bo i miljövänliga bostäder – värderas dock olika i landet

Sverige beskrivs ofta som ledande i hållbarhetsfrågor. Något som även tycks speglas i våra boendepreferenser. En ny undersökning från Skanska visar nämligen att drygt åtta av tio tycker att det är viktigt att bo i en fastighet som är miljövänlig och hållbar. Samtidigt visar statistiken att hållbara bostäder värderas olika från län till län. Byggbolaget […]

Unga kvinnor är Sveriges mest klimatsmarta bilister »

Unga kvinnor är Sveriges mest klimatsmarta bilister

I en ny klimatstudie genomförd av Sifo på uppdrag av Circle K, uppger fler än var femte svensk bilist att de minskat sitt bilkörande till förmån för klimatet. I studien framkommer också att kvinnliga bilister är de mest klimatsmarta. Framförallt yngre kvinnliga bilister gör klimatsmarta val kring sitt bilkörande. Nästan varannan bilist i Sverige, 46 […]

Förlängt uppdrag till länsstyrelserna att kartlägga vattensituationen i landet »

Förlängt uppdrag till länsstyrelserna att kartlägga vattensituationen i landet

Regeringen har idag beslutat att förlänga uppdraget till länsstyrelserna att kartlägga och analysera vattensituationen på regional och lokal nivå. Förlängningen av uppdraget syftar till att ge fördjupad information om hur vattensituationen utvecklas för att vara förberedd på eventuell vattenbrist. Den 2 maj beslutade regeringen att ge samtliga länsstyrelser i uppdrag att kartlägga och analysera vattensituationen […]

Tjejer med självskadebeteende påverkas starkare av sociala medier »

Tjejer med självskadebeteende påverkas starkare av sociala medier

Unga tjejer med självskadebeteende upplever i en simulering av sociala medier att de får mer negativ feedback än de faktiskt får. De tar också ogilla-markeringar hårdare. Det visar Irene Perini, forskare vid Center for Social and Affective Neuroscience, CSAN, Linköpings universitet, i en nyligen publicerad vetenskaplig artikel. Irene Perini har tidigare studerat vad som händer […]