Villaägarna avslöjar okänd klimatbov: Klimatpåverkan tre gånger så hög för engångs-LED-armature

Belysning står för cirka 15 procent av världens totala elanvändning. Den belysning vi använder har därför stor betydelse för klimatpåverkan och för plånboken. Villaägarnas nya rapport visar att klimatpåverkan varierar kraftigt mellan olika typer av LED-belysning. I handeln förekommer idag tre typer av LED-armaturer: Armaturer där LED-lampan kan bytas Armaturer där LED-modulen kan bytas Armaturer […]

Biologisk mångfald ger större skördar

En mångfald av olika pollinatörer och andra nyttoorganismer i ett odlingslandskap leder till att skörden blir större. Det visar en omfattande internationell studie där bland annat forskare från Lunds universitet medverkat. Studien har undersökt två så kallade ekosystemtjänster som har stor betydelse för vår matproduktion. Det handlar om pollination av grödor samt om naturlig biologisk […]

Mediciner förändrar fiskars beteende

Läkemedel för människor som påverkar viktiga signalsystem i hjärnan gör fiskar djärvare, enligt en studie på arten storspigg gjord av forskare vid Linköpings universitet. Fynden stärker bilden av att signalämnena serotonin och dopamin spelar viktiga roller för variationen i beteende mellan individer och att läkemedel som hamnar i naturen kan få konsekvenser för djurlivet. Studien […]

Månen avgör när flyttfåglar lyfter

Månsken eller inte har stor betydelse för när flyttfåglar ger sig iväg söderut på hösten. Det visar en ny studie vid Lunds universitet.  Tillsammans med kollegor vid biologiska institutionen i Lund har Gabriel Norevik studerat nattskärror (Caprimulgus europaeus) och hur måncykeln och skenet från månen påverkar när fåglarna lyfter för sin tre månader långa flytt […]

Så meningsfullt är vårt internetanvändande – här är rapporten ”Svenskarna och internet 2019”

Nästan alla i Sverige använder internet – men hur meningsfull är all den tid vi lägger? När Internetstiftelsen för första gången i rapporten Svenskarna och internet frågar om meningsfullhet syns stora skillnader vad gäller hur väl använd tiden för olika aktiviteter anses. Bara en fjärdedel tycker att tiden de lägger på sociala medier är meningsfull. […]

Enklare för SJs resenärer att bevaka sin pendlaravgång

Nu har SJ släppt en ny funktion i appen som förenklar vardagen för alla som pendlar med SJs tåg. En helt ny resvy för pendlare har utvecklats som resenärerna kommer åt via sin pendlarbiljett. Där finns nu all information om valda avgångar samlat på ett ställe. – Allt fler av våra kunder väljer att köpa […]

Pensionering inget stort hot mot den psykiska hälsan

Att gå i pension beskrivs ofta som en form av kris och en period präglad av förluster, men de allra flesta hanterar pensionsövergången bra. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet. I sin avhandling undersökte Isabelle Hansson förändringar i livstillfredsställelse under åren före och efter pensioneringen. Syftet var att förstå vilka som hanterar pensionsövergången […]

Ekonomipriset 2019 – Deras forskning hjälper oss att bekämpa fattigdomen

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2019 till Abhijit Banerjee, Esther Duflo, och Michael Kremer. Den forskning som årets ekonomipristagare står bakom har avsevärt förbättrat vår förmåga att bekämpa global fattigdom. På bara två årtionden har deras nya experimentella tillvägagångssätt förvandlat utvecklingsekonomin till ett blomstrande forskningsfält. […]

Länsförsäkringar plockar bort kol från investeringarna

Länsförsäkringar har beslutat att skärpa kriterierna för investeringar i fossila bolag. Och inför också kompletterande kriterier för att identifiera och främja bolag i klimatomställning; Exkluderar bolag som har en omsättning från i oljesand på över fem procent. Sänker gränsen för investeringar i gruv- och energibolag, vilket innebär att högst fem procent av företagets omsättning får […]

Varannan anställd med hörselskada har inte sökt hörselvård

Mer än varannan anställd med hörselnedsättning, över 350 000, har inte sökt hörselvård. Det visar en Novus-undersökning som Hörselskadades Riksförbund (HRF) låtit göra. – Mycket allvarligt. De lever med en stor hälsorisk, säger HRFs förbundsordförande, Mattias Lundekvam. I dag, måndag, inleds Hörselveckan – en vecka då HRF uppmanar allmänheten att testa hörseln och söka hörselvård vid […]