javplatform

Forskare avslöjar Jupiters okända resa »

Forskare avslöjar Jupiters okända resa

Jätteplaneten Jupiter bildades fyra gånger längre bort från solen än sin nuvarande omloppsbana. Det tog bara 700 000 år för giganten att förflytta sig inåt i solsystemet. Bevisen för denna mäktiga resa har forskarna hittat tack vare ett antal asteroider runt Jupiter. Det är känt att gasjättar kring andra stjärnor ofta befinner sig väldigt nära […]

Läkarutbildningen moderniseras »

Läkarutbildningen moderniseras

Hälso- och sjukvården framöver kräver en modern läkarutbildning. Dagens beslutade ändring i högskoleförordningen innebär ytterligare en pusselbit i det sammanhållna systemet för läkares utbildning. Staten tar hela ansvaret för utbildningen fram till läkarlegitimation och utbildningen förlängs med en termin så att den motsvarar totalt sex års studier. – Människor ska alltid ha tillgång till en […]

Fler illegala avfallsexporter ska kunna lagföras »

Fler illegala avfallsexporter ska kunna lagföras

Regeringen föreslår en lagändring för att bättre kunna komma åt den illegala avfallsexporten från Sverige. Ändringen skulle innebära att tillsynsmyndigheterna har de verktyg som krävs för att hantera brotten på ett effektivt sätt innan transporterna har passerat gränsen ut ur landet. Den illegala avfallsexporten är ett växande problem i Sverige och resten av världen, och […]

Brittiska medborgare undantas från studieavgifter efter brexit »

Brittiska medborgare undantas från studieavgifter efter brexit

Tillfälliga undantag från anmälnings- och studieavgifter vid universitet och högskolor införs för vissa brittiska medborgare för att mildra konsekvenserna om Storbritannien lämnar EU utan ett utträdesavtal. Brittiska medborgare är inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) befriade från anmälnings- och studieavgift för studier vid universitet och högskolor i Sverige. Om Storbritannien lämnar EU den 30 mars utan […]

Fem tips för att stoppa de okända brandfarorna i ditt hem »

Fem tips för att stoppa de okända brandfarorna i ditt hem

Att vitvaror som diskmaskiner, torktumlare och tvättmaskiner fattar eld är inte så vanligt, men om det händer kan det få stora konsekvenser. – Ofta används de här vitvarorna när du inte är hemma och då upptäcker du inte branden förrän det är försent, säger Dan Ove Andréasson, skadeförebyggare på Länsförsäkringar. Diskmaskiner orsakar uppskattningsvis 50 bränder […]

Få har grannsamverkan trots god effekt »

Få har grannsamverkan trots god effekt

En majoritet av svenskarna tror att grannsamverkan minskar brott, vilket också bekräftas av en nyutkommen rapport. Ändå är det färre än hälften som har ett sådant samarbete, visar en ny undersökning från försäkringsbolaget If. Nyligen presenterade organisationen Samverkan mot brott (SAMBO) resultatet av en två år lång studie över hur antalet brott i ett bostadsområde […]

Barn och unga berättar om sin uppväxt i Knutby »

Barn och unga berättar om sin uppväxt i Knutby

Ingen svensk församling har väckt lika mycket intresse som Knutby Filadelfia efter det uppmärksammade mordet på en pastors fru 2004. I en ny avhandling har barn och ungdomar som växt upp i frikyrkoförsamlingen intervjuats – både före och efter den formella upplösningen 2018. Studien visar att många medlemmars bild av hur uppväxtvillkoren egentligen sett ut […]

Svenska Röda Korset bygger toaletter för 20 000 för drabbade av cyklonen Idai »

Svenska Röda Korset bygger toaletter för 20 000 för drabbade av cyklonen Idai

För att minska riskerna att sjukdomar sprids i spåren av cyklonen Idai skickar nu Svenska Röda Korset tillsammans med brittiska Röda Korset material och ett sanitetsteam till staden Beira i Mocambique. Genom att bygga latriner, distribuera hygienartiklar och sprida kunskap om vattenburna sjukdomar kommer insatsen att kunna hjälpa upp till 20 000 personer. Många människor […]

1 av 4 kvinnor skippar lunchen för att hinna med jobbet »

1 av 4 kvinnor skippar lunchen för att hinna med jobbet

En av fyra kvinnor väljer att hoppa över lunchen för att de har för mycket att göra på jobbet. Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Unionen. – Att äta lunch med kollegorna är inte bara trevligt, det är något du rätt till och det är också viktigt för att behålla hälsan […]

Få funktionshindrade går från daglig verksamhet till jobb »

Få funktionshindrade går från daglig verksamhet till jobb

Få funktionshindrade går vidare från daglig verksamhet till arbete eller studier, trots att ett övergripande mål med verksamheten bör vara att utveckla den enskildes möjlighet till arbete. Det visar en rapport från Socialstyrelsen. Siffror visar också att allt fler barn som tidigare haft personlig assistans istället får insatsen boende för barn. Socialstyrelsens lägesrapport över insatser […]