Ökad markanvändning i tropikerna rubbar kolcykeln mer än vad som tidigare varit känt

En internationell studie ledd av forskare vid Lunds universitet visar att människans kraftigt ökade markanvändning i världens tropiska områden rubbar den globala kolcykeln mer än vad som tidigare varit känt. Genom att studera data från ett nytt satellitbildsystem kan forskarna även slå fast att biomassan i de tropiska skogarna minskar. Vegetationen runt om i världen […]

​Ny kartläggning av barnvräkningar i norra Sverige

FN:s konvention om barnets rättigheter, den så kallade Barnkonventionen, blev svensk lag från den 1 januari 2020 och i denna fastslås bland annat att barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn. Nu publicerar Hyresgästföreningen en kartläggning av vräkningar i norra Sverige som berör barn. Imorgon deltar Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder i en […]

Vården missar andra hälsoproblem hos patienter med depression

Personer med svårbehandlad depression lider ofta av samsjuklighet, exempelvis personlighetssyndrom eller ångestsjukdomar. Forskare vid Lunds universitet har jämfört olika metoder för att utreda patienter med depression. Det visar sig att den metod som är praxis inom specialistpsykiatrin inte fångar upp samsjuklighet i tillräcklig utsträckning. Studien är publicerad i PLOS ONE. I studien har forskarna jämfört […]

Anna Ekström uppmärksammar Förintelsens minnesdag i Malmö

Måndag den 27 januari reser utbildningsminister Anna Ekström till Malmö för att delta i flera arrangemang under den internationella minnesdagen för Förintelsens offer. Ministern kommer bland annat att hålla anföranden vid minnesstunder hos både Romska rådet och Judiska Församlingen. – Det här är en oerhört viktig dag då vi hedrar minnet av alla Förintelsens offer. […]

Diabetespatienter amputerar dagligen

Årligen måste diabetespatienter göra mer än en amputering per dag av tår, fötter eller ben. Nyligen framträdde diabetikern Tore Haakon Onstad på Dagsrevyen i Norge. År 2017 blev han inlagd på sjukhuset med ett fotsår som inte ville läka. Ett halvår senare hade han amputerat båda benen. Nu menar fackfolk och politiker att både förebyggandet […]

Tullverket stärker tullkontroller vid gränsen med fast kamerabevakning

Nu inför Tullverket kameror vid gränsövergångarna i Helsingborgs hamn, på Öresundsbron och i Värtahamnen i Stockholm. Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra och upptäcka brott samt utöva kontrollverksamhet. Kamerabevakningen innebär att Tullverket får utökad och ny förmåga att identifiera objekt som tidigare har varit svåra att upptäcka. I och med införandet förväntas antalet grova […]

Kokslast med 25 kg kokain

Tullverket inledde 2020 med ett stort beslag av kokain i Uddevalla hamn. Ett fartyg från Colombia har genomsökts, förhör med besättningen har genomförts, men i dagsläget är det ett beslag utan ägare. Gatuvärdet av beslaget uppgår till drygt 17 MSEK. Under första veckan av januari påträffades ett nät med konstiga paket i den last av […]

Trendbrott – utbetalningar från a-kassan ökar

Förra året ökade utbetalningarna av ersättning från a-kassan med cirka 1,5 miljarder kronor till 14,3 miljarder kronor. Det är en tydlig ökning jämfört med åren 2015–2018 då utbetalningarna har legat stabilt på 12–13 miljarder. Det visar statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) som sammanställts av Sveriges a-kassor. – Det vi ser nu är ett trendbrott, […]

Hudnära vård gav inte mamma bättre samspel med det för tidigt födda barnet

Hudnära vård gav inte mamma bättre samspel med det för tidigt födda barnet Vid för tidig födsel är det viktigt att föräldrar och barn snabbt etablerar en god relation utanför magen. Forskare vid Linköpings universitet har studerat relationen mellan mödrar och barn som hade hudkontakt under hela sjukhusvistelsen. Resultatet visar att kontinuerlig vård hud-mot-hud inte […]

Kan trend från 1300-talet förklara dagens låga boräntor?

Ny boränteprognos från SBAB: Boräntorna förblir historiskt låga under flera år framöver. Den rörliga boräntan har gått upp mindre än höjningen av reporäntan i linje med vad SBAB förutsåg i den förra prognosen. Bankernas genomsnittliga rörliga boräntor väntas ligga på 1,8 procent i januari 2022 och femåriga på 2,2 procent. Ny forskning som undersökt trender […]