javplatform

Stor ökning av ekobrott både globalt och i Sverige »

Stor ökning av ekobrott både globalt och i Sverige

Varannan organisation har drabbats av ekonomisk brottslighet under de senaste två åren, vilket är en ökning med 36 procent sedan 2016. I Sverige är ökningstakten ännu högre och under de kommande två åren väntas framförallt cyberbrotten bli ännu vanligare. Det visar PwC:s återkommande undersökning Global Economic Crime and Fraud Survey, där över 7 000 organisationer […]

Regeringen ger besked om miljözoner »

Regeringen ger besked om miljözoner

Infrastrukturminister Tomas Eneroth och miljöminister Karolina Skog har i dag gett besked om hur de nya bestämmelserna om miljözoner kommer utformas. Regeringen ger kommuner möjlighet att införa tre olika miljözoner från den 1 januari 2020. Luftföroreningar orsakar såväl cancer som lung-, hjärt- och kärlsjukdomar och för tidiga dödsfall. Inte minst barns hälsa påverkas negativt. Den […]

Riksbankens företagsundersökning: Den goda konjunkturen håller i sig »

Riksbankens företagsundersökning: Den goda konjunkturen håller i sig

Konjunkturläget bedöms vara gott och har varit så under det senaste året. Det menar företrädare för några av Sveriges största företag. Industriföretagen möter stark efterfrågan från i stort sett alla exportmarknader. ”Alla marknader och segment utvecklas ganska väl just nu, det är positivt överallt” säger en av de intervjuade inom industrin. Byggföretagen har god orderingång […]

Utredare varnar för plast som marknadsförs som nedbrytbar »

Utredare varnar för plast som marknadsförs som nedbrytbar

Miljöminister Karolina Skog har tagit emot nya förslag om hur olika plaster och plastföremål bör hanteras för att minska nedskräpningen av miljön. Regeringens plastutredare konstaterar att de plaster som kallas nedbrytbara orsakar samma skador på marin miljö som konventionell plast. Regeringen tillsatte i höstas en utredning som ska se över möjligheten att minska plastens negativa […]

Skärpta regler om studiemedel vid utlandsstudier »

Skärpta regler om studiemedel vid utlandsstudier

Regeringen förtydligar bestämmelserna om när studiemedel inte rimligen bör lämnas. Dessutom, för att minska risken för bidragsbrott och hög skuldsättning, har regeringen fattat beslut om nya bestämmelser om merkostnadslån för undervisningsavgifter. Studiemedel möjliggör studier men ska inte kunna lämnas för utbildningar utomlands som är oförenliga med svensk reglering, till exempel regeringsformens bestämmelser om mänskliga fri- […]

Miljardsatsning för trygghet före, under och efter graviditet »

Miljardsatsning för trygghet före, under och efter graviditet

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är nu överens om hur den historiskt stora satsningen på förlossningsvården i Sverige ska användas.  Överenskommelsen omfattar 1,8 miljarder kronor som ska användas under 2018. Pengarna kan bland annat gå till mer personal i förlossningsvården, en förbättrad arbetsmiljö och förstärkt eftervård för kvinnor som fött barn. Överenskommelsen omfattar, […]

SOS Alarm: 23 punkter som gör Sverige redo för nästa samhällskris »

SOS Alarm: 23 punkter som gör Sverige redo för nästa samhällskris

Allt fler samtal till 112 gäller komplexa händelser som innebär att en eller flera blåljusverksamheter samverkar ute på fältet. Mellan 2015 och 2017 ökade larmhändelser med räddningstjänst, ambulans och polis med drygt 7000 ärenden per år, eller nära 10 procent. Det kan gälla terrorattacker, extremväder och större trafikolyckor, men också våldsamma situationer där ambulans och […]

Ingen vårflod före påsk »

Ingen vårflod före påsk

Prognoserna inför årets vårflod är oförändrade från föregående vecka. På flera håll är det nu plusgrader på dagarna och snön sjunker ihop och det är blött på gatorna. Men nätterna är fortsatt kalla och det är för lite snö som smälter för att det ska märkas i de större vattendragen. I väderprognoserna ser det ut […]

Ojämlik cancervård kostar varje år 2 900 liv »

Ojämlik cancervård kostar varje år 2 900 liv

Patienter med låg utbildning dör av cancer i betydligt högre grad än patienter med högre utbildning i Sverige. Ojämlikheten motsvarar 2900 liv om året. Det framgår av en stor studie av socioekonomiska skillnader i cancervården som Cancerfonden låtit genomföra, och som presenteras i årets Cancerfondsrapport. Sett till all cancer sammantaget är det ungefär lika stor […]

Läppfisk på rymmen »

Läppfisk på rymmen

Läppfisk fångas och säljs levande till laxodlingar för att bekämpa laxlus. Nu rymmer läppfiskar från laxodlingarna, vilket kan få stora konsekvenser för lokala bestånd, visar ny forskning. Många läppfiskar äter parasiter och rengör andra fiskar. Laxodlingar i Norge och Storbritannien använder därför olika arter av läppfisk, framförallt snultror, för att motverka laxlus. En av de […]