javplatform

Allt tyder på att stulna regalier hittats »

Allt tyder på att stulna regalier hittats

Nu tyder allt på att Karl IX:s stulna begravningsregalier hittats i Stockholmsområdet, men polisen arbetar intensivt med att få det bekräftat till 100 procent. Polisutredningen har bedrivits på Noa, i samverkan med polisregion Öst. Det var den 31 juli 2018 som stölden skedde i Strängnäs domkyrka, då föremål till ett värde av cirka 65 miljoner […]

Återvunna kläder blir till möbler genom unikt samarbete »

Återvunna kläder blir till möbler genom unikt samarbete

Studenter vid HDK, Högskolan för design och konsthantverk, har i samarbete med två svenska företag utforskat möjligheterna att skapa möbler av återvunna textilier. Nu visas projektet ”Searching for Circles” på Stockholm Furniture Fair 5−9 februari. HDK medverkar även på möbelmässan med projektet ”A Second Ago”. Utgångspunkt i projektet ”Searching for Circles” var att låta andraårsstudenterna på […]

Tullverket öppnar ny tipstelefon – 90 114 »

Tullverket öppnar ny tipstelefon – 90 114

Tips och information från allmänheten kan ha stor betydelse för Tullverkets brottsbekämpning. Därför öppnar Tullverket idag en ny tipstelefon dit du kan ringa dygnet runt om du har information om exempelvis smuggling av narkotika och skjutvapen. 90 114 är numret att lägga på minnet. Tidigare har den som velat lämna uppgifter till Tullverket om smugglingsrelaterad […]

Nu finns det wifi på Eskilstuna kommuns vård- och omsorgsboenden »

Nu finns det wifi på Eskilstuna kommuns vård- och omsorgsboenden

Från och med 1 februari har alla Eskilstuna kommuns vård- och omsorgsboenden utrustats med wifi. Den trådlösa internetuppkopplingen kan användas av både boende och besökare. Wifi-uppkopplade vård- och omsorgsboenden för äldre kan skapa större trygghet för de boende, leda till att de får större självständighet och en chans att vara mer delaktiga i samhällslivet. Dessutom […]

Så kan Sverige förbättra utlandsfödda elevers skolresultat »

Så kan Sverige förbättra utlandsfödda elevers skolresultat

OECD har på uppdrag av regeringen genomfört en granskning av Sveriges politik för integration av utlandsfödda elever i grund- och gymnasieskolan. I en ny rapport riktas 20 rekommendationer till Sverige inom områdena det fria skolvalet, undervisningskapacitet, språkträning samt ledarskap för mångfald. – OECD har gjort ett gediget arbete med den här rapporten. Det är bra […]

Kommuner får 108 miljoner kronor till grönare städer »

Kommuner får 108 miljoner kronor till grönare städer

Boverket har beviljat över 108 miljoner kronor till 43 projekt runtom i landet. Bidraget har bland annat beviljats för utveckling av befintlig stadsgrönska och för nyanläggning av stadsgrönska, för att främja ekosystemtjänster som rekreation, dagvattenhantering och biologisk mångfald. Många av de beviljade åtgärderna förbättrar städernas motståndskraft mot framtida klimatutmaningar. I den andra sökomgången under 2018, […]

Varför accepterar vi att bli styrda åt ett visst håll? »

Varför accepterar vi att bli styrda åt ett visst håll?

Rökrutor och sopsortering. Det är exempel på när man påverkar människors beteende i en viss riktning, så kallad nudging. En avhandling vid Linköpings universitet visar vad det är som gör att vi accepterar att bli styrda åt ett visst håll genom en nudge, eller inte. Nudging har blivit ett hett begrepp. Enkelt uttryckt är det […]

Färsk kyckling vanlig orsak till campylobacterinfektioner – ny rapport från Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten »

Färsk kyckling vanlig orsak till campylobacterinfektioner – ny rapport från Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten

Samma varianter av campylobacter som hittats i färskt kycklingkött har även hittats hos många av de personer som blivit sjuka av campylobacter. Det tyder på att färsk kyckling är en mycket vanlig smittkälla i Sverige. Mellan augusti 2016 och juni 2017 pågick ett sjukdomsutbrott där väldigt många blev sjuka av campylobacter från färsk kyckling. Därför […]

Livsfarlig ”torsksvamp” utnyttjar syrebrist – från tarmen till rymden »

Livsfarlig ”torsksvamp” utnyttjar syrebrist – från tarmen till rymden

Forskare i Umeå har visat hur svampen Candida albicans kan anpassa sig till förhållanden med extrem syrebrist. Den kan på det sättet både skapa infektion i människans vitt skilda kroppsdelar och till och med överleva i rymden. Candida albicans är en vanlig mikrosvamp som kan orsaka allt från munsår, så kallad torsk, till livshotande blodförgiftning. […]

Orsak funnen till extrem mängd mutationer i tumörer »

Orsak funnen till extrem mängd mutationer i tumörer

Forskare vid Umeå universitet och Uppsala universitet har för första gången lyckats ge en förklaring till varför en mutation som orsakar en förändring i proteinet som bygger halva vår arvsmassa leder till extremt stora mängder mutationer hos tumörer. – Förändringen i den här genen, som kodar för DNA-polymeras epsilon, ger en hävstångseffekt som skapar exceptionellt […]