javplatform

Ett steg i rätt riktning, men inte tillräckligt

Inlagd av on Apr 20th, 2017 Sparad i Inrikes. Du kan följa eventuella responser genom RSS 2.0. Både Kommentarer och ping är avstängda

Rubriken på FUB:s rapport om ekonomin för personer med utvecklingsstörning är ”Fångad i fattigdom?”. Foto: FUB.

Fortsatt ekonomisk utsatthet för personer med utvecklingsstörning. Höj taket i det statliga bostadstillägget rejält!

-FUB tycker att det är bra att regeringen uppmärksammar fattigdomen hos målgruppen, men det räcker inte, säger Thomas Jansson, FUB:s förbundsordförande, som kommentar till finansdepartementets förslag om sänkt skatt för personer med sjuk- och aktivitetsersättning.

FUB belyste vuxna med utvecklingsstörnings ekonomiska utsatthet i rapporten Fångad i fattigdom? år 2014. (Rapporten uppdaterad 2016.)

Den som omfattas av LSS har oftast mycket låg inkomst. Aktivitetsersättningen (t.o.m. 29 år) och sjukersättningen (från 30 år) har länge legat lågt. Den största utgiften för en person med utvecklingsstörning är hyran. I och med en dom i dåvarande regeringsrätten 2005 är det möjligt att ta betalt för gemensamma utrymmen i gruppbostäder. Detta tillsammans med bland annat kraftigt ökade byggkostnader har gjort att hyrorna har stigit mycket de senaste åren, men taket i det statliga bostadstillägget har i tio år legat still på 5 000 kronor per månad.

Regeringen har hörsammat FUB som vid flera tillfällen har lyft den ekonomiska utsattheten hos vuxna med utvecklingsstörning. Nu finns förslag om sänkt skatt. Tidigare har också en marginell höjning av ersättningsgraden i bostadstillägget gjorts och sjuk- och aktivitetsersättningarna har höjts något. Allt detta är små steg i rätt riktning, men betydligt mer behöver göras för att personer med utvecklingsstörning ska lyftas ur fattigdomsfällan. Ett av FUB:s förslag är att taket i det statliga bostadstillägget höjs rejält.

Förändringarna innebär i korthet:

Något sänkt skatt

Finansdepartementet föreslår i en promemoria, daterad mars 2017, sänkt skatt för personer som har sjuk- och aktivitetsersättning. Förslaget innebär en skattereduktion som knyts till kommunalskattesatsen. Det innebär att skattereduktionen blir större för dem som har högre kommunalskattesats. Skattesänkningen beräknas bli 1 607 kronor per år vid en genomsnittlig kommunalskattesats för personer som har fyllt 30 år och som har ersättning på hel garantinivå. Detta skulle innebära 134 kronor per månad. Skattereduktionen föreslås träda i kraft från den 1 januari 2018.

Obetydlig höjning av bostadstillägget

Den 1 januari i år höjdes ersättningsgraden i det statliga bostadstillägget för personer med sjuk- och aktivitetsersättning, från 93 till 95 procent. Höjningen ger som mest 100 kronor ytterligare i bostadstillägg per månad.

Liten höjning för dem med lägst ersättning

Den 1 juli 2017 höjs garantinivåerna för hel sjuk- och aktivitetsersättning med 0,05 prisbasbelopp, vilket för den som har hel garantiersättning innebär en höjning på 187 kronor per månad före skatt.

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi är drygt 25 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

 

Källa: FUB.

Kommentarer är avstängda