javplatform

Nytt vägmärke för cykelöverfart införs i Eskilstuna

Inlagd av on Maj 18th, 2017 Sparad i Lokalt. Du kan följa eventuella responser genom RSS 2.0. Både Kommentarer och ping är avstängda

Cykelöverfart skylt. Foto: Eskilstuna kommun.

Nu sätter vi upp det nya vägmärket Cykelöverfart på fyra platser i Eskilstuna. Vägmärket ska underlätta och göra det mer säkert för cyklister att passera bilvägar vid korsningar. Enkelt uttryckt så är det ett Herr Gårman för cyklister.

Det nya vägmärket har funnits sedan 2014, men i Eskilstuna har vi avvaktat med att sätta upp det tills vi kan göra det på flera platser samtidigt. De platser som vägmärket Cykelöverfart nu sätts upp vid är Kyrkogatan, Västra Åsgatan och Strandgatan.

Cykelöverfarter kan liknas vid övergångsställen för cyklister. Bilister har alltså väjningsplikt mot cyklister vid en cykelöverfart. Precis som vid övergångsställen gäller ett samspel trafikanter emellan och det är viktigt att cyklisten försäkrar sig om att fordonsföraren har uppmärksammat cyklisten.

– Det nya vägmärket gör det tydligt att cyklisterna är prioriterade i trafiken men vi har samtidigt varit noga med att analysera platserna där de sätts upp så att inte olycksrisken ökar, säger Petter Skarin, trafikplanerare på Eskilstuna kommun

Det nya vägmärket sätts upp 17-18 maj. Dagarna efteråt finns personal från Stadsbyggnadsförvaltningen på plats vid de ställen där det nya vägmärket har satts upp för att informera cyklister om vad vägmärket betyder samt uppmuntra fler att cykla.

Personal från Stadsbyggnadsförvaltningen finns på plats vid de nya vägmärkena följande tider:

Strandgatan, 19 maj kl. 07.30-08.30
Kyrkogatan, 19 maj kl. 07.30-08.30
Strandgatan, 22 maj kl. 16.00-17.00
Kyrkogatan, 22 maj kl. 16.00-17.00

Källa: Eskilstuna kommun.

Kommentarer är avstängda