javplatform

Palle Borgström, LRF: Självägande bönder bäst för landsbygden

Inlagd av on Jul 14th, 2017 Sparad i Inrikes. Du kan följa eventuella responser genom RSS 2.0. Både Kommentarer och ping är avstängda

Regeringen har i dag presenterat några uppdrag till myndigheter kopplat till livsmedelsstrategin:

– Det är fritt från överraskningar, innehåller några små men ändock positiva förslag som till exempel att Sverige ska utveckla digitala tjänster som ska underlätta kontrollen av att MRSA-bakterier inte kommer in i landet via avelsimport, säger LRF:s ordförande Palle Borgström i en kommentar.

Antibiotikaresistenta MRSA-bakterier är ett stort problem i många länder och LRF har länge krävt aktiva åtgärder för att förhindra spridning av bakterien i Sverige.

– Jag ser därför dagens besked från regeringen som ett steg i rätt riktning, fortsätter Palle Borgström.

I förslaget från landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ingår också ett uppdrag till Jordbruksverket i syfte att öka produktivitet och konkurrenskraft.

– Det är också bra men innehållet i den kommande djurskyddspropositionen kommer att vara det som är avgörande för böndernas möjligheter att stärka konkurrenskraften och öka produktiviteten.

En fråga som kommit upp i anslutning till livsmedelsstrategin är den översyn av jordförvärvslagen som regeringen gett Sveriges lantbruksuniversitet i uppdrag att göra. Palle Borgström vill i sammanhanget påpeka att han anser att en förändring av jordförvärvslagen inte löser de problem som man vill åtgärda.

– Lönsamhet i långsiktigt hållbara företag i det gröna näringslivet skapas genom rättvisa konkurrensvillkor. Det skapar förutsättningar för konkurrenskraft och lönsamhet. Översynen av jordförvärvslagen skapar inget av detta.

Han fortsätter:

– Visst finns det utmaningar inom lantbrukssektorn när det gäller bland annat kapitalförsörjning, men den mångfald i ägandet med självägande bönder, som jordförvärvslagen sedan länge garanterat har varit framgångsrik när det gäller att skapa förutsättningar för en levande landsbygd, långsiktighet och ansvarstagande i brukandet av jorden och skogen.

– Att till exempel aktiebolag fritt får möjlighet att förvärva mark, leder ofrånkomligt till ett strategiskifte, där självägande bönder över tid kommer att minska, säger Palle Borgström

Kommentarer är avstängda

Foto Galleri