javplatform

Softwerk ser nyanlända som en resurs för IT-branschen

Inlagd av on aug 10th, 2017 Sparad i Lokalt. Du kan följa eventuella responser genom RSS 2.0. Både Kommentarer och ping är avstängda

Då kan en möjlighet vara att se närmare på vad gruppen nyanlända har att tillföra. För Softwerk i Växjö är det en självklarhet att söka brett vid nyrekryteringar. Det har resulterat i att nästan alla anställda har utländsk bakgrund.

Bastian Khalil fick ett nystartsjobb på Softwerk i Växjö. Eddie Freij, företagets vd, ser nyanlända som en resurs för IT-företagen i Småland.

Softwerk är ett av Smålands många framgångsrika IT-företag. De håller till på Videum Science Park i Växjö där deras VD Eddie Freij tar emot.

Syftet med mötet är att diskutera rekrytering av nyanländ kompetens, en fråga som är högaktuell inom IT-branschen just nu och som Softwerk har god kännedom om eftersom det är det IT-företag i Växjö som har högsta andel utlandsfödda i personalen, 22 av 27 anställda.

– Om vi vill nå tillväxt är de nyanlända en viktig grupp, där vi kan hitta många duktiga medarbetare, säger Eddie Freij.

Arbetsförmedlingens kunskap har ökat

En svårighet initialt är valideringen av kunskaperna, men där har de haft god hjälp av Linnéuniversitetet.

Viktigt är också att ha ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen.

– Det har funnits ett gap i kompetensen kring IT-yrkena hos Arbetsförmedlingen, men det har blivit bättre efter det samarbete vi haft i Småland mellan IT- branschen, Arbetsförmedlingen, IEC och Linnéuniversitetet. För att få kandidater som stämmer bättre med behoven har arbetsförmedlare fått utbildning direkt av företrädare för branschen. Jag har själv medverkat i det, berättar Eddie Freij.

Han tillägger:

– Min upplevelse är att Arbetsförmedlingen har blivit mer öppna för arbetsgivarnas behov och mer tagit en matchmaking-roll.

Fler arbetsgivare måste våga ta steget

Med stöd från Arbetsförmedlingen har Softwerk bland annat kunnat anställa Bastian Khalil från Syrien på ett nystartsjobb.

– Det finns fler utlandsfödda med IT-bakgrund som snurrar runt på Arbetsförmedlingen när vi i branschen istället borde ta emot dem. Med ett lönestöd från Arbetsförmedlingen underlättar det att ta ett beslut om anställning. Det ger också oss som arbetsgivare möjlighet att fasa in en person i arbetet. Det är viktigt att vi som arbetsgivare vågar ta det steget, säger Eddie Freij.

 

Bastian Khalil, en av många utlandsfödda som jobbar på Softwerk i Växjö.

Bastian Khalil berättar att han har en bakgrund som programmerare från ett företag i Damaskus och att hans ambition sedan han kom till Sverige 2013 hela tiden har varit att jobba kvar inom IT-branschen.

– Via Arbetsförmedlingen har jag därför bland annat gått en kurs i dataspråk och de förmedlade också kontakt med Linnéuniversitetet, som hjälpte till med valideringen av min kompetens. Just nu studerar jag också datavetenskap på distans där.

Det var Diana Unander Nordle på IEC och Linnéuniversitet som förslog kontakten med Softwerk. Efter en vecka blev Bastian Khalil erbjuden jobb där.

En anledning till att så många nyanlända jobbar hos Softwerk menar Eddie Freij är att företaget startades 2006 av de tyska universitetsstudenterna Rüdiger Lincke och Welf Löwe. Redan då anställde de många utbytesstudenter från bland annat Ukraina, som hade ett starkt driv i sig.

Alla erbjuds svenskundervisning

Softwerk har en värdegrund som går ut på att se alla människors potential, drivkraft och förmågor. För att stötta utlandsfödda erbjuds alla gratis svenskundervisning fyra timmar i veckan av företaget, både på grundläggande och avancerad nivå, med timanställda lärare.

– Det är frivilligt, men än så länge har ingen tackat nej. Även om engelska är teknikspråket försöker vi av integrationsskäl få alla att prata svenska med varandra. Själv får jag också fylla rollen som ankare eller ”pappa”. Jag stöttar dem så gott jag kan med allt möjligt som inte har med jobbet att göra, säger Eddie Freij.

Han tror att det för många äldre IT-företag kan vara ett svårare steg att ta in utlandsfödda i personalen eftersom både programmering och dokumentation är gjord på svenska.

– Många har dessutom byggt en homogen kultur bland sina anställda som kan vara svår att bryta. Då kan det vara ett stort steg att ta in en utlandsfödd person som inte talar svenska, men det är oftast den första personen som man upplever det jobbigast med, sedan brukar allt lösa sig.

 

Källa: Arbetsförmedlingen i Kronoberg.

Kommentarer är avstängda