javplatform

Rekordlåg arbetslöshet bland inrikes födda

Inlagd av on Sep 11th, 2017 Sparad i Ekonomi. Du kan följa eventuella responser genom RSS 2.0. Både Kommentarer och ping är avstängda

Arbetslösheten ligger kvar på 7,4 procent i augusti. Men det är fortsatt stora skillnader i arbetslöshet mellan olika grupper. Bland inrikes födda sjönk arbetslösheten till rekordlåga 3,9 procent. Det är den lägsta nivån sedan augusti 2008, före finanskrisen.

Nya siffror från Arbetsförmedlingen visar att 358 000 personer var inskrivna som arbetslösa i slutet på augusti. Det motsvarar en arbetslöshetsnivå på 7,4 procent, samma som för ett år sedan.

– Vi kan konstatera att arbetslösheten bland inrikes födda nu är nere på rekordlåga nivåer, i synnerhet bland dem som har minst en gymnasieutbildning och är över 25 år. Här är den lediga arbetskraften nästan helt uttömd, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Samtidigt fortsätter arbetslösheten bland utrikes födda, främst bland personer födda utanför Europa, att stiga. En förklaring är att många nyanlända har fått sina uppehållstillstånd och nu deltar i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. I slutet av augusti var arbetslöshetsnivån bland utrikes födda 22,0 procent.

– Den starka arbetsmarknaden ger fler möjligheter att få jobb, vi ser att en något större del av de nyanlända i etableringsuppdraget har arbete. Men vi ser också att en grupp har det särskilt tufft, de som saknar gymnasieutbildning. Därför är det så viktigt att motivera fler till att satsa på en utbildning som banar väg till arbete, säger Annika Sundén.

Kort om arbetsmarknaden i augusti

Inom parentes anges motsvarande siffror för augusti 2016.

  • 7,4 procent var inskrivna som arbetslösa (7,4).* Sammanlagt 357 525 personer (354 876) varav 59 235 inom etablering (50 095).
  • 10,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,1).* Sammanlagt 54 254 personer (60 526) varav 11 083 inom etablering (8 899).
  • 196 895 personer var öppet arbetslösa (194 083) varav 38 805 inom etablering
    (33 849).
  • 160 630 personer deltog i program med aktivitetsstöd (160 793) varav 20 430 inom etablering (16 246).
  • 27 352 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (30 654) varav 1 437 inom etablering (2 992).
  • 35 979 personer fick arbete (38 001) varav 1 653 inom etablering (1 021).
  • 6,3 procent av de inskrivna arbetslösa övergick till arbete under månaden, enligt säsongsrensade trendvärden. Detta är i nivå med föregående månader.
  • 2 592 personer varslades om uppsägning (1 863).

* Andel av den registerbaserade arbetskraften.

 

Månadsstatistiken för september publiceras den 10 oktober kl. 8:00

Källa: ARBETSFÖRMEDLINGEN

Kommentarer är avstängda