javplatform

Ny rapport: Arbetsolyckor och sjukfrånvaro bland handels- och restauranganställda

Inlagd av on Okt 12th, 2017 Sparad i Ekonomi. Du kan följa eventuella responser genom RSS 2.0. Både Kommentarer och ping är avstängda

Foto: Afa

Arbetsmiljön för anställda inom handel och restaurang är för tillfället ett aktuellt ämne i media och särskilt ungas hälsa inom branscherna uppmärksammas just nu inte bara i Sverige utan i hela EU. Den 12 oktober presenterade AFA Försäkring en ny rapport med färsk statistik på arbetsolyckor och sjukfrånvaro inom handel och restaurang på ett seminarium.

Den nya rapporten bygger på statistik från AFA Försäkrings skadedatabas, som är unik i sitt slag. Databasen är en viktig källa till kunskap, där lagras alla skadeanmälningar från de 4,5 miljoner arbetstagare som omfattas av de kollektivavtalade försäkringarna.

Ungas hälsa inom branscherna – ett högaktuellt ämne
Två veckor innan den Europeiska arbetsmiljöveckan går av stapeln och mitt i en stor EU-kampanj om ungas hälsa i arbetslivet, släpper AFA Försäkring en statistikrapport som beskriver de vanligaste orsakerna till arbetsolyckor och sjukskrivningar inom handels- och restaurangbranschen.

– Vår rapport lyfter statistik på arbetsolyckor och sjukfrånvaro för anställda i alla åldrar inom handel och restaurang. Men många anställda inom dessa branscher är unga och vår statistik kan säkert ge indikationer om vilka områden förebyggande arbetsmiljöarbete och satsningar på hälsa bör fokuseras, säger Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen på AFA Försäkring, som tillsammans med Therese Ljung, analytiker på AFA Försäkring, presenterade rapporten.

År 2015 var drygt 30 procent av de sysselsatta inom handeln och restaurangbranschen i Sverige 25 år eller yngre.

Arbetsolyckor på grund av hot, våld och rån har minskat
Den vanligaste arbetsolyckan inom handeln är fallolycka och det gäller för båda könen. Olyckor orsakade av hot, våld eller rån är de vanligaste allvarliga arbetsolyckorna inom handeln och det gäller båda könen.

– Andelen arbetsolyckor orsakade av hot, våld och rån har dock minskat under perioden 2010–2016. Det beror sannolikt på att kontanthanteringen inom handeln har minskat, säger Anna Weigelt.

Inom restaurangbranschen är de vanligaste allvarliga arbetsolyckorna bland både män och kvinnor fallolyckor och olyckor på grund av att man bränner sig.

Psykiska och muskuloskeletala sjukdomar vanliga diagnoser
– När det gäller sjukfall, så finns fler sjukfall per 1000 anställda i restaurangbranschen än inom handeln, säger Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen på AFA Försäkring, som tillsammans med analytiker Therese Ljung presenterade rapporten.

De vanligaste diagnoserna för långa sjukfall år 2015 är psykiska sjukdomar och muskuloskeletala sjukdomar, som tillsammans utgör nästan 70 procent av alla diagnoser. Psykiska diagnoser är den vanligaste diagnosgruppen inom handeln sedan år 2014. Muskuloskeletala sjukdomar är den vanligaste gruppen inom restaurang.

Källa: Afa

Kommentarer är avstängda