javplatform

Norstedts firar Bergmanåret 2018

Inlagd av on Dec 7th, 2017 Sparad i Kultur. Du kan följa eventuella responser genom RSS 2.0. Både Kommentarer och ping är avstängda

Ingmar Bergman. Foto: Norstedts

Foto: Norstedts

Ingmar Bergman (1918-2007) är otvivelaktigt mest känd som filmregissör, men författaren Bergman blir alltmer uppmärksammad internationellt. Det rör sig om ett stort författarskap i alla hänseenden, som rymmer ett femtiotal filmmanuskript, dussintals böcker och hundratals artiklar och essäer, därtill en oerhört omfattande mängd privata skrifter i form av anteckningar, arbetsböcker och brev.

2018 skulle Ingmar Bergman ha fyllt 100 år. Under 2018 presenterar Norstedts i samarbete med Stiftelsen Ingmar Bergman sex praktfulla volymer av en stor del opublicerat material, trettiofyra filmberättelser samt en monografi om just författaren Ingmar Bergman.

– Ingmar Bergmans litterära kvaliteter har visserligen alltid framhållits, men det är först under de senaste åren som författaren Bergman har fått sitt verkliga genombrott, inte minst som en av världens mest spelade dramatiker, säger Håkan Bravinger, litterär chef på Norstedts.

– Jag menar att Bergmans författarskap ligger helt i nivå med Strindbergs och Ibsens, så att fira hans hundraårsdag med utgivning av fyrtio böcker är för oss ett riktigt hedersuppdrag.

Först ut av de sex band i bibliofilformat som vi valt att kalla Ingmar Bergman Skrifter är Laterna Magica, Arbetsboken 1955-1974 samt Artiklar, essäer, föredrag. De ges ut redan i vår och ytterligare tre titlar kommer under hösten 2018. Till samtliga volymer ingår nyskrivna förord och utförliga kommentarer.

Biografin Författaren Ingmar Bergman är den första boken som koncentrerar sig på författarskapet som verkat i skuggan av den världsberömde och geniförklarade regissörsverksamheten. Här undersöker Jan Holmberg, filmvetare och vd för Stiftelsen Ingmar Bergman, varför Bergman själv var så tveksam till att publicera sina litterära verk när han var så självbekräftande i sin övriga verksamhet.

– Bergmans motivkrets är känd genom filmerna, men hans litterära stil, till exempel i textens rytm och bildspråk, är värd betydligt mer uppmärksamhet än den hittills har fått. Enbart hans essäistik tillhör det bästa som skrivits på svenska i genren. Det gäller förresten författarskapet i dess helhet! Jag blir alltmer övertygad om, att Bergman i framtiden i första hand kommer att betraktas som en av de stora nittonhundratalsförfattarna, säger Jan Holmberg.

– Bergman var övertygad om att han inte kunde skriva – och skrev om detta, med helt lysande formuleringar. Han beklagade sig över hur trögt skrivandet gick – och författade ett filmmanus på några månader. Och så vidare. Just i dessa motsägelser sammanfattas författaren Ingmar Bergman, som verkligen aldrig ger några entydiga svar på någonting.

Dessutom publiceras även trettiofyra Filmberättelser – samtliga av Bergmans filmmanus med kortare efterord av Jan Holmberg och i vissa fall förord av författaren själv. Märkvärdigt nog ges texter som Det sjunde inseglet och Smultronstället, tidigare publicerade på ett trettiotal språk, för första gången nu ut på svenska.

Ingmar Bergman Skrifter

Arbetsboken 1955-1974

Under hela sitt författarliv använde Ingmar Bergman sig av vad han kallade för ”arbetsböcker” – små spiralblock i vilka han skrev ner de första utkasten till sina berättelser, och sedan fortsatte anteckna i under hela processen med ett specifikt verk. I sina självbiografier Laterna Magica (1987) och i synnerhet i Bilder (1990) citerar han ibland korta passager från arbetsböckerna – i övrigt är de aldrig tidigare offentliggjorda. Ändå lekte han på 60-talet med tanken att låta publicera dem, med motivet att det ”i dessa böcker finns ett och annat, som verkligen kan vara av intresse”. Faktum är att Arbetsboken 1955-1974 inte bara ger en helt ny inblick i människan och konstnären Ingmar Bergman, här visar han också prov på en alldeles särskild form av autofiktivt skrivande som hela tiden kretsar kring den egna kreativa processen.

Arbetsboken 1955-1974 är redigerad av Jan Holmberg och presenteras med utförliga kommentarer samt ett nyskrivet förord av den danska författaren Dorthe Nors.

Laterna Magica

Få självbiografier har skapat ett sådant förhandsintresse som Laterna Magica innan den gavs ut 1987, även i ett internationellt perspektiv. Det var första gången Ingmar Bergman skrev ett verk helt frånkopplat filmmediet. Genom branta klipp och djärva associationer skildras vägen från olyckligt prästbarn till folkkär film- och teatermagiker vilket också gav många nycklar till de ämnen han ofta återkom till i sina filmer. Mer än något annat visade Ingmar Bergman med Laterna Magica att han var en stor författare i egen rätt. Nu ges möjligheten att läsa självbiografin tillsammans med Arbetsboken, ur vilken han hämtade en stor del av det material som kom att bli de publicerade memoarerna. En sådan samtidig läsning ger nu läsaren en oanad möjlighet att se hur författaren i den konstnärliga processen förhåller sig till det egna minnet, fakta och fiktion.

Laterna Magica presenteras nu med utförliga kommentarer av Jan Holmberg och ett nyskrivet förord av författaren J.M.G. Le Clézio.

Artiklar, essäer, föredrag

Ingmar Bergman skrev ett hundratal artiklar från 1930-talet fram till 1990-talet, vilka publicerades i en mängd olika sammanhang, såsom filmbranschpress, programblad, dagspress, månadsblad, prisutdelningar och veckotidningar. Det kunde handla om vitt skilda ämnen, från recensioner och djuplodande essäer om filmens, litteraturens och konstens roll, till fyndiga kåserier och hätska debattinlägg. Vissa av texterna är flitigt citerade, inte minst de som behandlar Bergmans förhållande till filmmediet och det egna konstnärskapet, andra är i det närmaste helt okända. Gemensamt för dem är emellertid det höga litterära värdet det är påfallande hur väl det korta formatet och den fria formen passar författarens lynne och stil. Inte heller drar han sig för att ge sig in i infekterade debatter. Här ingår också flera nedslag i andra författarskap, inte minst August Strindbergs och Henrik Ibsens.

Artiklar, essäer, föredrag – som innefattar de flesta av Bergmans icke-skönlitterära texter, flera av dem aldrig tidigare publicerade i ett svenskt sammanhang – är redigerad av Christo Burman och presenteras med utförliga kommentarer samt ett nyskrivet förord av den franska författaren Nina Bouraoui.

Källa: Norstedts

Kommentarer är avstängda