javplatform

Yttrandefriheten viktig – men inte till vilket pris som helst

Inlagd av on jan 11th, 2018 Sparad i Kultur. Du kan följa eventuella responser genom RSS 2.0. Både Kommentarer och ping är avstängda

Foto: Göteborgs universitet

Foto: Göteborgs universitet

Att skydda människors integritet går före yttrandefrihet, det ansåg svenskarna i den nationella SOM-undersökningen som rapporterades förra året. Nu publicerar Nordicom boken Yttrandefriheten i dagens mediekultur som utreder yttrandefrihetens ställning i vårt digitala samhälle.

Enligt den nationella SOM-undersökning ansåg nästan två tredjedelar av svenskarna att det finns skäl att inskränka yttrandefriheten för att skydda av barn och unga och en majoritet menar att inskränkningar är motiverade i syfte att förhindra kränkning av enskilda människor, motverka rasism och skydda den nationella säkerheten.

Resultatet presenterades i ett kapitel i forskningsantologin Larmar och gör sig till. Nu publicerar Nordicom en bearbetad version av kapitlet som en fristående publikation.

– Globalisering, geopolitik och teknologi formar yttrandefriheten i dagens samhälle, men när yttrandefriheten möter en teknikutveckling så som digitaliseringen uppstår ett dilemma. Särskilt svår är balansen mellan yttrandefrihet och integritet, säger Ulla Carlsson som är en av bokens författare och Unesco-professor i yttrandefrihet och internationell mediepolitik

Kritik mot medierna
Boken Yttrandefriheten i dagens mediekultur undersöker yttrandefrihetens ställning i vårt digitala samhälle. Baserat på SOM-undersökningens resultat diskuteras bland annat hur medborgarnas hållning till möjliga inskränkningar av yttrandefriheten kan tolkas som en kritik mot mediernas sätt att fungera.

­– Det är medierna som förvaltar yttrandefriheten i demokratiska samhällen. Då medie- och samhällskontexten förändras ser vi ett behov att mediernas roll, rättigheter och ansvar uppmärksammas på nytt, säger Ulla Carlsson.

Innebörden av yttrandefrihet måste bli tydligare
Den bild som framkommer av undersökningen innebär att medborgarna inte självklart sätter yttrandefriheten före andra rättigheter. I boken dras slutsatsen att det både finns ett stöd för att värna om yttrandefrihetens grundläggande principer, men också ett behov av en viss anpassning till en verklighet där digitaliseringen har ändrat förutsättningarna för publicistisk verksamhet, medievanor och innebörden av personlig integritet.

– För att möta förändringarna i kommunikationssamhället krävs att innebörden av yttrandefrihet är väl känd bland medborgarna. Det är en viktig pedagogisk fråga som inte får försummas, säger Ulla Carlsson.

Boken finns tillgänglig att ladda ner digitalt eller att beställa som tryckt exemplar på Nordicoms webbplats.

Boken utkommer på engelska under våren 2018.

Boken är skriven av Ulla Carlsson, Unesco-professor i yttrandefrihet och internationell mediepolitik och Lennart Weibull, professor emeritus i massmedieforskning och seniorprofessor vid SOM-institutet.

Mer information:
Boken ges ut av Nordicom som är ett nordiskt kunskapscenter för medie- och kommunikationsområdet, vid Göteborgs universitet. Med utgångspunkt i den akademiska forskningen insamlar, bearbetar och förmedlar Nordicom kunskap till olika brukargrupper i Norden, Europa och övriga världen.

Källa: Göteborgs universitet

Kommentarer är avstängda