javplatform

Snabbare varningar mellan myndigheterna i svensk livsmedelskontroll

Inlagd av on jan 20th, 2018 Sparad i Inrikes. Du kan följa eventuella responser genom RSS 2.0. Både Kommentarer och ping är avstängda

Ett nytt varningssystem för att stoppa hälsofarliga livsmedel införs i Sverige från 1 mars 2018. Systemet gör att myndigheterna inom livsmedelskontrollen snabbare kan informera varandra när osäkra livsmedel upptäcks. Därmed kan myndigheterna i Sverige effektivare följa upp att inblandade företag vidtar rätt åtgärder.

– Nu kan myndigheterna snabbare tillsammans följa upp att företagen gör allt i sin makt för att livsmedel som kan vara en risk för människors hälsa försvinner från till exempel butikerna, och det är bra för både konsumenter och företagare, säger Joakim Meuller Bäckman, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Det är alltid livsmedelsföretagaren som har ansvar för sina produkter och att livsmedelslagstiftningen följs. Livsmedelsverket, kommunerna, länsstyrelserna och försvarsinspektören för hälsa och miljö delar på ansvaret för livsmedelkontrollen i Sverige. Myndigheterna ska ansluta sig till och bevaka det nya systemet och meddela om de upptäcker livsmedel som kan innebära en allvarlig risk för konsumenter samt återrapportera vad de gjort åt det.

Införandet av det nationella systemet för snabb varning är resultatet av ett regeringsuppdrag till Livsmedelsverket. Uppdraget innebar att utreda och utveckla ett nationellt varningssystem för ökat informationsutbyte och samarbete mellan kontrollmyndigheterna.

Fakta om RASFF

Inom EU används systemet RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) för att skicka varningar mellan länderna. När livsmedelskontrollen i ett land upptäcker hälsofaror med ett livsmedel som sålts till andra EU-länder skickas ett varningsmeddelande till de länderna. Om ett företag i Sverige upptäcker att de köpt en hälsofarlig vara från ett annat land skickas ett varningsmeddelande till det land som varan köptes från. Uppföljning och kontroll hos berörda livsmedelsföretagare blir nästa steg. Säljstopp, återkallanden och information till konsumenter är vanliga åtgärder.

Källa: Livsmedelsverket

Kommentarer är avstängda