javplatform

Poliser och bilinspektörer utbildas

Inlagd av on mar 10th, 2018 Sparad i Inrikes. Du kan följa eventuella responser genom RSS 2.0. Både Kommentarer och ping är avstängda

Kontroll av utländsk långtradare. Fotograf Polisen.

Kontroll av utländsk långtradare. Fotograf Polisen.

Under våren genomför polisen en utbildningsinsats med inriktning internationella godstransporter samt det nya regelverket avseende flygande inspektion. Ungefär 400 anställda ska utbildas.

I regleringsbrevet för Polismyndigheten 2017 framgår bland annat att Polismyndighetens trafiksäkerhetsarbete ska bidra till att minska antalet döda och allvarligt skadade i vägtrafikmiljön i enlighet med nollvisionen. Polismyndigheten ska även vidareutveckla sitt arbete med kontroller av cabotagetransporter och flygande inspektioner av nyttofordon samt säkerställa att insatserna på dessa områden förbättras.

Som ett led i detta kommer Polismyndigheten under våren att genomföra en utbildningsinsats med inriktning internationella godstransporter samt det nya regelverket avseende flygande inspektion. Syftet är att höja kunskapsnivån och förmågan inom området och därmed säkerställa att ambitionerna i regleringsbrevet uppnås.

Samtliga poliser och bilinspektörer vid landets trafikgrupper kommer att genomgå utbildningen, totalt rör det sig om ca 400 befattningshavare.

– Vår uppfattning är att utbildningen kommer att ge en stor effekt både avseende antalet kontroller och kvaliteten hos dessa. Vid kurserna kommer även personal från Transportstyrelsen att medverka som ett viktigt led för samsyn mellan myndigheterna, säger poliskommissare Erling Andersson vid Utvecklingscentrum Mitt.

Fakta om cabotage

  • Cabotage innebär att utländska transportföretag stationerade i ett EU-land under vissa förutsättningar har rätt att genomföra inrikestransporter i ett annat EU-land.
  • Bryter företaget mot regelverket, handlar det om olaga cabotage och kan innebära sanktionsavgifter.
  • Det fastställda beloppet för sanktionsavgiften är 40 000 kronor.

Kommentarer är avstängda