javplatform

Sverige står värd för FN:s konferens om trafiksäkerhet 2020

Inlagd av on apr 14th, 2018 Sparad i Inrikes. Du kan följa eventuella responser genom RSS 2.0. Både Kommentarer och ping är avstängda

FN:s generalförsamling i New York bekräftade igår att Sverige kommer att stå värd för den tredje globala högnivå konferensen om trafiksäkerhet år 2020.

Trafiksäkerhetskonferensen som nu kommer att hållas i Sverige 2020 är en avslutning på FN:s decennium för trafiksäkerhet och är ett nära samarbete med bland annat WHO (Världshälsoorganisationen).

Syftet med konferensen är att diskutera hur de globala målen för trafiksäkerhet kan utvecklas på området, inte minst mot bakgrund mot Agenda 2030. En viktig uppgift blir att förbereda en deklaration med fokus på det globala arbetet med trafiksäkerhet upp till 2030.

– Det är hedrande att vi får uppdraget att hålla konferensen. Sverige är världsledande vad gäller lösningar för trafiksäkerhet och vårt arbete med bland annat Nollvisionen har rönt stort intresse i resten av världen. Värdskapet för konferensen bidrar till att ge Sverige en möjlighet att visa ledarskap på trafiksäkerhetsområdet, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Konferensen kommer att samla ministerledda delegationer från uppemot åttiotal länder och deras representanter från olika samhällssektorer som är berörda av trafiksäkerhet. Dessutom kommer representanter för näringsliv, forskning, organisationer och berörda internationella institutioner att delta.

Nu kommer planeringsarbetet sätta igång. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att bistå i genomförandet av konferensen. En viktig del av arbetet blir att konsultera berörda parter, såväl nationellt och internationellt, om vilka resultat man vill se från konferensen.

– Det är en ära för Trafikverket att få genomföra konferensen. I Sverige har antalet omkomna i trafiken minskat med hälften sedan millennieskiftet. Men vi behöver göra mer för att nå målet. Konferensen blir ett värdefullt tillfälle att lära av varandras erfarenheter för att kunna rädda fler liv både globalt och lokalt, säger Lena Erixon, generaldirektör för Trafikverket.

Bakgrund

Trafikolyckor orsakar fler än 1,3 miljoner dödsfall varje år i världen och upp till 50 miljoner människor skadas årligen i trafikolyckor. 90 % av dessa skador sker i utvecklingsländer och leder i förlängningen till bland annat ökad fattigdom för redan utsatta människor

Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. Trafiksäkerhetsfrågorna, dess konsekvenser och potentiella lösningar hänger tätt samman med andra hållbarhetsutmaningar, som exempelvis rör klimat, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Värdskapet bidrar således till en rad andra mål utöver trafiksäkerhet i Agenda 2030 och kommer ha ett starkt fokus på hållbarhet.

Trafiksäkerhetskonferensen, som Sverige nu ska hålla, nämns i den resolution om trafiksäkerhet som FN:s generalförsamling tog den 12 april. En sådan resolution tas vartannat år i generalförsamlingen. Syftet är att sammanfatta och ge inriktning på det globala trafiksäkerhetsarbetet som görs inom både bland annat FN systemet, WHO och medlemsländerna.

Källa: Näringsdepartementet

Kommentarer är avstängda