javplatform

Allt fler äldre som arbetar

Inlagd av on maj 17th, 2018 Sparad i Ekonomi. Du kan följa eventuella responser genom RSS 2.0. Både Kommentarer och ping är avstängda

125 000 fler äldre är sysselsatta i dag jämfört med för tio år sedan. På senare år har sysselsättningsnivån bland äldre ökat markant. Det gäller framför allt i åldrarna 55-64 år, där nästan åtta av tio arbetar, men allt fler arbetar också efter fyllda 65 år.

En ny rapport från Arbetsförmedlingen visar att även äldre har gynnats av den starka arbetsmarknaden. De senaste tio åren har sysselsättningsnivån ökat från 70 till 77 procent bland 55-64-åringarna.

Trenden visar också att allt fler väljer att stanna kvar på arbetsmarknaden efter att de har fyllt 65. Totalt arbetar 190 000 personer över 65 år. Sysselsättningen i gruppen 65-74 år är 17 procent, jämfört med 11 procent för tio år sedan.

– Sverige ligger i topp i Europa när det gäller sysselsättningsnivå, det gäller även bland äldre. De behövs på svensk arbetsmarknad, så det är viktigt att arbetsgivarna tar vara på äldres kompetens, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Sammanlagt är 125 000 fler äldre sysselsatta i dag jämfört med tio år sedan (55-74 år). De flesta äldre har en mycket stabil ställning på arbetsmarknaden. För 55-64-åringarna är det vanligast att vara anställd och arbeta heltid. I takt med stigande ålder går fler över till deltid eller fortsätter som egna företagare. Rapporten visar också att högutbildade är sysselsatta i högre utsträckning än lågutbildade. Det är fortfarande fler äldre män än kvinnor som arbetar, men skillnaden har minskat.

Samtidigt är det svårare för många äldre som blir arbetslösa att få ett nytt jobb. Det gäller särskilt personer med en kortare utbildning. Äldre som förlorar sina jobb blir kvar i arbetslöshet under betydligt längre perioder. Totalt är 59 000 äldre (över 55 år) inskrivna som arbetslösa. Över hälften av dem har varit utan arbete i mer än ett år.

Källa: ARBETSFÖRMEDLINGEN

Kommentarer är avstängda