javplatform

Överenskommelse med Arbetsförmedlingen ska ge ökad sysselsättning i Sydsverige

Inlagd av on maj 23rd, 2018 Sparad i Inrikes. Du kan följa eventuella responser genom RSS 2.0. Både Kommentarer och ping är avstängda

Sysselsättningen i södra Sverige behöver öka. Därför har Sveriges sex sydligaste län, i en unik överenskommelser med Arbetsförmedlingen, ringat in tre områden där regionerna ska arbeta för att uppnå en bättre jobbmatchning. 

I Sydsverige är arbetslösheten högre än riksgenomsnittet, samtidigt som antalet vakanser är på samma nivå som riket i helhet. Det tyder på att det behövs ytterligare, regionalt anpassade insatser för att tillgodose kompetensbehoven hos befintliga och nya företag samt den offentliga sektorn i Sydsverige.

– Fler ska komma i jobb. Vi behöver bli bättre på att matcha rätt kompetens med rätt jobb och utbilda fler inom bristyrken. För att uppnå det är vår och Arbetsförmedlingens bedömning att det krävs mer regionala insatser i den nationella arbetsmarknadspolitiken, säger Henrik Fritzon (S), ordförande i Regionsamverkan Sydsverige, tillika regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

– Överenskommelsen ger oss större möjlighet att anpassa Arbetsförmedlingens insatser utifrån regionala behov, oavsett om det gäller vård och omsorg, mindre industriföretag eller snabbväxande IT-entreprenörer. Därmed blir överenskommelsen oerhört värdefull för att på sikt lösa kompetensförsörjningen i södra Sverige, säger Daniel Warelius, chef för Arbetsförmedlingen i Skåne.

Överenskommelsen är ett startskott på en ökad och förbättrad samverkan mellan regionerna och Arbetsförmedlingen. Konkret innebär överenskommelsen att regionerna och Arbetsförmedlingen ska samverka kring den regionala arbetsmarknadens särskilda behov, utbud av och efterfrågan på utbildningsinsatser, samt insatser för omställning.

Överenskommelsen kommer att följas upp med ett positionspapper från Regionsamverkan Sydsverige som sedan kan leda till konkreta avtal om insatser mellan regionerna och Arbetsförmedlingen.

Regionsamverkan Sydsverige 
Regionsamverkan Sydsverige är en överenskommelse för att nå syftet att, med medborgarnas bästa för ögonen, utveckla samarbetet mellan verksamheterna i Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Region Kronoberg, Region Halland och Region Jönköpings län.

Målsättningen är att skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hänseende. Grunden för denna ambition ska vara en strävan efter en helhetsorienterad och långsiktigt hållbar utveckling.

Fokus för samarbetet i Regionsamverkan Sydsverige handlar framförallt om framtagande av gemensamma policyer och planer inom områdena regional utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur samt hälso- och sjukvård.

Källa: Arbetsförmedlingen

Kommentarer är avstängda