javplatform

Viktigt för åtta av tio svenskar att värdefull skog skyddas från att huggas ner

Inlagd av on jun 13th, 2018 Sparad i Inrikes. Du kan följa eventuella responser genom RSS 2.0. Både Kommentarer och ping är avstängda

Blandskog och ormbunkar. Foto: Wikimedia

Foto: Wikimedia

Åtta av tio tillfrågade svenskar anser att det är viktigt eller mycket viktigt att skogar med höga naturvärden skyddas från avverkning – för varannan är det mycket viktigt. Två av tre svenskar anser också att sätt att bedriva skogsbruk på som riskerar att skada svensk skog och vatten borde förbjudas. Det visar en färsk SIFO-undersökning som genomförts på uppdrag av Världsnaturfonden WWF om svenskars inställning till den svenska skogen. 

– Efterfrågan på svensk skogsråvara har kanske aldrig varit så stor som nu, men det är viktigt att vi inte brukar skogen för intensivt. Undersökningen tyder på att svenskarna vill se ett mer hållbart skogsbruk. Det sänder en stark signal till våra beslutsfattare att se till att de metoder som används inte äventyrar djur och natur, säger Peter Westman, biträdande generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Nästan varannan håller också med i påståendet att regeringen måste tillsätta mer ekonomiska resurser för att öka skyddet av gammal naturskog. När samma fråga ställdes 2015 uppgav var femte svarande att de instämde mycket väl i påståendet – i årets undersökning har den andelen ökat till var fjärde.

– Även om resurserna för skydd av skogen har ökat sedan 2015 är behovet fortsatt stort. Mer resurser till skogsskydd skulle dessutom vara en trygghet för markägare med stora naturvärden eftersom det ger bättre möjligheter att snabbt få ersättning för den skog som bör skyddas, säger Linda Berglund, skogsexpert på Världsnaturfonden WWF.

 

Fler resultat ur undersökningen

  • 80 % av svenskar uppger att det är viktigt eller mycket viktigt för dem att Sverige skyddar skogar med höga naturvärden från att huggas ned– tre procent uppger att det inte är viktigt, resterande är osäkra eller svarar neutralt på frågan.
  • 67 % av svenskar instämmer i påståendet att sätt att bedriva skogsbruk som skadar skog och vatten bör förbjudas. 7 % instämmer inte i påståendet, resterande är neutrala eller osäkra.

Det vill WWF se från våra politiker

Inför valet den 9 september i år satsar WWF på att lyfta frågor om svensk skogspolitik högre upp på den politiska agendan. Det svenska skogsbruket är inte hållbart som det ser ut idag; skyddet är för litet, arter hotas och ett allt mer intensivt skogsbruk sker på ekosystemens bekostnad. WWF driver därför att politikerna – oavsett partifärg –  ska reformera skogspolitiken så att den håller sig inom naturens gränser. Den kommande mandatperioden bör regeringen ta beslut om:

 

  • En ny utredning av skogspolitiken inklusive en ny skogsvårdslagstiftning
  • Att skogsvårdslagen förs över så att den ryms inom miljöbalken
  • Att ändra ägardirektivet och förtydliga Sveaskogs roll som föredöme för hållbart skogsbruk och säkerställa att det statliga bolaget inte avverkar av statens skyddsvärda skogar
  • Att stoppa intensifieringen av skogsbruk som sker på bekostnad av ekosystem
  • Att avsätta 4 miljarder per år för skydd av värdefull skog och natur

 

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes av SIFO med webbintervjuer under perioden 25-30 maj med svenskar i åldrarna 18-79 år.

Källa: WWF

Kommentarer är avstängda