javplatform

Boverket och Lantmäteriet får i uppdrag att ta fram tidplaner för digitaliseringssatsningar

Inlagd av on jul 11th, 2018 Sparad i Inrikes. Du kan följa eventuella responser genom RSS 2.0. Både Kommentarer och ping är avstängda

För att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen har regeringen beslutat att ge Boverket och Lantmäteriet varsitt uppdrag att ta fram tidplaner som visar när myndigheterna kommer att genomföra satsningar som bidrar till detta.

Boverket får i uppdrag att ta fram en tidplan för satsningen på enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen. Boverket ska också påbörja arbetet med att ta fram föreskrifter om standarder för utformning av detaljplaner och planbeskrivningar.

Lantmäteriets uppdrag är att ta fram en tidplan för regeringens kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen. Lantmäteriet ska också påbörja arbetet med att ta fram föreskrifter om standarder för utformning av grundkartor.
Regeringens målsättning är att grundkartor som tas fram från och med den 1 januari 2021 framställs enligt Lantmäteriets föreskrifter.

Källa: Näringsdepartementet

Kommentarer är avstängda