javplatform

Förenklade villkor för studiestartsstöd ska ge bättre effekt

Inlagd av on jul 12th, 2018 Sparad i Ekonomi. Du kan följa eventuella responser genom RSS 2.0. Både Kommentarer och ping är avstängda

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få under en kortare tid för att läsa på grundläggande eller gymnasial nivå och på så sätt öka chanserna till jobb. För att på ett mer träffsäkert sätt kunna nå den målgrupp som stödet riktar sig till och för att stödet ska få avsedd effekt, ändrar nu regeringen arbetslöshetsvillkoret inom studiestartsstödet.

– Den som saknar en gymnasieexamen har en tuff ingång till arbetsmarknaden, samtidigt som arbetsgivarna letar med ljus och lykta efter utbildad arbetskraft. Studiestartsstödet är en viktig satsning för att personer med kort utbildning ska kunna ta de lediga jobben, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Enligt de nuvarande reglerna krävs bland annat att en person ska ha varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program under sex sammanhängande månader närmast före ansökningstillfället eller studiernas början. Flera personer har dock fått avslag på sin ansökan om studiestartsstöd även om de endast har arbetat ett fåtal timmar under den sexmånadersperioden.

Nu ska det i stället vara tillräckligt att den sökande har varit arbetslös eller deltagit i ett arbets­marknadspolitiskt program under sammanlagt minst sex månader under en period på tolv månader före ansökningstillfället eller studiernas början. Detta innebär att villkoret förenklas och blir mer flexibelt. En person som till exempel varit sjukskriven under en period eller har arbetat endast i mindre omfattning kommer med ändringen kunna ha rätt till stödet. Syftet är att bättre kunna nå den målgrupp som stödet riktar sig till.

Ändringarna träder i kraft den 1 mars 2019.

Källa: Utbildningsdepartementet

Kommentarer är avstängda