javplatform

Regeringen vill införa ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang

Inlagd av on jul 13th, 2018 Sparad i Inrikes. Du kan följa eventuella responser genom RSS 2.0. Både Kommentarer och ping är avstängda

Det finns ett stort intresse för mat och för var maten kommer ifrån bland svenska konsumenter idag. God information är en förutsättning för att konsumenter ska kunna göra medvetna och hållbara val. Regeringen ger därför Livsmedelsverket i uppdrag att se över vilka åtgärder som krävs för att kunna införa obligatorisk ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang och i storhushåll.

När det gäller förpackade livsmedel, som t.ex. säljs i butik, finns tydliga bestämmelser i förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna för hur information om ursprungsland ska anges. Dessutom finns den frivilliga branschgemensamma ursprungsmärkningen ”Från Sverige”. För livsmedel som tillhandahålls på restaurang och i storhushåll finns inga motsvande krav reglerade. Regeringen har under mandatperioden vid flertal tillfällen uppmanat restaurangbranschen att ta fram en frivillig ursprungsmärkning, men det har ännu inte resulterat i ett tillfredställande resultat.

– Svenska livsmedel står för hög kvalitet, god djurhållning och låg antibiotikaanvändning. I matbutiker är det idag lätt att få reda på köttets och fiskens ursprung, men så är det inte när man är ute och äter på restaurang. Därför får Livsmedelsverket i uppdrag att analysera förutsättningarna för att kunna anmäla en sådan märkning till EU-kommissionen, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

– Med bättre informerade konsumenter kan fler agera efter vad man tycker känns rätt och riktigt. Ursprungsmärkning av kött är ett bra sätt att ge information om den mat som hamnar på tallriken. Det kommer förhoppningsvis göra att fler väljer mer hållbart producerat kött, säger konsumentminister Per Bolund.

Anmälan till EU-kommissionen
För att Sverige ska kunna genomföra en nationell bestämmelse för obligatorisk ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang och i storhushåll måste regeringen göra en anmälan till EU-kommissionen. I anmälan ska man kunna bevisa sambandet mellan kvaliteter hos livsmedlet och dess ursprung eller härkomstplats. Man ska också lägga fram belägg för att flertalet konsumenter anser att denna uppgift är mycket viktig. Livsmedelsverket får därför i uppdrag att analysera vilka studier som Sverige behöver ta fram för att kunna underbygga en ansökan. Konsumentverket ska bistå Livsmedelsverket i uppdraget.  Verket ska också följa utvecklingen i den anmälan som Finland gjort av en motsvarande märkning.

Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 3 december 2018.

Källa: Näringsdepartementet

Kommentarer är avstängda