javplatform

Landstinget Dalarna bäst på att snåla med energianvändningen

Inlagd av on okt 18th, 2018 Sparad i Inrikes. Du kan följa eventuella responser genom RSS 2.0. Både Kommentarer och ping är avstängda

Landstinget Dalarna har lägst energianvändning per yta av alla landsting och regioner i landet. Det visar resultaten i den årliga miljöjämförelsen från Sveriges kommuner och landsting, SKL:
– Det är glädjande att vi behåller vår tätposition. All vår el kommer idag från förnyelsebara källor, säger Anders Nordahl, miljö- och säkerhetschef, Landstinget Dalarna.

För femte året i rad släpper SKL rapporten Öppna jämförelser för miljöarbete i regioner och landsting. Målet är att stimulera till ett aktivt miljöarbete utifrån regionalpolitiska prioriteringar samt nationella och internationella miljömål.

Regionernas och landstingens miljöarbete har fokus på områdena minskad klimatpåverkan, giftfri miljö, biologisk mångfald och resurseffektivitet. Rapporten tittar på sex olika miljöindikatorer: antibiotikaförskrivningen, ekologiska livsmedel, förnybara drivmedel i kollektivtrafiken, klimatpåverkan från medicinska gaser, avfallshantering och energianvändningen per lokalyta.

Under 2017 uppgick energianvändningen i regionernas och landstingets lokaler till totalt 2,3 terawattimma (inklusive verksamhetsel) och kostade drygt 1,5 miljarder kronor (exklusive moms). Landstinget Dalarna var det landsting/region som hade lägst energianvändning per bruksarea.

Regioner/landsting – kilowattimmar per bruksarea (inklusive verksamhetsel)

1.Landstinget Dalarna – 160

2.Landstinget i Värmland – 164

3.Region Jönköpings län – 166

4.Region Västernorrland – 172

5.Region Gotland – 176

Bakom Landstinget Dalarnas resultat ligger ett långsiktigt arbete med fokus på drift, investe­ringar och samverkan mellan Landstingsfastigheter och verksamheter.

Landstinget Dalarna har i Energiplan 2018-2030 en strategi för låg energianvändning i samband med investeringar och utbyte av utrustning, man jobbar aktivt med förslag på förbättringar. Till exempel ska systematisk energiarbete med driftoptimering och energieffektiviserande renovering årligen motsvara en sänkning av den totala energianvändningen med minst 1,5 procent.

Samverkan mellan Landstingsfastigheter, drift och verksamhet är en nyckel till det goda resultatet. Tecknandet av miljökontrakt ger sänkt hyra enligt avtal. I den nya energiplanen finns både kort- och långsiktiga mål.

– Antibiotikaförskrivningen är ett annat område där vi jobbat långsiktigt med tydliga aktiviteter till berörda. Detta arbete är viktigt för att minska risken för antibiotikaresistens, säger Anders Nordahl.

På tre områden har Landstinget Dalarna inte fått lika bra resultat. Det gäller avfallshantering, ekologiska livsmedel och klimatpåverkan från medicinska gaser:

– Vi har stor klimatpåverkan från vår användning av medicinska gaser. I slutet av året kommer vi dock att ha en anläggning i drift som renar utsläppen av lustgas från förlossningen vid Falu lasarett. Denna beräknas minska våra utsläpp motsvarande cirka 870 000 kilo CO2-ekvivalenter, säger Anders Nordahl.

Källa: Landstinget Dalarna

Kommentarer är avstängda