Eskilstuna kommun väljer att inte överklaga potatisdom

Eskilstuna kommun väljer att inte överklaga det ärende till Högsta domstolen som gäller 48,5 miljoner kronor i ersättning till ägaren av Rossviks säteri. Kommunen bedömer att möjligheterna att vinna ett mål i domstolen är mycket små.

Hyndevads vattentäkt i Eskilstuna kommun försörjer cirka 85 000 personer med dricksvatten. Vattentäkten har ett mycket högt skyddsvärde.

– Det här handlar om att inte äventyra eskilstunabornas tillgång på dricksvatten. Vårt problem är att det inte finns något annat alternativ än Hyndevads vattentäkt, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

På grund av det beslutade kommunfullmäktige i februari 2014 att Hyndevads vattentäkt skulle betraktas som vattenskyddsområde. Enligt skyddsföreskrifterna råder det förbud mot odling av potatis och jordgubbar med användning av växtskyddsmedel (bekämpningsmedel). Detta gäller även andra grödor med likartat behov av växtskyddsmedel.

Som en konsekvens av föreskrifterna förbjöds det intilliggande Rossviks säteri att odla potatis med bekämpningsmedel. Ägaren till Rossviks säteri stämde därför kommunen och krävde ersättning för uteblivna intäkter.

Kommunen har satt allmänintresset rent vatten främst. Mark- och miljödomstolen såväl som mark- och miljööverdomstolen har dock ansett att föreskrifterna innebär ett intrång i äganderätten och att kommunen ska ersätta ägaren till Rossviks säteri med 48,5 miljoner kronor för förlorade möjligheter till framtida inkomster.

Kommunen bedömer att möjligheterna att vinna ett mål i Högsta domstolen är mycket små och väljer därför att inte söka prövningstillstånd.

– Det handlar om privat ägande kontra rent dricksvatten och jag tror att vi kommer få se liknande situationer i andra kommuner framöver, säger Jimmy Jansson.

Medel för ersättningen har avsatts.

Källa: Eskilstuna kommun