javplatform

Livsmedelsverket kontrollerar bly i viltkött

Inlagd av on Dec 5th, 2018 Sparad i Inrikes. Du kan följa eventuella responser genom RSS 2.0. Både Kommentarer och ping är avstängda

Livsmedelsverket ska under 2019 kontrollera halten av bly i viltkött som kan köpas i handeln. Undersökningen ska säkerställa att de råd som utformades 2014 har lett till sänkt blyhalt i viltkött på marknaden.

Bly är en tungmetall som är giftig för människor redan i låga doser. En betydande del av den jaktammunition som används består av bly, och rester av blyammunition kan finnas kvar i vilt kött efter jakt. Tidigare studier visar att personer som åt viltkött hade högre blyhalter i kroppen, jämfört med personer som aldrig åt viltkött.

Vilthanteringsanläggningar rekommenderas sedan 2014 att renskära köttet för att undvika att rester från blyammunitionen blir kvar i köttet. Genom att skära bort 10 centimeter kött runt sårkanalen kan halten av bly i köttet kan minska med upp till 1000 gånger.

Syftet med den nya uppföljningen är att utvärdera rådens efterlevnad och effekt genom att analysera blyhalten i viltkött på marknaden. Studien kommer att genomföras under 2019. Provmaterialet kommer att bestå av 50 prover av malet kött av vildsvin och 50 prover av malet kött av älg.

Källa: Livsmedelsverket

Kommentarer är avstängda