javplatform

Hur rätt klimattänk kan bli fel

Inlagd av on Dec 14th, 2018 Sparad i Ekonomi. Du kan följa eventuella responser genom RSS 2.0. Både Kommentarer och ping är avstängda

Växthuseffekten och den globala uppvärmningen är idag ett faktum och våra utsläpp rubbar naturens balans. Vi måste leva mer resurssnålt, men det gäller att tänka till och välja rätt metoder, säger Mattias Gustafsson, forskare inom energisystem vid Högskolan i Gävle.

När rätt kan bli fel

Mattias har bland annat tittat på vad som händer om man energieffektiviserar i en fastighet. Hur det slår mot fjärrvärmesystemet och hur det förändrar de globala koldioxidutsläppen.

– Säg att man minskar värmeanvändningen i en fastighet, tilläggsisolerar eller byter fönster, och köper en värmepump. Då minskar man den köpta värmeanvändningen väsentligt, men man ökar elanvändningen och den elen kan ju komma från exempelvis ett kolkraftverk.

– Min avhandling visar att produktionen av el har högre globala koldioxidutsläpp än värmen från fjärrvärmenätet.

Gävles fjärrvärmeverk unikt

Han hävdar att Gävles fjärrvärmesystem är unikt då samarbetet med Billerud-Korsnäs ger värme från restprodukter i form av biobränsle och att man inte hugger ner några nya träd till pannan.

– För att det handlar om restvärme, vid produktion av el är det mera fossila bränslen och i fjärrvärmen i Gävle nästan inga.

– Jag säger absolut inte att inte man ska energieffektivisera värmen, för man måste vara resurseffektiv. Men om man tittar på globala koldioxidutsläpp, så är det elanvändning man ska minska och istället öka elproduktionen.

Mätfel drabbar solcellsägare

Mattias har även undersökt hur de vanliga elmätarna fungerar om man har solceller på sitt hus. Han har upptäckt att det kan spela stor roll hur mätarna är konfigurerade och att det gör skillnad för villakunder.

– Man kan få olika resultat på hur mycket el man använder internt och hur mycket man exporterar till nätet, det vill säga olika värde på den el man producerar från solcellsanläggningen.

– Man behöver bestämma reglerna för hur man ska hantera och möta överproduktionen av el, idag har man en skattereduktion som kompenserar det lägre ekonomiska värdet på exporterad el men om den reduktionen sänks eller upphör så kan det finnas ett antal solcellsägare som inte får kalkylen att gå ihop.

Boverket premierar värmepumpar

Han har även synpunkter på hur Boverket beräknar en byggnads energieffektivitet. När man beräknar energieffektiviteten hos en byggnad så premierar Boverkets byggregler värmepumpar framför fjärrvärme och solfångare inom fjärrvärmenätet framför solceller.

– Men då vi har ett extremt bra fjärrvärmesystem här i Gävle med låga koldioxidutsläpp, så bör man kanske prioritera solceller som producerar el istället för solfångare som producerar värme på byggnaden.

– Det är positivt att tillföra el till elsystemet för att trycka bort fossila bränslen och inom fjärrvärmenätet, om fjärrvärmesystemet har låga koldioxidutsläpp, så är det bättre för miljön att satsa på solceller än på solfångare.

En framtida flotta med elfordon

När han simulerat ett framtida scenario om hur elnätet skulle påverkas när man laddar sina elfordon, då kunde han se att elnätet generellt klarar en hög andel elfordon, men att det snabbt blir problem när man kommer ut på landsbygdsnäten.

– Men hur man laddar spelar roll, man ska inte ladda när man har peak-användning på kvällen. Man ska ladda när man har gått och lagt sig, då räcker det bättre även på landsbygden, säger Mattias Gustafsson.

Källa: Högskolan i Gävle

Kommentarer är avstängda