Museum för Hurtigruten i Nordnorge

Inglasad båt. Illustration: LINK arkitektur
Illustration: LINK arkitektur

Peab har fått uppdraget att bygga ett nytt museum för Hurtigruten på Stokmarknes i Nordnorge. Beställare är Vernebygg AS och kontraktssumman uppgår till 127 MNOK.

Den 16 juni 1999 landade det gamla skeppet, MS Finnmark, på Hurtigrutemuseet vid Stokmarknes. Peab ska bygga in skeppet, vilket kommer att utgöra grund för det nya Hurtigrutemuseet.

– Ett underbart projekt för oss! Vi har arbetat länge med erbjudandet och är mycket nöjda med att utvecklaren valde oss som entreprenör. Vi ser fram emot att komma igång, säger Gro Skaar Knutsen, regionchef Peab.

Skyddsbyggnaden över MS Finnmark kommer att vara ca 3600 kvadratmeter stor. Huvuddelen av byggnaden kommer att vara i glas och stål.

− Vi kommer att återställa och bygga på det befintliga byggnadsbeståndet i samband med att vi bygger in skeppet, så att hela Hurtigrutmuseet blir nytt och modernt, säger Gro Skaar Knutsen.

Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart i april 2019 och inflyttning är beräknad till april 2020.

Källa: PEAB