javplatform

Riksbanken levererar in 3,8 miljarder kronor till statskassan

Inlagd av on feb 18th, 2019 Sparad i Ekonomi. Du kan följa eventuella responser genom RSS 2.0. Både Kommentarer och ping är avstängda

Riksbanksfullmäktige har i enlighet med riksbankslagen lämnat förslag till riksdagen om disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2018. Fullmäktige föreslår att 3,8 miljarder kronor levereras in till statskassan.

Förslaget har beräknats i enlighet med de riktlinjer som tillämpas för inleverans av Riksbankens vinst sedan 1988. Enligt riktlinjerna ska 80 procent av det genomsnittliga resultatet – efter vissa justeringar – under de senaste fem åren levereras in till statskassan. Resultatet beräknas exklusive valutakurs- och guldvärdeeffekter men inklusive de priseffekter som redovisas på värderegleringskontot i balansräkningen.

En detaljerad redogörelse för beräkningen av vinstdispositionen framgår av Riksbankens framställning till riksdagen 2018/19:RB2 Riksbanksfullmäktiges förslag till vinstdisposition 2018 med mera.

Källa: Riksbanken

Kommentarer är avstängda