javplatform

Arbetslösheten minskar mest bland män

Inlagd av on mar 12th, 2019 Sparad i Ekonomi. Du kan följa eventuella responser genom RSS 2.0. Både Kommentarer och ping är avstängda

Arbetslösheten fortsätter att sjunka och den minskar snabbast bland män. En förklaring är att en större andel utrikes födda män nu får jobb. På ett år har antalet inskrivna arbetslösa totalt minskat med 18 000 personer.

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att 348 000 personer var inskrivna som arbetslösa i slutet av februari. Det motsvarar en arbetslöshetsnivå på 6,9 procent, jämfört med 7,4 procent samma månad för ett år sedan.

Allra mest sjunker arbetslösheten bland männen. På ett år har antalet arbetslösa män som är inskrivna på Arbetsförmedlingen minskat med 14 000, till knappt 185 000. Samtidigt har antalet inskrivna arbetslösa kvinnor minskat med 4 000, till knappt 164 000.

– En viktig förklaring till utvecklingen är att många av de utomeuropeiskt födda män som kommit till Sverige nu får jobb i större utsträckning än tidigare, både subventionerade och osubventionerade. Det är också färre nyanlända män som skriver in sig på Arbetsförmedlingen, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Arbetslösheten för utrikes födda män har minskat från 21,0 till 18,5 procent på ett år. Bland utrikes födda kvinnor har arbetslöshetsnivån gått ner från 20,8 till 19,6 procent.

Fortfarande är dock den totala arbetslösheten lite högre för män än kvinnor. Skillnaden är tydligast bland ungdomarna, där arbetslöshetsnivån är fortsatt markant högre bland unga män, 10, 1 procent. För unga kvinnor är den 6,9 procent.

– Det här är ett tydligt tecken på att utbildning spelar stor roll på arbetsmarknaden.  Det är fler unga kvinnor än män som går ut gymnasiet och blir behöriga till högskolan. Vi ser också att fler av de arbetslösa utrikes födda kvinnorna saknar en fullständig grundskoleutbildning, jämfört med männnen. Därför är det viktigt att motivera fler till utbildning, säger Annika Sundén.

Kort om arbetsmarknaden i februari 2019.

Inom parentes anges motsvarande siffror för februari 2018.

  • 6,9 procent var inskrivna som arbetslösa (7,4).* Sammanlagt 348 373 personer (365 975).
  • 8,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,5).* Sammanlagt 45 831 ungdomar (51 547).
  • 184 115 personer var öppet arbetslösa (193 244).
  • 164 258 personer deltog i program med aktivitetsstöd (172 731).
  • 22 120 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (20 966).
  • 28 719 personer fick arbete (33 131).
  • 8 013 personer varslades om uppsägning (2 174).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i februari 2019.

Kommentarer är avstängda