javplatform

Var fjärde svensk skulle kunna sjukskriva sig för att arbetsmiljön är påfrestande

Inlagd av on mar 13th, 2019 Sparad i Ekonomi. Du kan följa eventuella responser genom RSS 2.0. Både Kommentarer och ping är avstängda

Blurrad bild på en kontorsarbetsplats. Foto: Wikimedia

Foto: Wikimedia

I Länsförsäkringars rapport som bland annat innehåller attityder till sjukskriving uppger drygt åtta av tio att de bara skulle sjukskriva sig om arbetsförmågan var kraftigt nedsatt. Men drygt var fjärde menar att man sjukskriver sig ibland på grund av att arbetsmiljön är så påfrestande. Kristina Ström Olsson, Länsförsäkringars hälsostrateg kommenterar hur viktigt arbetsmiljöarbetet är för hälsan.

– Arbetsgivaren har en viktig roll när det gäller arbetsmiljön. Det gäller både hur man organiserar verksamheten men även den psykosociala delen som bland annat handlar om arbetsglädje och att motverka mobbing och kränkande behandling.

Drygt var tredje skulle sjukskriva sig om man var extremt trött och 11 procent säger att de ibland är sjukskrivna fastän de nog skulle kunna jobba. Här är de fler yngre som menar att det ibland är sjukskrivna fastän de nog skulle kunna jobba, 22 procent bland de under 30 år.

Bland de yngre i arbetslivet är det också fler som uppger att de skulle kunna sjukskriva sig i förebyggande syfte på grund av påfrestande arbetsmiljö, 35 procent av de som är under 20 år jämfört med 24 procent av 50- till 64-åringarna.

– Vi vet inte riktigt varför de yngre utmärker sig men det skulle kunna vara en attitydförändring i samhället eller att den här gruppen känner sig mer utsatta eller sårbara på arbetet. Oavsett vilket så är det oerhört viktigt att ha ett tydligt ledarskap och behandla alla rättvist på jobbet. Likaså att vara lyhörd för om någon verkar må dåligt på jobbet. Det kan bland annat visa sig genom att personen verkar mer stressad än vanligt eller drar sig undan, säger Kristina Ström Olsson.

– I en tidigare undersökning fann vi att de som är yngre, under 30 år, i större utsträckning lider av psykiska besvär i arbetslivet och de upplevde att de har svårare att påverka sin situation än vad de äldre åldersgrupperna upplevde, säger Kristina.

Källa: Länsförsäkringar

Kommentarer är avstängda