javplatform

Läkarutbildningen moderniseras

Inlagd av on mar 22nd, 2019 Sparad i Inrikes. Du kan följa eventuella responser genom RSS 2.0. Både Kommentarer och ping är avstängda

Hälso- och sjukvården framöver kräver en modern läkarutbildning. Dagens beslutade ändring i högskoleförordningen innebär ytterligare en pusselbit i det sammanhållna systemet för läkares utbildning. Staten tar hela ansvaret för utbildningen fram till läkarlegitimation och utbildningen förlängs med en termin så att den motsvarar totalt sex års studier.

– Människor ska alltid ha tillgång till en bra vård, oavsett vem man är eller var man bor. Därför är det viktigt att vi får en ny läkarutbildning på plats som rustar blivande läkare med de verktyg, kunskaper och kompetenser som kommer att ge människor snabbare vård, bättre patientsäkerhet och i grunden en mer jämlik hälsa, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Den moderniserade utbildningen ska förbereda den blivande läkaren för framtidens hälso- och sjukvård och betonar mål som patientsäkerhet, kvalitet och prioriteringar, bemötande av patienter och deras närstående samt hälsofrämjande förhållningssätt. Även etiska principer och deras tillämpning i hälso- och sjukvården betonas. Utbildningen förlängs med en termin så att den motsvarar totalt sex års studier och anpassas till de krav för legitimation som följer av riksdagens beslut om propositionen Bastjänstgöring för läkare (prop. 2017/18:274).

Förordningsändringen träder i kraft den 1 juli 2019 och bestämmelserna ska tillämpas på utbildning som startar efter den 30 juni 2021. Det innebär att den nya läkarutbildningen kommer att kunna starta tidigast höstterminen 2021.

Källa: Utbildningsdepartementet

Kommentarer är avstängda