javplatform

Obetalt arbete fortsätter dränera kvinnors pension

Inlagd av on mar 23rd, 2019 Sparad i Ekonomi. Du kan följa eventuella responser genom RSS 2.0. Både Kommentarer och ping är avstängda

En del försöker idag hävda att löneskillnaderna mellan kvinnor och män är på väg att försvinna. Enligt siffror från Medlingsinstitutet har kvinnor numera nästan samma lön som män. Men måttet lön ger en felaktig bild av den ekonomiska verkligheten, det är på inkomst som den framtida pensionen beräknas. Och eftersom pensionen avspeglar de skillnader som idag finns i inkomst mellan män och kvinnor kan det fortfarande skilja flera tusenlappar i månaden mellan kvinnors och mäns pension. Det visar en uträkning som Länsförsäkringar genomfört med hjälp av färsk inkomstsstatistik från SCB för några vanliga yrken.

Yrke  Inkomst före skatt, kvinnor  Inkomst före skatt, män  Pension efter skatt, kvinnor  Pension efter skatt, män  Skillnad pension kvinnor/män 
Informations-, kommunikations- och PR-chefer  68 567 kr 79 709 kr 29 600 kr 33 500 kr 3 900 kr 
Gymnasielärare (privatanställda)  26 253 kr 28 337 kr 11 500 kr 12 000 kr 500 kr 
Controller  41 612 kr 49 840 kr 16 800 kr 20 900 kr 4 100 kr 
Personal- och HR-specialister  36 283 kr 42 808 kr 14 100 kr 17 400 kr 3 300 kr 
Affärs- och företagsjurister  47 526 kr 62 277 kr 19 700 kr 26 900 kr 7 200 kr 
Förvaltnings- och organisationsjurister  49 358 kr 62 029 kr 20 600 kr 26 900 kr 6 300 kr 
Banktjänstemän  28 753 kr 39 814 kr 12 000 kr 15 500 kr 3 500 kr 

Källa; SCB inkomst för tjänstemän 2017. Vi har räknat med att den anställde är 27 år gammal, har tjänstepension inom avtalsområdet ITP och vill ha sitt pensionskapital utbetalat livsvarigt.

Om en man och en kvinna har samma lön innan de går i pension är det inte alls säkert att de får samma pension. För det är på inkomsten man räknar ut den. Och det kan handla om flera hundralappar, kanske till och med tusenlappar i månaden, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar;

– Att vi diskuterar löneskillnader mellan män och kvinnor är bra och viktigt, men vi får inte fastna där. Vi måste också diskutera de faktorer som idag gör att kvinnors livsinkomst är lägre än mäns, som varför kvinnor finns i yrken med lägre löner och varför kvinnor i större utsträckning jobbar deltid. Det är det som får stora konsekvenser för kvinnors ekonomi här och nu och i framtiden.

I dag är medellönen bland arbetare 24 800 kronor per månad i yrken där kvinnor dominerar. Medellönen där män dominerar är 28 000 kronor. Inom tjänstemannayrken är skillnaden än större, 33 000 kronor jämfört med 45 000 kronor. (Ekonomisk Debatt)

Kvinnor är även i högre grad frånvarande från arbetsmarknaden av olika skäl. Dels är fler kvinnor sjukskrivna, men fler jobbar också deltid och tar ut en större andel av föräldraledigheten. Enligt Försäkringskassan tog kvinnor t ex ut 72 procent av föräldrapenningdagarna år 2017. Något som kan vara problematiskt med det är att det verkar finnas ett samband mellan lång föräldraledighet och sämre löneutveckling och sämre chanser till befordran (Angelov, 2016).

Hur en familj väljer att lägga upp föräldraledighet, VAB och deltidsarbete är förstås upp till den enskilda familjen och det finns andra värden än de strikt ekonomiska i livet. Men var och en bör vara medveten om den påverkan det kan ha på arbetslivet på lång sikt. Risken att bara den ena parten hamnar efter kan minimeras genom ett mer jämställt uttag av föräldraledighet och deltidsarbete.

– Att arbeta deltid kan ha andra fördelar – som mer tid med barnen och mindre stress i vardagen. Men varför måste det i majoriteten av fallen vara kvinnan som ska gör det? Ett mer jämställt uttag av deltidsarbetet skulle minska risken för att den ena partnerns ekonomi hamnar på efterkälken – både i termer av ett eget frihetskapital och för pensionen på längre sikt, säger Emma Persson.

Även om andelen kvinnor som arbetar deltid har minskat över tid, har andelen män som arbetar deltid varit konstant. Deltidsarbetande kvinnor arbetar även färre timmar än deltidsarbetande män. Huvudförklaringarna till könsskillnaden i deltidsarbete är att kvinnor i större utsträckning än män arbetar ofrivillig deltid och tar hand om barn. (EkonomiskDebatt)

Emma Perssons bästa råd när det gäller att förbereda sig inför pensionen är att prata med sin partner om hur man ska fördela inkomster och utgifter i hemmet så att båda har råd att spara och hur man ska dela på tiden med barnen. Minst lika viktigt är att se till så att man har tjänstepension.

– Pensionen kan kännas avlägsen och det är lätt att skjuta upp att tänka på den, särskilt i den hektiska tid som småbarnsåren utgör. Det är viktigt att se till att du har en tjänstepension från din arbetsgivare eller att du löser det på egen hand om du är egenföretagare, men om någon i familjen trots allt väljer att ta huvudansvaret för barn och hushåll genom att t ex jobba deltid är det en självklarhet att denne ska kompenseras ekonomiskt för det., säger hon.

Tips för en mer jämställd pension:

  • Jobba heltid om möjligt och ta varje chans till vidareutbildning för att försöka få upp lönen. En högre inkomst kan också göra det lättare att spara privat till pensionen. Önskar du trappa ner arbetstiden de sista åren är det viktigt att ta reda på hur det påverkar din pension.
  • Särskilt om ni tjänar olika mycket är det viktigt att prata om hur inkomster och utgifter ska fördelas. Den som tjänar mer kan också betala en större del av de gemensamma utgifterna. Målet är att båda ska ha råd med ett sparande som om ni är gifta bör göras till enskild egendom.
  • Lev jämställt om du lever i en relation. Uttag av föräldraledighet och VAB påverkar den framtida pensionen och den som är hemma mest bör kompenseras för det, till exempel i form av ett privat pensionssparande.
  • Pensionsspara gör man ofta under många år och avkastningen på ditt sparade kapital är därför viktig. Var därför noga med vilka fonder du väljer. Se över ditt sparande regelbundet, byt placering vid behov och se till att du inte betalar för höga avgifter.

Källa: Länsförsäkringar

Kommentarer är avstängda