Schengen: kammaren slår fast sin position om tillfälliga inre gränskontroller

Europaparlamentet vill se nya tidsgränser och villkor för tillfälliga inre gränskontroller i Schengenområdet.

Den så kallade kodexen om Schengengränserna, för närvarande under översyn, tillåter EU-länderna att införa tillfälliga gränskontroller inom Schengenområdet i samband med allvarliga hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten.

Parlamentets och rådets förhandlare inledde samtal om en översyn av reglerna tidigare i år, men valde att avbryta diskussionerna efter att det framkommit att en kompromiss för tillfället inte var möjlig.

På torsdagen slog kammaren i en omröstning fast sin position om den planerade regeluppdateringen, för att avsluta den första behandlingen av ärendet utan någon överenskommelse med rådet. Ledamöterna vill att:

  • Den inledande gränskontrollperioden bör få vara i högst två månader, jämfört med dagens sex, och att
  • Den maximala tidsgränsen för kontrollerna bör begränsas till ett år i stället för dagens två.

Nya skyddsåtgärder om gränskontrollerna förlängs

Om eventuella tillfälliga gränskontroller skulle förlängas bortom de inledande två månaderna bör Schengenländerna tillhandahålla en detaljerad riskbedömning för att motivera det, skriver kammaren. Ytterligare förlängningar bortom sex månader bör också kräva ett godkännande från EU-ländernas regeringar i rådet och att EU-kommissionen klargör att den aktuella förlängningen uppfyller alla rättsliga krav, enligt texten.

Ledamöterna vill att EU-ländernas regeringar håller Europaparlamentet mer underrättat och involverat i hela processen.

Citat

– Schengenområdet är inte förhandlingsbart. Dagens text syftar till att återställa det. Tyvärr visade rådet ingen vilja att förhandla fram en kompromiss eftersom status quo passar några stora medlemsländer som Frankrike och Tyskland. Olagliga kontroller vid de interna Schengengränserna har pågått i mer än tre och ett halvt år. Det är dags att de upphör, eller tid för EU-kommissionen att ta det hela till domstol, sa föredraganden, den slovenska socialdemokraten Tanja Fajon, efter omröstningen.

Nästa steg

Texten antogs med 339 ja-röster, 205 nej-röster och 62 nedlagda röster. Det kommer nu att blir upp till nästa Europaparlament att överväga vägen framåt.

Bakgrund

Sverige är ett av fem Schengenländer som sedan 2015 infört gränskontroller på grund av den stora flykting- och migrationskrisen (de övriga är Österrike, Tyskland, Danmark och Norge). Frankrike tillämpar också kontroller på grund av ett överhängande terrorhot.

Källa: Europaparlamentet