Svenskarna förbereder sig på lågkonjunktur – drar ner på nöjen

Restaurang Strömmen vid Slussen, numera riven. Foto: Holger.Ellgaard
Restaurang Strömmen vid Slussen, numera riven. Foto: Holger.Ellgaard

En ny undersökning från Fastighetsbyrån visar att hälften av svenskarna tror att konjunkturen kommer att försämras under resten av 2019 och endast 12 procent tror på en förbättring. En majoritet av de som tror på sämre tider ser över sina utgifter och investeringar. Restaurangbesök, nöjen och resor är det som får stryka på foten först – boendekostnader sist.

I en ny Sifo-undersökning från Fastighetsbyrån har 1197 svenskar gett sin syn på konjunkturutvecklingen. Resultaten visar att 49 procent tror på en försämring under resten av 2019, 30 procent tror inte på någon skillnad och endast 12 procent tror på en förbättring. Bland de som tror på en försämrad konjunktur anger 32 procent att de ser över sina utgifter för att förbereda sig på sämre tider och 23 procent ser över sina investeringar. 46 procent gör ingenting.

På frågan ”Om du skulle behöva dra ner på dina utgifter, vilka tre utgifter väljer du att dra ner på först?” hamnar restaurangbesök, fest och nöjen samt resor överst på listan. Teknik till hemmet, renoveringar, sparande/investeringar och matinköp hamnar längre ner på listan.

  • Många tror på en försämrad konjunktur och relativt många anpassar också sina utgifter och investeringar därefter. Det som kan ses som lyxkonsumtion är naturligt det man skulle dra ner på först. Men det är ju intressant att teknik till hemmet prioriteras framför till exempel resor. Det är också glädjande att få väljer att dra ner på sparande och investeringar, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Få drar ner på bostadskostnaderna
”Frivillig amortering” och ”Boendekostnad, genom att byta till billigare bostad” är det som svenskarna drar ner på i sista hand när de har behov av att begränsa sina utgifter.

  • Det krävs väldigt mycket innan svenskarna tvingas dra ner på sina bostadskostnader. I Sverige är det inte heller vanligt att äga bostäder endast som investering vilket gör att bostadsmarknaden är mindre känslig för lågkonjunkturer än i andra länder. Däremot drar sig säkert många för att öka sina boendekostnader när konjunkturen är osäker vilket minskar omsättningen och håller tillbaka prisökningar, säger Johan Engström.

Höjd ränta det största hotet mot privatekonomin
Deltagarna i undersökningen fick även svara på frågan ”Vad ser du som det största hotet mot din privatekonomi under 2019?”. Flest, 19 procent, svarade ”jag ser inga risker för min privatekonomi”. Av de som upplever något typ av hot svarade flest ”höjd ränta” följt av ”nedgång på aktie/fondmarknad” och ”att jag, min partner eller någon i familjen blir av med jobbet”.

Resultaten från undersökningen:

Hur tror du att konjunkturen i Sverige kommer att utvecklas under resten av 2019?

Kraftig försämring, 4 %

En viss försämring, 45 %

Varken sämre eller bättre, 30 %

En viss förbättring, 11 %

En kraftig förbättring, 1 %

Tveksam, vet ej, 10 %

Börjar du på något sätt förbereda dig på lågkonjunktur (de som tror på sämre konjunktur, 578 st)?

Ja, jag ser över mina utgifter, 32 %

Ja, jag ser över mina investeringar, 23 %

Ja, på annat sätt, 6 %

Nej, 46 %

Vet ej, 2 %

Om du skulle dra ner på dina utgifter, vilka tre utgifter skulle du dra ner på först?

Äta och dricka ute, 50 %

Fest och nöje, 37 %

Semesterresor, 33 %

Kläder, skor och accessoarer, 32 %

Möbler och inredning till hemmet, 31 %

Teknik till hemmet, 25 %

Renovering av bostad, 18 %

Sparande och investeringar, 13 %

Matinköp, 11 %

Transport/transportmedel i vardagen (bil, kollektivtrafik, taxi mm), 9 %

Frivillig amortering av bostadslån, 7 %

Boendekostnad genom att byta till billigare bostad, 2 %

Annat, 1 %

Inget, 4 %

Vet ej, 2 %

Vad ser du som största hotet mot din privatekonomi under 2019?

Höjd ränta, 16 %

Nedgång på aktie-/fondmarknad, 15 %

Att jag, min partner eller någon i familjen blir av med jobbet, 14 %

Stigande elpriser, 11 %

Min egen konsumtion, 9 %

Stigande bostadspriser, 5 %

Sjunkande bostadspriser, 2 %

Annat, 5 %

Jag ser inga risker för min privatekonomi, 19 %

Vet ej, 3 %

Om Sifo-undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos riksrepresentativa webbpanel under tidsperioden 19-26 mars. Totalt samlades 1 197 intervjuer in bland svenska allmänheten, 18-79 år.
Källa: Fastighetsbyrån