Barn utan känslomässiga band till naturen skyddar den inte. Det visar ny forskning från Högskolan i Gävle

Flicka blir instruerad hur man planterar träd. Foto: Wikimedia
Foto: Wikimedia

– Ju mer barn identifierar sig med staden, desto mindre är de benägna att arbeta för naturen och skydda den i framtiden, säger Matteo Giusti, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

Matteo Giusti säger att han i sin forskning kombinerar hållbar design av städer och miljöpsykologi. Detta för att förstå hur vi ska designa städer så att männ