Stort skattefel för reseavdrag

Rusningstrafik på Uppsalavägen vid Haga Norra. Foto: Holger.Ellgaard
Foto: Holger.Ellgaard

Reseavdraget, för resor till och från arbetet, är det avdrag som yrkas av flest privatpersoner. Det är också det avdrag som ger upphov till det största skattefelet: 1,8 miljarder kronor per år under 2014-2016. Det framgår av en ny rapport från Skatteverket.

– 1,8 miljarder kronor motsvarar nästan en tredjedel av avdragets skattemässiga värde. Felen är små i genomsnitt men det är många fel vilket gör att det är svårt att minska skattefelet genom rimliga kontrollinsatser, säger Lars Lindvall, analytiker, på Skatteverket.

De flesta som yrkar reseavdrag har kostnader för resa med bil.

Det genomsnittliga skattefelet uppskattas till 1 900 kronor. Ett vanligt fel är att kravet om en tidsvinst på två timmar inte är uppfyllt, det är också vanligt att de som yrkar avdrag inte kan styrka avdraget vid en kontroll.

För att det ska bli mer rätt finns information om reseavdrag på Skatteverket.se. Det har gjorts riktade informationsinsatser i samband med inkomstdeklarationen och det har tagits fram en digital beräkningshjälp. Trots det verkar felen ligga kvar på samma höga nivå år efter år.

– Situationen är densamma som i tidigare bedömningar av skattefelet. Eftersom det varken går att kontrollera eller informera bort skattefelet till rimliga kostnader är en regeländring ett rimligt alternativ. Just nu pågår en utredning om ett förändrat reseavdrag där en av många utgångspunkter är att skattefelet ska minska, säger Lars Lindvall.

Kvinnor och män gör fel i lika stor utsträckning, även om män står för en större del av reseavdraget och därmed en större del av skattefelet. Det finns inte heller några geografiska skillnader. Av de skattskyldiga som har kontrollerats yrkade åtta av tio avdrag för resor med bil.

Källa: Skatteverket