Ungdomar riskerar att bli penningmålvakter

Några ungdomar på ett förortstorg. Foto: AleWi
Foto: AleWi

Nu är det skolavslutningar runt om i landet och många ungdomar har aktiviteter och sommarjobb för att tjäna lite extra pengar. Men det finns även ett växande antal unga i åldrarna 15–25 år som lockas att tjäna pengar genom att de används som penningmålvakter.

Polisen kan idag se att kriminella nätverk allt oftare använder ungdomar eller unga vuxna som bland annat penningmålvakter och det finns en okunnighet kring den här typen av brott. De flesta är helt ovetande om att de begår en brottslig handling som kan leda till både böter och fängelse. Många gånger rekryteras unga personer utan att de egentligen förstår att de ombeds att begå ett brott. När det för dem kända personer kommer och frågar om de kan ta emot och skicka vidare alternativt ta ut pengar ser de inte att det är en brottslig handling.

Det är viktigt att informera ungdomar om att det är olagligt att låna ut sitt konto samt att vuxna med barn under 18 år håller koll på sina barns konton, säger Lina Nilsson rådgivningsexpert SSF Stöldskyddsföreningen.

En penningmålvakt är den som syns utåt när kriminella vill dölja vilka de är och sina ekonomiska affärer. Det är tyvärr ofta målvakten som får stå till svars för brotten som begås.

Tips:

  • Informera din ungdom om att det är olagligt att låna ut sitt konto.
  • Upplys om att det är målvakten som får stå till svars för brotten som begås.
  • Följ med vad dina ungdomar gör på nätet.
  • Ha koll på dina barns konton upp till 18-års ålder.

Källa: SSF Stöldskyddsföreningen