Miljardstöd till Sveriges lantbrukare efter torkan 2018 börjar betalas ut

Torrt träd. Foto: Victor Vizu
Foto: Victor Vizu

Fredag 5 juli påbörjas utbetalningen av del två av regeringens nationella krispaket till Sveriges lantbrukare efter förra sommarens svåra torka. Drygt 1 miljard kronor kommer att betalas ut av Jordbruksverket den 5 juli till torkdrabbade lantbrukare som har beviljats krisstöd. 96 procent av de som sökt krisstödet kommer att få pengar i första utbetalningen.

Den varma och torra sommaren 2018 drabbade det svenska jordbruket i stor utsträckning och ledde till stora ekonomiska konsekvenser för lantbruket. Den totala spannmålsskörden 2018 blev 3,25 miljoner ton vilket är 43 % mindre jämfört med tidigare år. Det samlade inkomstbortfallet för lantbruket uppgick till 6,2 miljarder kronor.

– Sedan torkan förra sommaren har regeringen och berörda myndigheter arbetat ihärdigt för att underlätta lantbrukarnas svåra situation. När del två av regeringens nationella krispaket är utbetalt kommer vi att ha stöttat drabbade lantbrukare med totalt 1,57 miljarder kronor i krisstödsåtgärder. Det har för många varit ett viktigt tillskott, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Källa: Näringsdepartementet