Samarbetsavtal mellan Gunnebo Slott och Trädgårdar och Göteborgs universitet

Gunnebo slott. Foto: Wikimedia
Foto: Wikimedia

Strax före midsommar träffades ett samarbetsavtal mellan Gunnebo Slott och Trädgårdar och Institutionen för Kulturvård vid Göteborgs universitet. ”Avtalet befäster Gunnebo som det praktiska laboratoriet för hantverksutbildningar i regionen”, säger Gunnebos VD Lena Vikström. ”Vi har en lång tradition av att ta emot praktikanter och studerande enligt mästare-lärling-principen, där målet är att säkerställa kompetensen i framtiden. Dessutom har vi och har haft flera forskningsprojekt knutna till Gunnebo. Nu formaliseras vårt arbete.”

Linda Lindblad är verksamhetsledare vid Hantverkslaboratoriet och menar att universitetet skall använda Gunnebo som en regional nod i ännu högre utsträckning. ”Vi behöver platser där hantverkskunskapens immateriella egenskaper och värden är så nära förbundna med det materiella kulturarvet. På Gunnebo syns det som hantverkarna åstadkommer mycket påtagligt och vår uppgift är att dokumentera och stimulera till forskning om deras kunskaper.”

Avtalet kommer konkret att resultera i projekt där hantverkskunskapen rekonstrueras, eller återtas, olika redskap och metoder testas och utvärderas och spetskunskap utvecklas hos hantverkare och entreprenörer. Göteborgs universitet kommer att bidra med sin kunskap i återskapandet av de fysiska 1700-talsmiljöerna på Gunnebo, i synnerhet engelska parken, kulturlandskapet och slottets interiörer.

Källa: Gunnebo Slott