Sex nordiska banker startar gemensamt bolag för kundkännedom

Danske Bank A/S, DNB Bank ASA, Nordea Bank Abp, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ) har bildat ett gemensamt bolag som ska utveckla en plattform för hantering av KDK-uppgifter (känn din kund). EU-kommissionen har givit sitt godkännande  i enlighet med EU:s konkurrensregler.

Det gemensamma bolaget förbereder nu sin första kommersiella lansering under 2020. Bolaget är autonomt och ska inledningsvis erbjuda KDK-tjänster till marknaden avseende stora och medelstora företag i Norden.

– Banksamarbetet har varit både effektivt och framgångsrikt. Tillsammans har vi på kort tid arbetat på en nordisk standard för KDK-uppgifter som uppfyller lagar och bestämmelser och utforskat olika alternativ för en framtida digital lösning. Eftersom vi nu fått grönt ljus av EU-kommissionen är vi redo att gå vidare med våra planer, säger Fredrik Millde, tillförordnad vd för det nordiska KDK-bolaget.

Bankernas främsta prioritering för samarbetet har varit att ta fram en nordisk plattform med standardiserade processer för hantering av KDK-uppgifter. Syftet är att förbättra kundupplevelsen genom att förenkla KDK-processerna för företagskunder och samtidigt förstärka bekämpningen av ekonomisk brottslighet i Norden.

De sex bankerna ska investera lika mycket i bolaget.

Källa: Swedbank