Ny undersökning från Skanska: Majoritet vill bo i miljövänliga bostäder – värderas dock olika i landet

Hus med solpaneler. Foto: Alicia Fagerving
Foto: Alicia Fagerving

Sverige beskrivs ofta som ledande i hållbarhetsfrågor. Något som även tycks speglas i våra boendepreferenser. En ny undersökning från Skanska visar nämligen att drygt åtta av tio tycker att det är viktigt att bo i en fastighet som är miljövänlig och hållbar. Samtidigt visar statistiken att hållbara bostäder värderas olika från län till län.

Byggbolaget Skanska har i en ny riksrepresentativ undersökning tagit reda på vad vi värdesätter i våra hem. Miljö och hållbarhet är mer aktuellt än någonsin tidigare, vilket även framgår av undersökningen. Hela 85 procent anser nämligen att det är viktigt att bo i en bostad som är miljövänlig och hållbar. Endast en av tio svarar att det inte är viktigt alls.

Skanskas undersökning visar dock att det råder delade meningar i landet om hur viktigt det är att bo miljövänligt. Viktigast är det för invånarna i Gävleborgs län. Hela 91 procent värdesätter en klimatsmart bostad. Motsvarande siffra i Jämtlands län är 77 procent, den lägsta i landet. Det är även jämtlänningarna som i störst utsträckning uppger att det inte är viktigt alls med en hållbar och miljövänlig bostad.

– Allt fler är medvetna om att även små förändringar i vardagen kan minska påverkan på miljön, en utveckling i positiv riktning. Det ställer högre krav på oss som bostadsutvecklare då vi förväntas utveckla hållbara bostäder. Både för miljö och plånbok. Därför är alla våra nya bostadsprojekt Svanenmärkta. Det innebär att fastigheterna har byggts med minsta möjliga klimatpåverkan och är energieffektiva. Driftkostnaderna blir därmed lägre än för snitthemmet, säger Magnus Lambertsson, försäljnings- och marknadschef på Skanska Nya Hem.

Flest vill ha en välisolerad bostad

En välisolerad bostad är viktigast ur ett hållbarhetsperspektiv. Det uppger hela 79 procent. Nästan lika många vill ha möjlighet till smidig källsortering. Sex av tio uppger även att det är viktigt med energieffektiv uppvärmning.

Topp 5: Detta är viktigast i bostaden ur ett klimatsmart perspektiv

1. Att fönster, väggar och golv är välisolerade

2. Att det finns möjlighet till källsortering i anslutning till bostaden

3. Att fastigheten är uppvärmd på ett energieffektivt sätt

4. Att kranar och toaletter är snålspolande

5. Att fastigheten har solceller

Bilaga: Undersökning från Kantar Sifo

Hur viktigt är det för dig att bo i en fastighet som är miljövänlig och hållbar?

Totalt
Viktigt 85 %
Inte alls viktigt 11 %
Tveksam, vet ej 4 %

Hur viktigt är det för dig att bo i en fastighet som är miljövänlig och hållbar?

Viktigt Inte viktigt Vet ej
Gävleborgs län 91 % 9 % 0 %
Östergötlands län 87 % 7 % 6 %
Stockholms län 87 % 9 % 4 %
Västernorrlands län 86 % 11 % 3 %
Skåne län 86 % 10 % 4 %
Hallands län 86 % 12 % 2 %
Örebro län 85 % 15 % 0 %
Uppsala län 84 % 12 % 4 %
Södermanlands län 84 % 12 % 4 %
Kalmar län 84 % 11 % 5 %
Gotlands län 84 % 14 % 2 %
Västra Götalands län 84 % 12 % 4 %
Dalarnas län 84 % 13 % 3 %
Västerbottens län 84 % 11 % 5 %
Kronobergs län 83 % 13 % 4 %
Västmanlands län 82 % 15 % 3 %
Blekinge län 81 % 14 % 5 %
Norrbottens län 81 % 14 % 5 %
Jönköpings län 79 % 18 % 3 %
Värmlands län 79 % 16 % 5 %
Jämtlands län 77 % 19 % 4 %

Vad av följande tycker du är viktigt i din bostad, ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv?

Totalt
Att fönster, väggar och golv är välisolerade 79 %
Att det finns möjlighet till källsortering i anslutning till bostaden 75 %
Att fastigheten är uppvärmd på ett energieffektivt sätt (t.ex. bergvärme, luftvärmepump) 64 %
Att kranar och toaletter är snålspolande 43 %
Att fastigheten har solceller 19 %
Att fastigheten är miljömärkt och energieffektiv (t.ex. Svanenmärkt eller BREEAM-certifierad, Passivhus) 9 %
Att det finns en avfallskvarn under diskhon 4 %
Annat 3 %
Tveksam, vet ej 3 %

Källa: Skanska