Var femte klipper gräset i träskor eller foppatofflor

Gräsmatta i närbild. Foto: If
Foto: If

Sommaren hör gräsklippning till, men få tänker på säkerheten när de väljer vad de sätter på fötterna. En undersökning som försäkringsbolaget If har gjort visar att en femtedel av husägarna klipper gräset i foppatofflor eller träskor, och två procent klipper till och med gräset barfota. Samtidigt skadar sig hundratals i gräsklippolyckor varje år.

I år har sommaren hittills bjudit på såväl regn som solsken, vilket har fått gräsmattorna att växa och husägarna att plocka fram gräsklipparen. Men få tar riskerna på allvar när de väljer vad de ska ha på sig på fötterna, visar en undersökning som försäkringsbolaget If har gjort.

I undersökningen har hus- och stugägare i hela landet tillfrågats vad de oftast har på fötterna när de klipper gräset. Det vanligaste är att klippa gräset i gymnastikskor (41 procent) följt av gummistövlar (19 procent). Bara knappt var åttonde klipper gräset i skor med stålhätta (13 procent).

– Bladen på en gräsklippare kan vara sylvassa och händer det något kan det gå riktigt illa. Stängda, rejäla skor är alltid bäst att ha på sig för att minimera risken för skador, säger Jenny Grimstig, personskadechef på If.

Varje år skadar sig mellan 500-600 personer sig på en motordriven gräsklippare så pass allvarligt att läkarvård behöver uppsökas, enligt statistik från Socialstyrelsens patientregister. Sårskador och frakturer på fingrar, fötter och tår är de vanligaste skadorna. Ett typiskt tillfälle då många skadar sig är när de knuffar klipparen uppför en backe, halkar och får den över foten. Vissa blir också av med fingrarna då de försöker peta ut något som fastnat i klipparen utan att först stänga av den. De allra flesta som skadar sig är män.

– Många gräsklipprelaterade skador hade kunnat undvikas, eller fått en bättre utgång, om rätt typ av skor hade använts. Tänk till ett varv extra i sommarvärmen och ta inte på dig tofflorna när du ska hantera en gräsklippare, säger Jenny Grimstig.

I Stockholm är det fler som klipper gräset i gummistövlar jämfört med snittet. Och i Skåne, Halland och Blekinge är det vanligare än i övriga Sverige att klippa gräset i träskor. Bäst på att använda skor med stålhätta är man i Norra och Mellersta Sverige.

Undersökningen:

Vad har du oftast på fötterna när du klipper gräset?

Gymnastikskor 41 %
Gummistövlar 19 %
Sko med stålhätta 13 %
Träskor 8 %
Foppatofflor 11 %
Jag är barfota 2 %
Annat 7 %

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 21-31 mars 2019 har sammanlagt 3 510 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige. Frågan ovan riktades till personer som är hus- och stugägare, och därmed har en tomt. I resultatet ovan har vi plockat bort de som uppgav att de inte klipper gräset, vilket var 23 % av kvinnorna och 8 % av männen.

Källa: If