Stora företag fortsätter att gå i konkurs

tomt kontor. Foto: Carl Lender from Sunrise, USA
Foto: Carl Lender from Sunrise, USA

I juli registrerades 449 aktiebolag i konkurs, en minskning med hela 22 procent jämfört med samma period förra året. Trots den kraftiga nedgången visar färsk konkursstatistiken att det fortsatt är flera stora företag som går i konkurs i Sverige.

– Juli uppvisar en kraftig minskning av konkurser i jämförelse med motsvarande månad förra året, som var en rekordhög månad (572 st). Sett till de senaste 10 åren är dock denna sommarmånad mer i linje med hur många företag som brukar gå i konkurs under juli, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe. 

Den största konkursen i juli sett till både omsättning och anställda är tv-bolaget Zenterio. Zenterio med en omsättning på 270 miljoner och säte i Linköping grundades 2002 som en avknoppning från telekombolaget Nokia. Affärsidén var att utveckla operativsystem för digitalboxar och med ny teknik göra tv:n smartare. 97 anställda drabbas av konkursen.

30-åriga företaget, Urbanus AB, med möbelkedjan Room och systerbolaget Selected by R.O.O.M, har återigen försatts i konkurs. Samma sak skedde för tio år sedan. Då, 2009, rekonstruerades företaget och Room återuppstod med nya ägare. Dock blev konkurrensen från näthandel gradvis hårdare. Enligt det senaste bokslutet hade Urbanus en omsättning på 157 miljoner och 48 anställda.

Våren och sommarens utveckling visar att det är fortsatt stora företag som går i konkurs. Den genomsnittliga omsättningen i de konkursade företagen uppgår till över 8 miljoner.

Under den gånga månaden har 558 anställda på Stockholmsregistrerade bolag blivit drabbade av konkurser. Statistik visar att det är företag inom byggbranschen som står för den största andelen konkurser. Total berörda under juli i hela Sverige blev 1 410 anställda.

Många län uppvisar en positiv trend under sommaren. Störst minskning av antalet konkurser i juli finns i Blekinge (-50 %), i Södermanland (-47 %) och Värmland (-33 %). Störst ökning av antalet konkurser denna månad finns i Jämtland (100 %) och Kronoberg (50 %).

På årsbasis har 3 639 aktiebolag gått i konkurs i Sverige, vilket kan jämföras med 3 704 samma period förra året. Det är en minskning på två procent.

Antal aktiebolagskonkurser uppdelat per län

Juli
2019
Juli
2018
Årsbasis
2019
Årsbasis
2018
Skillnad
årstakt %
Blekinge 3 6 38 36 6 %
Dalarna 8 9 80 93 -14 %
Gotland 2
2 10 9 11 %
Gävleborg 11 9 79 84 -6 %
Halland 8 8 86 77 12 %
Jämtland 6 3 42 29 45 %
Jönköping 17 13 96 82 17 %
Kalmar 6 5 74 66 12 %
Kronoberg 6 4 45 39 15 %
Norrbotten 9 8 53 74 -28 %
Skåne 67 95 476 549 -13 %
Stockholm 151 223 1 351 1 267 7 %
Södermanland 8 15 90 102 -12 %
Uppsala 11 15 131 136 -4 %
Värmland 10 15 62 89 -30 %
Västerbotten 8 6 64 66 -3 %
Västernorrland 13 14 77 74 4 %
Västmanland 12 8 85 72 18 %
Västra Götaland 64 78 474 516 -8 %
Örebro 13 18 100 122 -18 %
Östergötland 15 15 103 105 -2 %
Ej definerat 1 3 23 17
Totalt 449 572 3 639 3 704 -2 %

10 största aktiebolagskonkurserna under juli 2019

Företag Omsättning (tkr)
Anställda Postort
1. Zenterio AB (publ) 270 347
97 LINKÖPING
2. Urbanus AB 157 771 48 STOCKSUND
3. A3A Mobile Sweden AB 116 248 1 HÄGERSTEN
4. INS Butikerna på Näset AB
76 371 36 MALMÖ
5. Ribby Bygg AB
67 769 3 STOCKHOLM
6. Zenterio Services AB 58 210 45 LINKÖPING
7. Wedo Badrum Sundsvall AB
46 507 42 GÄVLE
8. European Media Partner Sverige AB
43 733 3 MALMÖ
9. MobilExpert Sverige AB
43 313 10 VÄSTERÅS
10. Skåneinstallatören VVS AB
38 103 23 MALMÖ

Källa: Creditsafe