GROHEs Vattenbarometer: Var tredje svensk reflekterar aldrig över sin vattenförbrukning

Det varma och torra sommarvädret slår hårt mot landets grundvattennivåer. Vilket ställer allt högre krav på svenskarna att hushålla med sitt vatten. En ny undersökning från GROHE visar dock att var tredje svensk aldrig tänker på sin vattenförbrukning. Och minst medvetna är männen.

De svenska grundvattennivåerna är lägre än någonsin. Trots detta visar en riksrepresentativ undersökning från GROHE att få svenskar tänker på sin vattenförbrukning regelbundet. Endast 16 procent gör det dagligen. 14 procent gör det som mest ett par gånger i veckan.

Samtidigt svarar hela 30 procent att de aldrig reflekterar över sin vattenförbrukning. Värst är männen. Bland dem uppger fyra av tio att de aldrig reflekterar över hur mycket vatten de förbrukar.

– Svenskarna har tidigare haft en nästintill obegränsad tillgång till dricksvatten. Men heta och torra somrar har lett till att grundvattennivåerna idag är rekordlåga. Det ställer allt högre krav på att alla drar sitt strå till stacken. Och faktum är att det går att göra skillnad med små åtgärder. Som att stänga av vattnet medan en borstar tänderna eller tvålar in sig. Dessutom finns det idag snålspolande duschar och kranar som kan minska din vattenförbrukning med upp till 50 procent, säger Christina Holmberg, marknadschef på GROHE Sverige.

Så försöker svenskarna minska sin vattenförbrukning
Den vanligaste åtgärden som svenskarna tar till för att minska sin vattenförbrukning är att stänga av kranen medan de borstar tänderna. Det gör närmare två av tre. Att använda diskmaskinen eller att hålla sig till korta duschar är också vanliga åtgärder för svenskarna att hushålla med sin förbrukning. Var fjärde svensk uppger även att de har vattensnåla sanitetsprodukter, exempelvis snålspolande kranar eller energiklassade duschar.

Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget Ipsos Norm på uppdrag av GROHE Sverige. Undersökningen genomfördes den 26–28 april 2019 i form av en webbenkät. Sammanlagt har 1 021 personer deltagit i åldrarna 18 år och äldre. Resultatet är statistiskt säkerställt och riksrepresentativt.

Reflekterar du över din vattenförbrukning?

Alla Kvinna Man
Ja, dagligen 16 % 21 % 12 %
Ja, några gånger i veckan 14 % 18 % 11 %
Ja, någon gång i månaden 22 % 23 % 21 %
Ja, någon gång per år 16 % 17 % 16 %
Nej, inte alls 30 % 20 % 39 %
Vet ej 1 % 2 % 1 %

 

Gör du något av följande för att spara in på din vattenförbrukning? (Flerval)

Alla Kvinna Man
Jag stänger av vattnet när jag borstar tänderna 64 % 74 % 53 %
Jag använder diskmaskin 53 % 58 % 49 %
Jag tar korta duschar 42 % 46 % 38 %
Jag stänger av vattnet när jag tvålar in mig 40 % 45 % 34 %
Jag använder vattensnåla sanitetsprodukter t.ex. energiklassad dusch, snålspolande kran 25 % 26 % 23 %
Jag kyler kranvatten i kylskåpet 24 % 29 % 19 %
Jag återanvänder regnvatten 15 % 16 % 14 %
Jag återanvänder vatten vid matlagning, t.ex. kokvatten 11 % 13 % 9 %
Jag diskar i balja 7 % 9 % 5 %
Nej 11 % 6 % 15 %
Vet ej 2 % 2 % 2 %
Annat 2 % 2 % 2 %

Källa: GROHE

Om GROHE:

GROHE är världens största leverantör av sanitetsprodukter samt ett globalt varumärke.