Fastställd ränta på studielån

Regeringen har i dag beslutat att nästa års ränta på studielån blir 0,16 procent. Det innebär att procentsatsen är densamma som för 2019 års ränta.

– En låg ränta är positivt för låntagarna och förmånliga lånevillkor gör vårt generösa studiestödssystem ännu mer attraktivt, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Beslutet berör de cirka 1,5 miljoner människor som har studielån. Räntan beräknas på genomsnittlig upplåningskostnad för staten de tre senaste kalenderåren, därtill subventionerar staten den ränta den enskilde betalar med 30 procent.

Källa: CSN