Ny Mumin-kampanj ska rädda Östersjöns miljö och arv

Muminparken. Foto: Avi1111 dr. avishai teicher
Muminparken. Foto: Avi1111 dr. avishai teicher

För att fira Mumins 75-årsjubileum startar idag den internationella Östersjökampanjen #VÅRTHAV. Kampanjen pågår året ut i samarbete med John Nurminens Stiftelse, för att rena Östersjön och främja dess arv.

”Havet är en oersättlig del av muminberättelserna. Tove Jansson var inspirerad av havets skönhet och styrka när hon skapade muminhistorierna i Pellinge skärgård. Tove älskade havet, mumintrollen älskar havet – det gör vi alla,” säger Sophia Jansson, konstnärlig chef och styrelseordförande på Moomin Characters.

År 2020 har det gått 75 år sedan publiceringen av den första muminberättelsen, Småtrollen och den stora översvämningen, som utspelar sig mitt under en naturkatastrof.

Målet med Moomin Characters och John Nurminens Stiftelses gemensamma kampanj är att samla in en miljon euro, bland annat till ett nytt storskaligt initiativ för ett renare Östersjön samt ett nationellt havskultursprojekt.

Moomin Characters donerar själva 150 000 euro för att dra igång kampanjen, och även privatpersoner kan skänka pengar via kampanjens webbplats www.oursea.fi/sv. En donation på 10 euro räcker till att avlägsna ca 40 kilo blågröna alger, enligt erfarenheter från John Nurminens Stiftelses tidigare arbete.

Över 100 företag och organisationer, från kulturinstitutioner till städer, skolor och föreningar runt om Östersjöns stränder är med och stödjer kampanjen.

”Det är en fantastisk skara långvariga Mumin-licenstagare och samarbetspartners som är med – från scouter till börsbolag. Vissa har vi jobbat med i tiotals år, medan andra är nya. Viljan att göra gott och den gemenskap som med tiden har vuxit fram runt Mumin kommer att synas till förmån för Östersjön det här året,” säger Roleff Kråkström, VD på Moomin Characters. ”Jag vill rikta ett särskilt tack till alla våra licenstagare, som i många år har deltagit i välgörenhetsprojekt tillsammans med oss. Utan deras insats skulle det här vara omöjligt.”

”Hållbarhetsfrågan är viktig för oss alla och tillsammans med Moomin Characters och våra partners och licenstagare kommer vi att ha ett större fokus på detta framgent,” säger Patrick Ullman, VD på Rights & Brands, som representerar varumärket Mumin globalt. ”#VÅRTHAV är en fantastisk start på vårt långsiktiga hållbarhetsarbete.”

Under kampanjåret ordnas utställningar, konserter och barnprogram med #VÅRTHAV-tema, bland annat i Sverige, Finland, Storbritannien och Japan. I Sverige planeras en Tove-festival på Fotografiska Museet, en utställning på Sjöhistoriska museet, deltagande på båtmässan i Stockholm, ett flertal bokmässor samt på den legendariska seglingstävlingen Gotland Runt. Kampanjens program uppdateras kontinuerligt under året på adressen www.oursea.fi/sv

Idén till kampanjen #VÅRTHAV föddes sommaren 2018, då många människor kring Östersjöns stränder förfasades över den rikliga förekomsten av blågröna alger. ”Förskräckelsen över Östersjöns tillstånd gjorde att vi ville engagera den stora gemenskap som finns runt Mumin för att skydda vårt gemensamma hav,” säger Roleff Kråkström. ”Det var självklart att rikta den uppmärksamhet som jubileumsåret ger till att rena och hjälpa vårt enda hav – det hav som har inspirerat så många av muminberättelserna,” tillägger Kråkström.

Tack vare kampanjen kan John Nurminens Stiftelse utvidga sin verksamhet och lansera nya betydelsefulla Östersjöprojekt, bland annat ett projekt inriktat på gödselfrakt. Utsläppen på årsbasis från en enskild hamn som hanterar gödsel kan vara lika stora som de årliga utsläppen från en stor stads avloppsreningsverk, så miljöeffekterna av projektet är potentiellt stora.

”#VÅRTHAV-kampanjen möjliggör viktiga gärningar till förmån för Östersjön. Det här är en unik chans för oss att sätta Östersjön på världskartan, och vi gör allt för att kampanjen skall få största möjliga nytta till förmån för Östersjön,” säger ombudsman Annamari Arrakoski-Engard vid John Nurminens Stiftelse.

Källa: Rights & Brands