Socialstyrelsen ska inrätta en samordningsfunktion för intensivvårdsplatser

Med anledning av utbrottet av covid-19 ger regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta en samordningsfunktion för intensivvårdsplatser. Syftet är att stödja regionerna i koordinationen och utökningen av intensivvårdsplatser inom landet.

– Tillgången till intensivvårdsplatser är centralt för hälso- och sjukvårdens arbete med att behandla de allra svårast sjuka i covid-19. Därför ger vi nu Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta en samordningsfunktion för intensivvårdsplatser, säger socialminister Lena Hallengren.

I samordningsfunktionens uppdrag ingår att:

  • skapa en nationell lägesbild av antalet intensivvårdsplatser och ECMO intensivvårdsplatser,
  • skapa en nationell lägesbild av tillgången till intensivvårdsplatser och ECMO intensivvårdsplatser hos både offentliga och privata vårdgivare,
  • kontinuerligt förmedla aktuella lägesbilder till regionerna för att stödja dem i koordinationen av tillgängliga intensivvårdsplatser inom landet,
  • stödja regionernas arbete med att utöka antalet intensivvårdsplatser.

Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner. Socialstyrelsen får även samarbeta med andra relevanta aktörer så som ECMO Centre Stockholm, landets regioner och organisationer som företräder privata vårdgivare.

Uppdraget ska gälla så länge det krävs med anledning av covid-19.

Källa: Socialdepartementet