Sex av tio är inte oroliga för sitt sparande

Fyra av tio uppger att deras sparkapital har minskat kraftigt eller ganska mycket i värde den senaste tiden. Trots det uppger sex av tio att de inte är oroliga för sitt sparande. Hälften uppger att man sparar långsiktigt och inte tänker ändra sitt sparande trots den oroliga omvärlden. Det visar en undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna |1|.

– Det är intressant att 60 procent är förhållandevis lugna trots att många fått se sitt sparkapital minska väsentligt i värde på kort tid. För att lyckas med sitt sparande på börsen behöver man vara långsiktig och spara regelbundet, och så verkar också många småsparare agera, säger Arturo Arques Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Hälften sparar långsiktigt och planerar inte att ändra sitt sparande
76 procent uppger att den senaste tidens börsnedgång inte påverkat hur de sparar, 49 procent för att de sparar långsiktigt och 23 procent för att de är nöjda med de placeringar de har. Men det finns också de som är oroliga och som inte vet vad de ska göra. 27 procent uppger att de är lite oroliga över sitt sparande och 13 procent uppger att de är ganska eller mycket oroliga över sitt sparande. 14 procent uppger att de inte ändrar i sitt sparande eftersom de inte vet vad de ska göra.

– Det är inte konstigt att många undrar över vad de ska göra med sitt sparande nu. Men det finns inget självklart eller enkelt svar på hur man ska agera, eftersom det bland annat beror på vilket sparande man har, när man behöver pengarna och vilken risk man är beredd att ta. Som stöd har vi därför tagit fram en tabell som kan underlätta det egna beslutsfattandet, säger Arturo Arques.

Riskvilja och sparhorisont bör styra placeringsvalen
Det är viktigt att de placeringar man har är anpassade efter hur stor risk man är beredd att ta. En högre risknivå innebär normalt en högre förväntad avkastning – men också att värdet kan variera mer över tid. Högt på riskskalan ligger aktier, längre ner på riskskalan ligger placeringar i räntebärande värdepapper, till exempel statsskuldväxlar och statsobligationer. Däremellan finns en uppsjö av olika alternativ. Det är också viktigt att stämma av att de placeringar man har motsvarar den sparhorisont man har, alltså hur länge man tänker spara och när man behöver pengarna.

– Stäm av så att ditt sparande motsvarar den risk du är beredd att ta och att det är anpassat efter hur länge du tänker spara och när du behöver pengarna. Har du en aktieandel som överstiger din riskvilja och du behöver pengarna inom en snar framtid kanske du behöver sälja. Har du en lägre aktieandel än din riskvilja och inte tänker ta ut pengarna på många år kan det vara bra att ligga kvar och eventuellt fundera på om du ska börja köpa lite försiktigt, säger Arturo Arques.

Nästan en av fyra planerar förändringar i sin privatekonomi
23 procent uppger att de har gjort eller planerar att göra förändringar i sin privatekonomi med anledning av den senaste tidens börsnedgång. 15 procent uppger att de tänker se över sin konsumtion och sina levnadsvanor för att leva billigare.

– Det är inte konstigt att många väljer att hålla hårdare i plånboken nu när det råder så stor osäkerhet över konjunkturen och på finansmarknaden. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv får vi hoppas att denna osäkerhet inte består allt för länge, säger Arturo Arques.

Källa: Swedbank