Konstakademien öppnar åter sina utställningar 26 maj

ser ut som en säng uppifrån. Foto: Konstakademien
Foto: Konstakademien

Konstakademien öppnar igen för besökare 26 maj som då åter kan se utställningarna Berit Lindfeldt Insidor och utkanter, Lina Bjerneld D-d-d-ing och Hanna Husberg From Aurora to Geospace. Utställningarna är förlängda till och med 14 juni. Kungl. Konsthögskolans avgångsutställning som skulle ha öppnat 29 maj flyttas fram till 29 augusti.

Schäslong i trä. Foto: Konstakademien
Foto: Konstakademien

BERIT LINDFELDT Insidor och utkanter

Med masonit bygger Berit Lindfeldt (f 1946) rumsligheter från en personlig uppväxtmiljö, en utgrävning som pågår och vidgas. Även lera, gips och gummispill får tjänstgöra i arbetet med att låta håligheter och tomrum i vidare bemärkelse visa sig.

Som ett självständigt verk i utställningen ingår boken Ett hem, en personlig dokumentation av en lägenhet tömd på sitt innehåll.

Konsthall med stor blå blomma målad på golvet. Foto: Konstakademien
Foto: Konstakademien

Bernadottestipendiat HANNA HUSBERG From Aurora to Geospace

Hanna Husberg (f 1981) tilldelades Bernadottestipendiet 2019 vilket innefattar ett års arbetsstipendium i en av Konstakademiens ateljéer och möjlighet till en utställning.

Tillsammans med miljöforskaren Agata Marzecova genomför Hanna Husberg utställningen From aurora to geospace som en del av deras gemensamma projekt Towards Atmospheric Care.

Tavla med trumpetare. Foto: Konstakademien
Foto: Konstakademien

Utställningsstipendiat LINA BJERNELD D-d-d-ding

Lina Bjerneld (f 1979) mottog Konstakademiens utställningsstipendium ur Gerard Bonniers fond 2019.

Utställningen D-d-d-ding kretsar kring en serie nya verk; målningar och teckningar. Utgångspunkten ligger i lidande och passivitet men samtidigt vill utställningen visa en tilltro till handlingskraft. Att ändå, trots allt, försöka forma ett ljud, en ton eller en figur.