javplatform

Ale kommun först i Sverige med egen dator till samtliga elever i grundskolan.

Inlagd av on Jan 14th, 2013 Sparad i Inrikes. Du kan följa eventuella responser genom RSS 2.0. Både Kommentarer och ping är avstängda

ale

Foto: Ale kommun

Testresultat har visat stora fördelar som exempelvis förbättrade studieresultat.

Ale kommun, 14 januari, 2013 – Idag sker något unikt inom svensk skola. När eleverna i Ale kommun norr om Göteborg kommer till skolan får samtliga elever, från de helt nya eleverna som börjar klass ett och de helt nya svenskar som börjar SFI till högstadieelever, varsin egen dator. Ale kommuns unika satsning, som kallas ”en-till-en” (en dator, en elev), sker i samarbete med teknikföretaget Intel och är unikt i Sverige och eventuellt i världen.

– För oss i Ale kommun är det en självklarhet med en jämlik skola där alla elever får samma chanser till kunskap, säger Per-Erik Lundahl, Skol-IT strateg i Ale kommun. Med en egen dator för varje elev rustar vi dem för det digitala samhället och höjer samtidigt utbildningsresultaten. Vi är stolta och glada att vår kommun, över partigränserna, har tagit detta viktiga steg för våra barn och unga.

Kommunen finansierar satsningen delvis med tankesättet om en så kallad social balansräkning, där framtida kostnad för elever som inte går ut grundskolan med godkänt istället används idag som en investering på pedagogiska hjälpmedel.

Satsningen började 2009 med att elever i årkurs 1-6 stegvis fick varsin specialanpassad dator – det pedagogiska konceptet Classmate PC som utvecklats av Intel – som integrerades i undervisningen. Satsningen gjordes för att höja utbildningsresultaten i kommunen och resultaten lät inte vänta på sig. De elever som haft sin egen dator sedan 2009 och arbetat enligt Classmate PC-konceptet i skolundervisningen förbättrade sina resultat i de nationella proven för året 2012. I matematik var förbättringen i genomsnitt 18 procent, och i svensk läsförståelse hela 20 procent.

– För mig som pedagog är det fantastiskt att se hur eleverna växer när de får arbeta med nya pedagogiska redskap som datorn. Jag har varit lärare i 40 år och aldrig tidigare till exempel sett pojkar som knäcker läskoden snabbare än nu, säger Britt- Marie Hagman, lärare i Ale kommun.

Förutom höjda studieresultat i de nationella proven har man under testperioden även sett hur elever med läs- och skrivproblem knäcker den så kallade läskoden snabbare. Särskilt pojkar som haft problem med läskoden och skrivning motiveras på ett helt nytt sätt, och vid uppföljning visar det sig att pojkarna använde 123 procent fler ord när de skriver. Det har blivit lugnare och mer fokuserat på utbildningen i klassrummet, lusten att lära och samarbetet mellan elever har ökat, och både elever, lärare och föräldrar är nöjda. Vidare har satsningen på egna datorer inneburit att det blivit lättare att anpassa undervisningen och arbetsuppgifter efter varje elev, något som är viktigt i främjande av samtliga elevers lärande.

Efter de framgångsrika testerna utökades användningen av datorn som pedagogiskt redskap i undervisningen till fler klasser och skolor, och från och med idag har alltså samtliga elever i Ale kommun en egen dator.

– Jag är mycket glad och stolt över att vi idag har en fullt genomförd en-till-en-satsning och att samtliga elever i Ale kommuns skolor har en egen dator som ett pedagogiskt verktyg och en naturlig del av lärandet, säger Elena Fridfelt (C), Utbildningsnämndens ordförande Ale kommun.

Respektive dator kan också laddas med många olika pedagogiska program, vilket även innefattar specialprogram som används för barn i behov av särskilt stöd. I alla datorer finns även hjälpmedlet ”talsyntes”, artificiellt tal som efterliknar människans röst. För studerande på SFI har funktionaliteten underlättat undervisning och inlärning. Eleverna kan nu med datorns hjälp träna ord och uttal. Dessutom finns möjlighet till att läsa och lära med hjälp av digital översättning till sitt eget språk och vice versa.

Satsningen har inte bara innefattat datorer utan även en noggrann IT-struktur, program och utbildning för lärare och pedagoger inom kommunen för att säkerställa att tekniken bara är ett stöd och används på ett integrerat och strukturerat sätt inom utbildningen. Under tidens gång har både lärare och elever har samverkat med IT-enheten inom kommunen vilket har varit viktigt i framgången.

– Ale kommun är unikt i Sverige och visar vägen genom sin föredömliga implementering och användning av IT-pedagogik inom skolan, säger Carl-Daniel Norenberg, ansvarig för  IT och utbildning på Intel i Norden.

Källa: Ale kommun

Kommentarer är avstängda